ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20)

PŘÍSPĚVKY V RUBRICE

deníček

+1
  

Vážení a milí přátelé,

také Vás již unavuje, že vše co otevřete, zvláště media, tak řeší jen virus? Přiznám se, že mě již ano.  Proto se v tyto dny více zamýšlím, co mi toto období může dát?  Mohu toto období, které je pro mnoho lidí těžké, brát jako výzvu?

Také já sám si v tyto dny uvědomuji, že to co prožíváme, nejistotu, strach atd. mohu brát jako možnost a jako výzvu…

Výzva – co je tedy v mém životě důležité? Jaké mam v životě jistoty?

My, křesťané, prožíváme dobu postní, možná je to možnost se opravdu zastavit. Nemohu dělat to, na co jsem zvyklý? Co se v tyto dny více věnovat rodině, najít si čas pro děti?

Mohu si najít čas i na prohloubení mé víry. Nebojme si vzít do rukou Písmo svaté, duchovní literaturu. Najít si čas na modlitbu a nebát se vzít do ruky růženec a vše svěřovat pod mocnou přímluvu Matky Boží.

Nevíme, jak dlouho tento stav bude trvat. Nepropadejme panice, ale také danou situaci nezlehčujme. Každý z nás má zodpovědnost za dění, které je kolem nás.

Modleme se a obětujme, vše co děláme dobrému Pánu, aby se rozšiřování tohoto viru co nejdříve zastavilo.

Držte se a přeji vám krásnou a požehnanou 4. neděli postní a nechme se, tak jako slepec Ježíšem uzdravit, abychom čistě a jasně viděli a dokázali jako slepec Pánu Ježíši říci: Věřím, Pane…“

 

Pamatuji na Vás v modlitbě…

 

Váš

br. Martin Tomáš Ševeček O.S.B.

+1
  

Ahoj Deníčku,

srdečně Tě zdravím v den první soboty v měsíci a zároveň i v den, který lidově nazýváme „ dušičky“ (památka, všech věrných zemřelých).

Přečíst celé

+1
  

Milý Deníčku,

před měsícem, 12. září jsem byl na cestě na pražské letiště, kde jsem se vydal na pouť do portugalské Fatimy.

Místo, které pro můj život mnoho znamená, místo, kde jsem dostal mnoho milostí.  Putoval jsem v roce, kdy si připomínáme 100let od odchodu do nebeského království malého Františka Marto, jehož mocné přímluvě jsem vložil všechno, co jsem prožíval.

Opět jsem na tomto místě prožil 13. den měsíce září. Přijeli jsme ve 2 hodiny ráno 13. dne do hotelu, kde jsme se ubytovali. Já jsem se vypravil na místo zjevení, kde probíhalo noční bdění. Bylo to něco úžasného, když jsem se mohl ve 3.30 pomodlit růženec a být na první mši svaté v bazilice Panny Marie růžencové. Prožil jsem 13. den vzpomínkou na události před 102 lety a rozjímal nad slovy: „Pokračujete v každodenní modlitbě růžence k Panně Marii Růžencové, abyste vyprosili konec války.

Při letošní pouti jsem si vezl veliký seznam proseb od lidí, kteří mě žádali o modlitbu. Obětoval jsem na to celé 14 září. Putoval jsem po Fatimě v místech, kde se fatimští děti tolikrát modlily v ústraní růženec. Poznával jsem promodlená místa, kde jsem zažíval přítomnost těchto dětí.  Tak jako ony jsem s jejich mocnou přímluvou mohl Pánu předkládat intence, které jsem měl napsané.

Nejkrásnější okamžik nastal, když jsem večer celý balíček mohl zanechat na místě zjevení. Pociťoval jsem jistotu, že Matka Boží všechny prosby vložila před Boži tvář.

Ještě více jsem si uvědomil mocnou zbraň, kterou máme v modlitbě posvátného růžence, v které si můžeme vyprosit mnoho milostí a darů.

Opět jsem si, Deníčku, z Fatimy dovezl ubezpečení, že nám Ježíš dal ten veliký dar, když nám předal svou Matku. „Skrze Marii ke Kristu“, není žádná laciná fráze, ale fakt, který je velikým Božím darem. Věř mi Deníčku, že já jsem příkladem toho, co mocná přímluva Nebeské Maminky dokáže.

 

+1
  

Můj milý deníčku,

dlouho jsem Ti nepsal a tak Ti píšu tady a teď.

Přečíst celé

+1
  

Můj Deníčku,

dnes má narozeniny Matka Církev.  Pán Ježíš při svém nanebevstoupení slíbil, že pošle utěšitele a pomocníka.  Padesátý den v den Letnic, kdy Židé v jeruzalémském chrámu děkovali za první úrodu, se ozval silný hukot.  Večeřadlo, kde se učedníci, s Matkou Marii společně modlili, naplnil Duch Svatý, který všem, kteří tam přebývali, daroval všechny své dary.

Apoštolové, kteří plni radosti a statečnosti vycházejí ven a jak promluvili, každý jim rozuměl, neboť každý této radostné zvěsti rozuměl. Učedníci vedeni Duchem Svatým hovořili cizími jazyky.

Apoštol Petr, který byl spíše povahou plachý člověk, dostává odvahu a dokáže oslovit tři tisíce lidí, kteří se nechali od apoštolů pokřtít:  Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Sk 2,41-47

V tento den letnic slaví Církev své narozeniny. Den seslání Ducha Svatého, je den vzniku Církve. Duch svatý, který i přes slabosti a hříšnost služebníku stále mezi námi působí a svou Církev vede.

Nebojme se často zvát Ducha Svatého do svého život, neboť je dárce darů přemnohých: Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.“

Přátelé vše nejlepší k narozeninám, neboť co je Církev, to je živý organizmus, plný lidi. Každý má dnes narozeniny.

Obrázek: FB; nevím, kde jsem ho viděl, ale oslovil mně. Pokud bz majiteli vadilo, že jsme si obrázek půjčil ať mi napíše obrázek odstraním…

 

 

 

0
  

Můj Deníčku,

dnes osmí den novény k Duchu Svatému  se modlíme o dary Ducha Svatého. Dary, které pociťuji, každý den ve svém životě. Neustále mám před očima radu, abychom každé ráno pozvali Ducha Svatého do svého začínajícího dne. Bohužel mi, ale zapomněli říci jednu podstatnou věc. Pokud pozvu Ducha Svatého do svého dne, že se začnou dít věci.

Pán, kterého pozvu, bere „smeták“ a v mém srdci udělá pořádný průvan. Přiznám se Ti Deníčku, že mnohdy na to vůbec nejsem připraven a nestačím se divit. Na konci jsem, ale šťastný, neboť není dne, abych si neuvědomil, veliké věci, které mi učinil Pán.

Pokud přijmu dary Ducha svatého, tak je to stejné jako v Jeruzalémě, kdy apoštolové přijali slíbeného pomocníka (srov. Sk 2,1-41) Jak přišel slíbený dar, tak se začali dít věci. Apoštolové najednou dostávají odvahu a v čele s Patrem vystoupí před lidem… Statečnost a odvahu, kterou v daném okamžiku získávají je zřejmá v jejich životě.

Tolikrát i já pociťuji ve svém životě vedení Ducha Svatého. Odvahu hlásat slovo Boží. Pokaždé mě dobrý Bůh používá jako svou „hlásnou troubu.“ Bez vedení Ducha svatého, bych nikdy neměl odvahu před druhé vůbec předstoupit. Tolikrát vidím, jak mi Duch Svatý radí, ale dokáže také zvýšit hlas, když dělám něco špatně. Dokáže opravdu vzít koště a snaží se vymést vše špatné co v mém životě je. Stačí mu otevřít srdce.

Pokud se modlíme: „Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky…“ Musíme být připraveni, že přijde, ale tak jak to nečekáme.

Deníčku neboj se Ducha Svatého. Duch Svatý byl u zrodu Církve právě o letnicích. Je u zrodu i našich životů. Touží jako tichý vánek přijít a pomoci nám být lepšími.

Moc Ti Deníčku přeji krásné prožití letnic

+2
  

Ahoj Deníčku, zítra, 12. 5., slavíme Den matek. A každý ví, co pro nás maminka znamená.

Maminka je ta, kdo nám daroval život. Maminka je ta, která když jsme byli nemocní, tak k nám v noci stávala a utěšovala nás. Maminka je ta, která když jsme upadli, běžela, aby nám pomohla vstát. Maminka je ta, která v naší pubertě, dokázala zkousnout naše pubertální výlevy. Maminka, i přes slova, která mnohdy bolela, a dohnala často k slzám, vždy dokázala odpustit.  Maminka je ta, která vždy zpovzdálí sleduje, jak se nám daří a vždy se snaží pomoci…

Také Ty deníčku víš, že ať již jsme jakýkoliv, tak mamince musíme být vděční. To je jediná osoba v našem životě, která vždy za námi stát bude. Já mám veliké štěstí, že takovou maminku mám. Nikdy jsem mamince pořádně nepoděkoval. Jsem jí tolik vděčný za vše co pro mě Deníčku udělala. I když oba víme, že to nikdy lehké neměla. I přesto, že byla mlaďoučká, tak si mě dokázala nechat a přijala mě.

Děkuji své mamince, že mi vždy pomáhala a pomáhá…  Čím jsem starší, tím více lituji všeho, kdy jsem jí dokázal svým jednáním a slovem ublížit a nemohu být dostatečně vděčný za její veliké otevřené a odpouštějící srdce.

Vážím si každého okamžiku, kdy s maminkou mohu být. Tolik jsme si blízcí a její smysl pro humor mě vždy odzbrojí… Tolik bych si přál, aby nám dal ještě dobrý Bůh mnoho dnů.

Deníčku, prosím Tě važ si své maminky, ať jednou nelituješ, že si mamince neřekl: „mami mám Tě moc rád a děkuji Ti za všechno.“

Všem maminkám, zvláště té mé přeji vše nejlepší k vašemu svátku a moc své mamince děkuji za všechno a především za to, že jsi.

 

+1
  

Ahoj deníčku,

dříve než TI povím, proč Ti píši, se chci omluvit. Ptáš se proč? Protože jsem se Ti dlouho neozval a dnes jsem si uvědomil, že už je to pomalu 2 roky. No snad se teď polepším…

Proč Ti píši? Původně jsem o tomto tématu psát deníčku nechtěl… Je to téma, které je pro mě velice bolestivé a téma za které se mnoho modlím…   

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist