ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20)

Cyril a Metoděj

+28
  

5.6.2013 si připomínáme 1150  od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Svatí bratři ze Soluně  Konstantin a Metoděj , také se nazývají  jako apoštolové slovanští.

Metoděj se narodil  v roce 815 ve Soluni a dostal jméno Michale. Zpočátku byl byzantským státním úředníkem. Později vstupuje do kláštera a dostává řeholní jméno Metoděj.  Stává se jáhnem a arcibiskupem Moravským .  Umírá na Moravě roku 885

Konstantin byl mladší bratr Metoděje, narodil se roku 827 ve Soluni je nazýván též filosof Konstantin.  Byl profesorem filosofie v Konstantinopoli. Vstupuje do kláštera a přijal jméno Cyril. Umírá v Římě v roce 869 a je pohřben v chrámě svatého Klimenta.

Oba bratři byli velice vzdělaní.. Oba byli na přání knížete Rostislava posláni na Velkou Moravu.. Bratři si řekli jak lidem přinést křesťanství když nemají své písmo… Proto Konstantin vymyslel písmo které známe pod názvem „hlaholice“. Se svým bratrem Metodějem přeložili liturgické knihy pro slovanský jazyk a přeložili do toho to jazyka i písmo svaté.

Papež věděl, že oba bratři slaví bohoslužby v jazyku, který nebyl schválen, ale také věděl o jejich výsledcích na misijním území. Při svém putovaní oba bratři nalezli ostatky svatého Klimenta, které při své návštěvě Říma předali papeži. Začátkem roku 868 byl slovanský jazyk povolen jako liturgický.

Při této návštěvě Říma Konstantin vstupuje do kláštera a přijímá jméno Cyril. V tu dobu je Cyril nemocen a proto se vzdává misijní práce na Velké Moravě. Později v Římském klášteře umírá.

Metoděj se vrací zpět na Velkou Moravu, kde chtěl dokončit dílo, které ze svým bratrem začali. Na Velkou Moravu se vrací jako první arcibiskup Moravský.  Křesťanství se dostává díky moravskému arcibiskupovi i do české země, kdy Bořivoj a Ludmila z rukou svatého Metoděje přijímají svátost křtu. Sám Metoděj si prožil i mnoho úkladů, kdy byl vyhnán a odsouzen. Když se vrátil tento velký muž z vyhnanství zpět, tak pokračoval v překladu písma svatého.
Těžce nemocný Metoděj, na sklonku svého života jmenuje svým nástupcem svého žáka Gorazda.  Svatý Metoděj později umírá. Hrob svatého Metoděje je zatím neznámý, jeho bratr Cyril je pohřben v Římě v kostele svatého Klimenta.

Tolik aspoň malinko k životu těchto velikánů našeho národa. Nejen, že přinesli křesťanství, ale hlavně přinesli vzdělanost  do našeho národa. Slovanskou liturgii se proslavil hlavně i klášter na Sázavě, kde působil svatý Prokop.

Kéž je nám svatý Cyril a Metoděj vzorem života, že vzdělání a víra jdou ruku v ruce… Není jiný národ, který by se mohl chlubit tolika světci, který jsou nám nejen vzorem, křesťanského života, ale i života vzděláním a láskou k naší zemi.

 

Obrázky převzaty z prohlížeče Google

3 komentářů to “Cyril a Metoděj”

 1. adam coufal napsal:

  Hezké, ten 2. obrázek-Radhokaple je u náš na pustevnách a několikrát jsem u této sochy byl sám. 😀
  S přáním Hezkého dne Adík

 2. Patrik napsal:

  To jsi psal sám?

 3. Martin napsal:

  asi nepsal, když je to zde 🙁

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist