ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

+20
  

Dnešní den byste v našich kostelích slyšeli toto evangelium: Ježíš řekl svým učedníkům: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: ‚Dovol, ať ti vyndám z oka třísku‘, a sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“Mt 7,1-5

soudceSoudit a odsoudit druhého člověka, to nám často jde a to umíme dobře… Každý z nás by byl „dobrý“ soudce… Rádi kritizujeme a vidíme u druhého plno chyb.

Máme na to právo? Asi si řekneme: “ jistě, že ano přece toho bratra, souseda, vedoucího, kněze atd. moc dobře známe a vidíme do něj jak do hubené kozy.“ Opravdu? Opravdu máme to „právo“ odsoudit druhého? Kdo nám to právo dal? Vidíme do srdce a známe všechny souvislosti?

Jediný kdo to umí je Bůh a proto nám tak rozumí, neboť ví všechno… než budeš někoho odsuzovat uvědom si, že i ty máš trám ve svém oku a nemáš žádné právo někoho soudit „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“

Odsoudit je velice lehké, ale napravovat je ještě těžší… Kéž by Bůh dal a vzdali jsme se „povolání“ soudce a spíše prosili a uzdravení naší slepoty abychom prohlédli a viděli čistě… Pak nás totiž přejde někoho odsuzovat…

+19
  

V neděli 7.6.2015 jsem měl malou přednášku pro náš senior klub naší břevnovské farnosti na téma: Panna Maria a Eucharistie… přednášku, kterou jsem měl zde předkládám zkrácenou, neboť vše by bylo pro čtenáře náročné… Snad Vás toto téma zaujme a malinko osloví…

Přečíst celé

+22
  

dny_viry_webovky

V Praze se od  30.5. konají dny víry, které trvají po celý týden do soboty 6.6. Dny, které mají za cíl  oslovit a zaujmout obyvatelé hlavního města a představit  život místní církve a zprostředkovat zkušenost s Kristem. Díky tomu se zapojilo i mnoho farností a společenství, kteří se snaží lidem představit  život farností. Programy akcí můžete najít ne webu: www.dnyviry.cz

Také u nás v břevnovském klášteře j e tato možnost, pozvánku si můžete přečíst níže:

Přečíst celé

+18
  

Rozhovor_3Milí přátelé,

rozhodl jsem se na svém webu udělat novou rubriku, která se jmenuje „rozhovory.“ Jak jste jistě pochopili, tak se Vám pokusím představovat lidi, které by vás mohli oslovit… Myslím, že by to mohlo být zajímavé…

První rozhovor se již připravuje 🙂

 

Sorry, there are no polls available at the moment.
+23
  

Našel jsem krásný příběh a tak jsem se rozhodl se sním poděli…

Proč pláčeš?  Právě maminky pláčou nad svými dětmi, když je vidí trpět. Rád bych tento příběh chtěl věnovat všem dívkám, ženám, maminkám, neboť tolik slz prolili pro Ty, které mají rády.

Příběh, který za to stojí….

Přečíst celé

+18
  

media-QxtfTQtsy7A-2Milí přátelé, dneska jsem rozjímal o událostech, které se stali na Golgotě. Uvažoval jsem o osobách, které byli blízko Ježíši.

Velký pátek, den kdy Ježíš byl pro nás ponížen, trpěl a byl ukřižován. Před večer Velkého pátku při „poslední večeři“ nám Kristu dal sám sebe, když vzal do svých rukou chléb a řekl: „toto je mé tělo“ T_Kristus a lotrpak vzal kalich, který byl naplněn vínem a řekl: „toto je má krev, která se prolévá za Vás a za všechny…“ Na kříži nám daroval to poslední co měl – svou Matku… U kříže stál Jan a Marie, matka Ježíšova, „Hle Tvá Matka“ „Hle tvůj syn.“ Dává nám to poslední… Ježíšova maminka se stává maminkou i naší… Často Ježíši děkuji za to, že nám svou maminku dal, neboť ona je velikou pomocnici a přímluvkyní, kterou můžeme mít… Neboť, která maminka by pro své dítě neudělala vše co může, aby bylo šťastné?

Evangelisté nám píší, že byli s Ježíšem ukřižovaní i dva zločinci… Evangelista Jan se o této události rozepisuje… Lotr po pravici, jak tohoto muže nazýváme, neznáme ani jeho jméno, ale i přesto nám evangelista Lukáš o něm píše. Ježíše pokorně žádá: „pamatuj na mně, až přijdeš do svého království“ „Amen, pravím Ti dnes budeš semnou v ráji“ Jak krásný slib, který dává Ježíš tomuto muži… Jakou velikou naději musel mít tento muž, který zřejmě toužil po odpuštění… Každý máme šanci… Ježíš nedělá rozdíl…. Zemřel za každého z nás.

Tak si někdy říkám, kéž až jednu budu umírat mám odvahu požádat Krista o to samé co tento muž…

+19
  

Začal svatý týden, když v tyto dny navštívíte kostela, tak vás texty, které se při liturgii čtou, úžasně připraví na okamžiky velikonočního třídenní.  V evangelium, každého dne svatého týdne nám vypráví, co se událo, než Pán Ježíš za nás trpěl, byl ukřižován, zemřel a vstal, tedy hlavní události největších křesťanských svátků.

Přečíst celé

+32
  

velikonoční příní Milí přátelé,

začíná svatý týden a tím také vstup do svatého týdne.  V tyto dny začíná vrchol celého církevního roku a tak Vám chci všem přát vše dobré.

Kéž tyto dny prožijete co nejlépe, ať Vás tyto dny naplní naději, vděčností a radostí, že co pro nás Pán vykonal bylo z lásky k nám lidem…

Myslím na Vás na všechny v modlitbě a moc Vás prosím také já vzpomeňte si na mně.

Váš vděčný

 

br. Martin

+25
  

ahoj Deníčku,

tak je tu 20 dopis pro Tebe… Není to důvod to oslavit? Myslím, že je a tak jsem moc rád, že Ti mohu napsat o události, která se teď udála.

0305SRE205_POPE-_0305_1113.3 svatý otec František při kající pobožnosti vyhlásil svatý rok Božího milosrdenství … Deníčku, myslím, že je to doslova bomba, neboť je potřeba nám neustále připomínat, že Boží milosrdenství je v našem životě zapotřebí … Bude se konat od 8.12.2015 a bude do 20.10. 2016 Svatý otec při kající bohoslužbě řekl: „Drazí bratři a sestry, často myslím na to, jak by mohla církev více zviditelnit svoje poslání dosvědčovat milosrdenství. Je to cesta. která začíná duchovním obrácením. Proto jsem se rozhodl vyhlásit mimořádné Jubileum, jehož jádrem bude Boží milosrdenství, Svatý rok Milosrdenství. Chceme jej prožít ve světle Pánových slov: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Deníčku, není to úžasné? Jistě Ti o této události ještě napíšu

Další zpráva pro Tebe Deníčku, už jen 14 dní a jsou tu Velikonoce. 40 dní od popeleční středy, kdy se připravujeme na velikonoční třídenní a vrcholem je Velká noc. Pro mně Deníčku jsou Velikonoce jedny z nejkrásnějších svátku a pokud Tě zajímá co budeme slavit, tak si o těchto dnech můžeš přečíst zde.

Pro mně deníčku jsou tyto velikonoce ještě v něčem důležité. Můj kamarád bude na Bílou sobotu pokřtěný . Deníčku celou dobu se snaží Krista Pána poznávat a mám velikou radost jak ho dobrý Bůh vede. Moc Tě Deníčku prosím mysli na něj, neboť modlitbu teď velice potřebuje.

Deníčku moc Ti přeji, krásné a požehnané Velikonoční svátky….

+25
  

Již jen 14 dní a budou Velikonoce, co to Velikonoce jsou? Proč vlastně Velikonoce slavíme? Pokusím se Vám zde vysvětlit dny, které jsou pro všechny křesťany nejdůležitější.

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist