ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

Dopis od Boha

+20
  

Můj zpovědník mi poslal jeden úžasný dopis, který mě hodně oslovil, zvláště v těchto dnech kdy si více připomínáme Otcovo milosrdenství. Třeba Vás tento dopis od Boha osloví tak, jako mě.

Dítě mé,

Ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno … Žalm 139,1

Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš … Žalm 139,2

Dobře znám všechny tvé cesty … Žalm 139,3

Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě … Matouš 10,29-31

Stvořil jsem tě k mému obrazu … 1.Mojžíšova 1,27

Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_-_The_Return_of_the_Prodigal_SonVe mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi … Skutky 17,27-28

Protože jsi mým potomkem … Skutky 17,28

Znal jsem tě dřív, než jsi byl počat … Jeremiáš 1,4-5

Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření … Efezským 1,11-12

Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize … Žalm 139,15-16

Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít … Skutky 17,26

Bázeň budí tvé podivuhodné stvoření … Žalm 139,14

V lůně tvé matky jsem tě utkal … Žalm 139,13

A přivedl na svět v den tvého narození … Žalm 71,6

Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají … Jan 8,41-44

Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky … 1.Janův 4,16

Toužím tě zahrnout svou láskou … 1.Janův 3,1

Jednoduše proto, že jsi mým dítětem a Já tvým Otcem … 1.Janův 3,1

Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec … Matouš 7,11

obrazekNeboť Já jsem dokonalý Otec … Matouš 5,48

Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já … Jakub 1,17

Jsem ten, který se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby … Matouš 6,31-33

Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje … Jeremiáš 29,11

Protože tě miluji nekonečnou láskou … Jeremiáš 31,3

Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně tak jako jsou zrnka písku na mořském břehu … Žalm 139,17-18

S jásáním se z tebe raduji … Sofoniáš 3,17

Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro … Jeremiáš 32,40

Protože jsi mým předrahým vlastnictvím … 2. Mojžíšova 19,5

Z celého srdce a duše tě toužím zaopatřit … Jeremiáš 32,41

Chci ti ukázat mocné a úžasné věci … Jeremiáš 33,3 Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě … 5. Mojžíšova 4,29

Raduj se ve mně a dám ti vše, po čem touží tvé srdce … Žalm 37,4

Neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy … Filipským 2,13

Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit … Efezským 3,20

Protože jsem Ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit … 2. Tesalonickým 2,16-17

Jsem taky Otcem, který tě potěší v každém tvém trápení … 2. Korintským 1,3-4

Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce … Žalm 34,18 Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci … Izaiáš 40,11

Jednoho dne setřu všechny slzy ze tvých očí … Zjevení 21,3-4

Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak, jako svého syna, Ježíše … Jan 17,23

Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě … Jan 17,26

On je dokonalým vyjádřením mé existence … Židům 1,3

copied_touching_hands_mediumPřišel, aby ti dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti tobě … Římanům 8,31

A taky ti sdělit, že nepočítám tvé hříchy … 2. Korintským 5,18-19

Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření … 2. Korintským 5,18-19

Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě … 1.Janův 4,10

Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku … Římanům 8,31-32

Když přijmeš dar – mého Syna Ježíše – získáš mě … 1.Janův 2,23

A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě … Římanům 8,38-39

171-milosrdenstvi_bigVrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo … Lukáš 15,7

Vždy jsem byl tvým Otcem a také jím zůstanu … Efezským 3,14-15

Má otázka zní: …Chceš být mým dítětem? … Jan 1,12-13

Čekám na tebe … Lukáš 15,11-24

S láskou tvůj Otec,

všemohoucí Bůh

1 komentář to “Dopis od Boha”

  1. Josefka Margoldová napsal:

    moc se mě to líbilo a děkuji vám

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist