ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

Svatý Martin

+29
  

 

11.11. se slaví svátek svatého Martina. Martina, mého řeholního patrona, jehož jméno jsem v roce 1997 dostal od opata Anastáze Opaska.  Jméno, které mě doprovází v mém řeholním životě. Jméno, který mi ukazuje velikou lásku k Pánu Ježíši.  Lásku, kterou dokázal Martin dávat svým bližním.  Kdo svatý Martin byl? Jaký měl život a proč zrovna mě tento světec tolik oslovuje?

Martin žil ve 4 stol.  Otec Martina, byl velkým velitelem římského impéria a také si přál, aby jeho syn šel v jeho stopách. Martin byl vychováván ve vojenském prostředí. V mladí se seznamuje s křesťanstvím, kterého osloví a sám se stává také katechumenem(čekatelem křtu).

Martinův otec si, ale nepřál, aby jeho syn byl křesťanem a tak Martin ke křtu zatím nemůže, ale i přesto se stává věrným katechumenem, který se snaží žít to, co se o Kristu dozvěděl.

O jeho mladí se říká legenda, která zní:  Martin se vrací do kasáren a u bran města seděl žebrák… Martin u sebe neměl již žádné peníze,  neboť je rozdal a tak se rozhodl, že se rozdělí o to co ještě má. Tedy o svůj vojenský plášť, který rozsekl na dvě poloviny. V noci měl sen, kde viděl Ježíše, který byl zabalen do jeho vojenského pláště a říkaje andělům… „tento plášť mi dal čekatel křtu Martin.“  Plášť lásky, kdy Martin nemyslí jen na sebe. Dokáže se rozdělit i o to poslední.

V dospělosti se  Martin konečně dočká, přijímá křest. Po přijetí do plného společenství Církve Martin uvažuje co dál… Nechce být vojákem římským, ale Vojákem Kristovým.

Po odchodu s římského vojska se snaží Martin žít a učit se od biskupa Hilara, kterého si velice váží. Od svého biskupa se později nechává přesvědčil,aby přijal kněžské svěcení.  Martin žil nejen jako kněz, ale také jako poustevník a stal se vyhledáváním duchovním rádce.

V tomto období  v městě Tours  zemřel biskup a lidé z tohoto města, Martina přesvědčují, aby se stal jejich pastýřem. Martin,  nechtěl, ale byl přesvědčen, že je to asi Boží vůle.  I přesto, že byl biskupem, žil stále svůj život mnicha. Místo aby žil v biskupském sídle, Martin stále žije uprostřed svých spolubratří v klášteře za branami města.  Mnoho mladých lidí, Martin svým životem oslovil a jeho klášter se plní.

Za Martinem chodí poutníci, aby je vyslechl a ukazoval jim Krista… Mnohokrát tento vyhledávaný  a uznávaný biskup opouští svůj klášter, aby misijními cesty pomáhal lidem poznávat křesťanství.

Martin zemřel asi v roce 397 při jedné  misijní cest, kdy byl vyčerpán svou nemocí . 11.listopadu se konal pohřeb v Tours, kam bylo jeho tělo přeneseno a pohřbeno…

Tomuto světci je zasvěceno mnoho chrámu.  V Praze, třeba rotunda svatého Martina na Vyšehradě. 11.11 se slavím svátek světce, který se nazývá jako světec chudých, kéž je nám tento světec příkladem k lásce k lidem kolem sebe… Tak asi již chápete, proč mám Martina tak moc rád.

 

Svatý Martine, oroduj za nás!!!!

 

Obrázky převzaty z prohlížeče Google

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist