ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20)

PŘÍSPĚVKY V RUBRICE

světci

+29
  

Každé dítě ví, že 5.12 jak zapadne slunce, chodí svatý Mikuláš.  Kdo to svatý Mikuláš byl?  Opravdu Mikuláš žil? Proč si ho lidé i dnes připomínají?  

Přečíst celé

+23
  

anezka13.11 slavíme svátek Anežky České. Anežka pocházela z rodu Přemyslovců, jako dcera krále Přemysla Otakara I. Jako královskou dceru jí také chtěli provdat. Ona toužila po životě, kterým chtěla následovat Krista ve sveta_anezkaslužbě potřebním a chudým, proto zakládá špitál (dnešní nemocnici). Zakládá také řád Křížovníků s červenou hvězdou, kteří měli za úkol pomáhat nemocní a trpícím. Sama Anežka ráda nemocným sloužila.

Anežka zakládá klášter Klarisek a sama do kláštera později vstupuje a stává se také představenou. Dopisuje si ze zakladatelkou řádku klarisek sv. Klárou. 46 let řeholního života se modlila za celý národ, byla oporou svým sestrám. Umírá 2.března 1282 v pověsti svatosti.

Od své smrti byla Anežka ctěná jako světice. O její svatořečení se žádalo marně po 700 let. K jejímu svatořečení došlo 12.11. 1989 papežem Janem Pavlem II. Svatořečení Anežky se dává do souvislosti s návratem svobody skrze „sametovou revoluci“ která proběhla o pět dní později. Pro český národ začalo oživení a to také v náboženském životě.729329_635063_foto_pozvanka_kard_tomasek

Anežko Česká přimlouvej se za náš národ, který Tvou přímluvu potřebuje.

 

V roce 1989 Kardinál Tomášek při mši svaté děkoval za svatořečení Anežky…  Našel jsem na Internetu fotku a tak jí do článku ještě přidávám

 

Dávám několik odkazů z dnů které naši vlast poznamenali….

1) Část obřadu svatořečení Anežky a celá bohoslužba z 25.11.89 v chrámu svatého Víta
https://www.youtube.com/watch?v=A0Y0Ax4QA18

2) Promluva Jana Pavla II 12.11. 89
https://www.youtube.com/watch?v=U7S_bGEe7po

3) samotné svatořečení

+22
  

V neděli 19.10. 2014 se v Římě konala slavnost blahořečení. Koho nového papež František přijal do seznamu blahoslavených?

Přečíst celé

+30
  

Milí čtenáři,

dnes 28. září se v České zemi slaví svátek patrona České země a patrona České státnost. Slaví se slavnost svatého Václava.

V novinách jsem se dočet zajímavou zprávu, že svatý Václav je na okraji zájmu nás Čechů. Pokud je to pravda, tak je to hodně smutné.  Nestálo by za to, se malinko zamyslet nad tím, co pro nás Čechy Svatý Václav znamená a kdo to vlastně kníže Václav byl?

Přečíst celé

+29
  

 

11.11. se slaví svátek svatého Martina. Martina, mého řeholního patrona, jehož jméno jsem v roce 1997 dostal od opata Anastáze Opaska.  Jméno, které mě doprovází v mém řeholním životě. Jméno, který mi ukazuje velikou lásku k Pánu Ježíši.  Lásku, kterou dokázal Martin dávat svým bližním.  Kdo svatý Martin byl? Jaký měl život a proč zrovna mě tento světec tolik oslovuje?

Přečíst celé

+28
  

5.6.2013 si připomínáme 1150  od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Svatí bratři ze Soluně  Konstantin a Metoděj , také se nazývají  jako apoštolové slovanští.

Přečíst celé

+23
  

Svatý Bernard velký světec 11 stol

Bernard se narodil roku 1090 ve Fontaines-lés-Dijon v dnešní Francii. Byl to velikým teologem, filosofem a také myslitelem středověku. Studuje na opatské škole, kde získává vzdělání a stává se ctnostným mužem. S 30 muži se na statku svého otce připravuje na vstup do řádu. Pro vstup si vybírá nově založený řád cisterciácký. Byl to řád, který žil podle reformované Benediktovy řehole. Sám Bernard byl vybrán, aby založil nový Cisterciácký klášter v Clairvaux. Bernard je člověkem, který toužil po dokonalejším životě a tak se rozhodl sepsat přísnější pravidla.

Stává se rádcem papežem, který se k němu obrací často o radu…  Bernard se vyznačoval velikou úctou k Matce Boží Panně Marii, které věnoval mnoho krasných modliteb a také mnoho teologických spisů. jednu takovou krasnou modlitbu předkládám i do toho to článku. Bernard umírá uprostřed svých bratří 21. srpna roku 1152

Papež ho jmenoval za jednoho z učitelů Církve

 

Pamatuj, Láskyplná Panno Maria,
že od věků nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod Tvou ochranu,
kdo vzýval Tvou moc,
kdo prosil o Tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k Tobě utíkám,
Panno panen a Matko,
k Tobě přicházím, před Tebou stojím,
já kající hříšník.

Dobrá Matko Vtěleného Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš.
Amen.

+25
  

Dneska byl veliký den obzvlášť pro mě  jako benediktina … V Církvi se dnes slavil svátek svatého Benedikta, otce západního mnišství… Ale jak je to možné, když zemřel 21.3.547, tak proč se je ho svátek slaví 11.7.?   Přece, všechny svátky světců slavíme v den, kdy přešli na věčnost.  11.7 je den, kdy si Benediktini připomínají, přenesení ostatky světce z Italského kláštera Monte Cassina do  Francie.

Kdo To Benedikt byl ?  

Přečíst celé

+26
  

Včera 4.7 byl svátek Prokopa.  Naše komunita byla na pouti na pražském hradě v kostele všech svatých, kde je hrob tohoto sázavského opata. Kdo to vlastně Prokop byl?

Přečíst celé

+25
  

 

Kdo To byl Vojtěch? Co znamenal pro českou  historii? Pokusím se zde malinko odpovědět

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist