ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

PŘÍSPĚVKY V RUBRICE

příběhy

+1
  

Slavíme slavnost Matky Boží Panny Maria. Následující příběh, mě pokaždé naplní vděčností za Matku Boží, že jí znám, že mě vede za svým Synem.

Přečíst celé

+1
  

Před nějakou dobou, se ke mně dostal krásný příběh, který se mi tak zalíbil, že jsem se rozhodl Vám ho na konci tohoto roku dát na můj blog… Muže se nám zdát, že věta, která zazní níže, jako klišé, ale opravdu nás má Bůh  rád a již od stvoření světa s námi počítá.

Prosím, přijmi tuto zprávu, která je určena jmenovitě Tobě: „Bůh Tě mám rád…“

Přečíst celé

+20
  

Můj zpovědník mi poslal jeden úžasný dopis, který mě hodně oslovil, zvláště v těchto dnech kdy si více připomínáme Otcovo milosrdenství. Třeba Vás tento dopis od Boha osloví tak, jako mě.

Přečíst celé

+24
  

Našel jsem krásný příběh, který semnou zamával… Příběh, který stojí za to si přečíst… Tak rádi druhé odsuzujeme a tak rádi druhé škatulkujeme, i když neznáme jeho situaci. Jazyk dokáže být hodně nebezpeční, neboť dokáže hodně zranit…

Přečíst celé

+20
  

d5f5c3933de6b9e58b638a032964_w443_h540_gi-photo-352882Začal svoje vystoupení. Zamával zelenou stokorunovou bankovkou: „Kdo chce tuto bankovku?“ ptal se. Zvedlo se několik rukou. On však poznamenal: „Než vám ji dám, musím provést ještě jednu věc.“ Zuřivě bankovku pokrčil. Pak řekl: „Chce ji ještě někdo?“ Ruce se znovu zvedly. „A co když udělám toto?“ Mrštil bankovkou o  zeď, a  když dopadla, začal po ní dupat. Znovu ji ukázal divákům. Byla špinavá a poničená. „Chce tady ještě někdo tuto bankovku?“ Jako vždy, ruce se zvedly. I  když byla bankovka hodně zničená, neztratila nic ze své hodnoty.

 Náš vztah k Církvi je podobný jako vztah posluchačů k bankovce. Pro mnohé je Církev problém. Má špatnou reklamu. Je stále starší a seznam jejích hříchů stále delší. V  Církvi jsou světci i  kariéristé, lidé milí i  ničemové, mučedníci i  násilníci, lidé ochotní pro druhé dát život i  nenasytní prospěcháři. Jsou tak dobře maskovaní, že je často těžké rozeznat jedny od  druhých. Lidé, kteří Církev tvoří, jsou ze stejného masa a kostí jako všichni ostatní. Někdy dělají chyby. Často nejsou upřímní. Možná jsou jen průměrnými hráči, ale jejich hudba je jedinečná. Proto lidé rádi přijímají Ježíše, zato „přítelem Církve“ mohou být jen s tisícem výhrad. Církev Ježíše Krista však nikdy neztrácí svou hodnotu. Naopak, stále zuřivější rány protivníků dosahují jen toho, že zůstává bdělá a zbavuje se po staletí se hromadících nánosů a nečistot. Jeden novinář se vtíravým tónem zeptal Matky Terezy: „Co by se v  Církvi mělo změnit?“ Světice s  úsměvem odpověděla: „Já a vy.“

Brunna Ferrery:  Deset slov o víře

+20
  

Doufám, že se na mně nebudou z časopisu Milujte se zlobit, ale tenhle příběh se mi moc líbil a tak se chci také podělit.

HorolezecSlyšel jsem vyprávět zajímavý příběh pro zamyšlení: Horolezce, který se vydal sám zdolat strmý vrchol, zastihla uprostřed sestupu silná sněhová bouře. Viditelnost se snížila na  minimum a  téměř mu znemožnila jakýkoliv postup. Bouře neustávala. Snesla se noc. Najednou mu sklouzla noha a již se řítí přes převis do hloubky…

Pak ucítil silné trhnutí, jisticí lano se napjalo, zapružilo. Zůstal viset v prostoru. Cítil silnou bolest. Nic neviděl, všude kolem tma a oslepující vánice. „Pane Bože, prosím tě, pomoz mi; Pane Bože, prosím tě, pomoz…,“ opakoval v duchu stále znovu a znovu. Lano, na kterém visel, se s ním  houpalo sem a tam uprostřed temnoty. Vtom uslyšel Boží hlas: „Věříš mi?“ „Pane Bože, věřím, jen mi, prosím, pomoz!“ „Dobře! Tak přeřízni to lano!“ Horolezec se chytil lana ještě křečovitěji.  Ráno, když vyšlo slunce a sněhová bouře utichla, našli záchranáři bezvládné zmrzlé tělo visící na laně z převisu. Viselo dva metry nad zemí, nad hlubokou závějí…

Je to „jen takový příběh pro zamyšlení“, který se nikdy nestal… Opravdu se ale nestal? Neopakuje se něco podobného v různých obměnách poměrně často? A  já se křečovitě držím těch pomyslných lan, o  kterých si myslím, že mi dávají alespoň nějakou jistotu. Ve skutečnosti mi ale nedávají vůbec nic. Bůh mi opakuje: „Věř mi! Pusť se, přeřízni to…“ A já mám strach se pustit, a tak se držím a držím… Ten příběh je daleko skutečnější, než by se na první pohled zdálo.

P. Pavel Zahradníček

34 číslo časopis Milujte se!

Myslím, že stálo za to si příběh od otce Zahradníčka přečíst… Co myslíš Ty?

+18
  

Děti dokaží být velice bezprostřední a  otevřené a co řeknou to myslí vážně. Děti se nedokaží přetvařovat. Našel jsem dva krásné příběhy z knihy Příběhy pro potěchu duše – Bruno Ferrero snad se vám budou také líbit, tak jako mně a přinutí Vás se nad nimi zamyslet…

Přečíst celé

+23
  

Našel jsem krásný příběh a tak jsem se rozhodl se sním poděli…

Proč pláčeš?  Právě maminky pláčou nad svými dětmi, když je vidí trpět. Rád bych tento příběh chtěl věnovat všem dívkám, ženám, maminkám, neboť tolik slz prolili pro Ty, které mají rády.

Příběh, který za to stojí….

Přečíst celé

+24
  

Na FB se ke mně dostal příběh k zamyšlení, který mně hodně zasáhl a tak jsme si říkal, že ho dám i sem na web. Moc prosím přečtěte si ho celý hlavně my dospělí a zamysleme se nad tím to příběhem.

Přečíst celé

+38
  

 

Už hoří čtyři svíčky na adventní věnci a zítra je štědrý den… dostal jsem odkaz na krasný příběh a tak jsem si říkal, že se s Vámi podělím. No uvidíte sami…

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist