ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20)

Papež Pavel VI.

+22
  

V neděli 19.10. 2014 se v Římě konala slavnost blahořečení. Koho nového papež František přijal do seznamu blahoslavených?

Pavel_VIČlověka, který se jmenoval Giovanni Battista Montin, kterého známe pod jménem Pavla IV.

Giovanni Montini se narodil v italském městě Concesio 26. září 1897. Do kněžského semináře vstoupil v roce 1916. Po čtyřech letech dokončil studium a byl vysvěcen na kněze.  Jeho organizační schopnosti mu zajistily místo v papežském domě. Stává se v roce 1937 pomocníkem kardinála Pacelliho, budoucího papeže Pia XII.

Když byl zvolen Pacalli novým papežem, Montini získal pozici pomocníka sekretáře papeže. Sekretář však později zemřel a Montini pracoval přímo pro papeže Pia XII.  V roce 1953 Montini stal milánským arcibiskupem a později i kardinálem. V roce 1958 se novým papežem stal Angelo Roncalli zvolil si jméno Jan XXIII a po pouhých dvou měsících v úřadu povýšil Montiniho na kardinála.

Montini byl velice vzdělaný a na svou dobu velice moderní kněz a později biskup a jeho práce si vážil velice papež Jan. Mnoho se také zasloužil při přípravě II. Vatikánského koncilu.  Po smrti svatého papeže Jana XXIII byl Montini zvolen za papeže a přijal jméno PavelVI. Pokračoval ve šlépějích papeže Jana a snažil se koncil dovést do závěrečného konce. Sám také na konci třetího zasedání prohlásil Marii jako Matku Církve.

000331Papež Pavel VI. udělal mnoho i pro naší zem. Jmenoval velké kardinály jako Josef Beran, Štěpán Trochta a František Tomášek.

Když byl pražský arcibiskup Josef Beran jmenován kardinálem a dozvěděla se to také i komunistická strana. Otci Beranovi, který byl od roku 1950 internován řekli: „když si odjedete pro kardinálský klobouk,tak se už do své vlasti nevrátíte. Kardinál Beran prohlásil: „ať rozhodne papež“ Kardinál Beran nakonec naší vlast opouští a v emigraci se snaží pomáhat naší vlasti. Papež Pavel VI. si tohoto svého vzrůstem malého, ale srdce velikého syna Církve vážil,  až tak, že když se papež Pavel dozvědě, že Kardinál umírá, nechal všeho a jel se sním rozloučit a v den pohřbu se sám u rakve s kardinálem rozloučil.

Otec Beran v Římě umírá. Papež Pavel VI tohoto statečného „malého“ pražského biskupa nechává jako jediného kardinála pohřbít mezi papeži v Bazilice svatého Petra.

Papež Pavel VI. navštívil svatou zem a podal si ruku s Patriarchou. Navštívil také mariánskou svatyni ve Fatimě.

Pavel VI. byl v úřadu papeže 15 let. Zemřel v roce 1978 v papežské rezidenci Castel Gandolfo.

___________________________________________________________________________

Při mši papež František mimo jiné o toto velkém papeži prohlásil:

Paolovi„V tento den beatifikace papeže Pavla VI. se mi vracejí na mysl jeho slova, jimiž ustanovil biskupskou synodu: „pozorným zkoumáním znamení doby se snažíme přizpůsobit cesty a metody.. rostoucím potřebám našich dnů a změněným společenským podmínkám“.

Tváří v tvář tomuto velkému papeži, tomuto odvážnému křesťanovi, tomuto neúnavnému apoštolovi nemůžeme dnes před Bohem vyslovit nic než jednoduché a stejně tak upřímné a důležité slovo: díky! Díky náš drahý a milovaný papeži Pavle VI.! Díky za tvoje pokorné a prorocké svědectví lásky ke Kristu a k církvi!

Ve svých osobních poznámkách si tento velký kormidelník koncilu těsně před jeho skončením zapsal: „Pán mne asi povolal a drží mne v této službě ani ne proto, že bych měl nějaké schopnosti nebo abych řídil a chránil církev před nynějšími těžkostmi, ale abych něco pro církev vytrpěl a aby bylo jasné, že On a ne jiní ji řídí a chrání“. V této pokoře září velikost blahoslaveného Pavla VI., který uprostřed vznikající sekularizované a nevraživé společnosti dovedl moudře a prozíravě – někdy osamoceně – vést kormidlo Petrovy loďky, aniž by ztrácel radost a důvěru v Pána.

Pavel VI. uměl opravdu dávat Bohu, co je Boží, a darovat celý svůj život „posvátnému, slavnému a nejzávažnějšímu závazku, totiž nést v čase a na zemi Kristovo poslání“, milovat církev a řídit církev, aby „byla zároveň milující matkou všech lidí i rozdavatelkou spásy.“

Před modlitbou „Anděl Páně“ papež František ještě pronesl:
„Dříve než se obrátíme k Matce Boží modlitbou Anděl Páně, chtěl bych ještě poukázat na hlubokou mariánskou zbožnost blahoslaveného Pavla VI. Tomuto papeži bude Boží lid navždy vděčný za apoštolskou exhortaci Marialis cultus a za to, že při zakončení třetího zasedání Druhého Vatikánského koncilu prohlásil Marii za Matku církve“.

__________________________________

čerpáno z webu radio Vatikán

obrázky převzaty z prohlížeče Google

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist