ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

+41
  

Milí přátelé a čtenáři mého webíku,

celý dnešní den jsem uvažoval o otázkách, které jsem včera četl v jednom rozhovoru, který vedli mladí lidé o Bohu a také o tom zda-li Církev je potřeba. Četl jsem názory, které mě moc boleli i když vnitřně jsem cítil, že mají vlastně pravdu…  Také já nesu vlastně podíl na tom, že lidé na Církev hledí jako na „podivnou organizaci“ Tak jsem se rozhodl, že si udělám malou revizi jak já vnímám Církev. Nechci tuto úvahu brát jako teologickou, ale jako můj osobní pohled na Církev.

Přečíst celé

+40
  

Blíže si 2.11 den kdy si připomínáme věrné zemřelé, nebo-li dušičky.  Dny, kdy na zemřelé více pamatujeme.

Přečíst celé

+35
  

1.9.2013  při modlitbě Anděl Páně pronesl na náměstí sv. Petra ve Vatikánu papež František mocný apel za mír v Sýrii a vyhlásil proto v celé církvi na 7. září den postu a modliteb za mír.Celou papežovu promluvu i zde na svém webu uvádím…

 

„Drazí bratři a sestry, dobrý den,

Dnes bych, drazí bratři a sestry, rád tlumočil křik, který vystupuje z každé části země, z každého lidu, z každého srdce, z jediné velké rodiny, kterou je lidstvo, a to s rostoucí úzkostí. Je to křik po míru! Tento křik důrazně říká: chceme svět míru, chceme být muži a ženami pokoje, chceme, aby v této naší společnosti drásané rozpory a konflikty vypuknul mír; už nikdy válka! Nikdy válka. Mír je příliš cenný dar, který musí být podporován a chráněn.

Prožívám s obzvláštní bolestí a starostí početné situace konfliktů, které na této naší zemi existují, ale v těchto dnech je moje srdce hluboce zraňováno tím, co se děje v Sýrii, a znepokojeno dramatickými vyhlídkami, které se rýsují.

Vznáším mocnou výzvu k míru, výzvu, která vychází z mého vlastního nitra! Kolik jen utrpení, kolik jen zkázy, kolik bolesti přineslo a přináší užívání zbraní v oné mučené zemi, zvláště mezi bezbranným civilním obyvatelstvem! Pomysleme na to, kolik dětí nebude moci spatřit světlo budoucnosti! S obzvláštní rozhodností odsuzuji používání chemických zbraní. Stále mi zůstávají v mysli a v srdci hrozné záběry minulých dní! Existuje Boží soud a dějinný soud, kterému se naše skutky nebudou moci vyhnout! Užití zbraní nikdy nevede k míru. Válka vyvolává válku, násilí vyvolává násilí!

Veškerou svojí silou žádám strany konfliktu, aby naslouchaly hlasu vlastního svědomí, neuzavíraly se ve svých zájmech, nýbrž hleděly na druhého jako na bratra, nastoupily směle a rozhodně cestu setkání a vyjednávání a překonaly slepé protiklady. Se stejnou silou vybízím také mezinárodní společenství, aby bez dalšího otálení vyvinulo veškerou snahu k prosazení zjevných mírových iniciativ v onom národě na základě dialogu a vyjednávání k dobru veškeré syrské populace.

Kéž není opominuto žádné úsilí o zaručení humanitární pomoci těm, kdo jsou postiženi tímto hrozným konfliktem, zejména uprchlíkům v této zemi a četným utečencům v sousedních zemích. Humanitárním pracovníkům, kteří přinášejí obyvatelstvu úlevu v jeho utrpení, ať je umožněno poskytovat tuto nezbytnou pomoc.

Co můžeme učinit my pro mír ve světě? Jak říkal papež Jan: všem náleží úkol rekonstruovat vztahy soužití ve spravedlnosti a lásce (Pacem in terris, AAS 55 [1963], 301-302). Kéž všechny muže a ženy dobré vůle spojí řetězec snah o mír! Obracím se k celé církvi mocnou a naléhavou výzvou, kterou vztahuji na všechny křesťany ostatních vyznání, na muže a ženy každého náboženství a také na nevěřící bratry a sestry: mír je dobrem, který přesahuje každou bariéru, protože je dobrem celého lidstva.

Nahlas opakuji: nikoli kultura střetu, kultura konfliktu buduje soužití v národě a mezi národy nýbrž kultura setkání, kultura dialogu je jedinou cestou k míru.

 

Křik po míru, ať stoupá vysoko, aby dosáhnul k srdcím všech, a všichni složili zbraně a nechali se vést touhou po pokoji.

Proto, drazí bratři a sestry, jsem se rozhodl na den 7. září, který předchází slavnosti Narození Panny Marie, Královny míru, vyhlásit pro celou církev den půstu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Zároveň vybízím, aby se k této iniciativě připojili nekatoličtí křesťané, příslušníci jiných náboženských vyznání a lidé dobré vůle a to způsobem, který budou považovat za vhodný.

7. září od 19 do 24h se tady, na náměstí sv. Petra, sejdeme k modlitbě a v duchu pokání, abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě. Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! Všechny místní církve prosím, aby kromě účasti na tomto postním dnu zorganizovaly také nějakou bohoslužbu na tento úmysl.

Prosme Marii, aby nám pomohla odpovědět na násilí, konflikt a válku silou dialogu, smíření a lásky. Ona je Matkou. Kéž nám pomůže dosáhnout míru. Všichni jsme její děti. Pomoz nám Maria překonat tento obtížný moment a zasazovat se denně a v každém prostředí o budování autentické kultury setkávání a pokoje. Maria, Královno míru, oroduj za nás! Všichni: Maria, Královno pokoje, oroduj za nás!“

Převzato z Radia Vatikán

 

Je také velice zajímavé, že v ten samý den Matka Boží v Medugorje prosí abychom se za Sýrii a za mír pomodlili růženec…

Moc Vás všechny prosím myslete na Syrii a i když se neumíte modlit vzpomeňte si na ně a třeba za mír zapalte za oknem svíčku… A vy co se modlit umíte, tak se spojme v modlitbě a postu za všechny lidi v Sýrii i za mírové urovnání tohoto konfliktu.

Já sám se budu v sobotu ve 20.00 v našem kostele modlit růženec. Tak se chci spojit se svatým otcem Františkem, pokud by se někdo přidal budu moc rád…

obrázky převzaty z prohlížeče Google

 

+30
  

Tak jsem uvažoval jestli mám o knize, kterou právě čtu vůbec psát, ale rozhodl jsem se že ano.

Přečíst celé

+28
  

5.6.2013 si připomínáme 1150  od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Svatí bratři ze Soluně  Konstantin a Metoděj , také se nazývají  jako apoštolové slovanští.

Přečíst celé

+35
  

 Letošním roce si připomínáme 100 let od narození  opata Anastáze, kdo to opat Anstáz byl? Dovolte mi pár vzpomínek na tohoto velkého muže, křesťana, básníka, benediktina, kněze a opata římskokatolické církve.

Přečíst celé

+27
  

Milý deníčku,

tak si představ, že Ti došel  balíček a víš od koho? Od jedné paní a to, až z Itálie, města Milano, kde je krásná katedrála, kde působil známí světec svatý Ambrož a nebo také, Giovanni Battista Montini  – který byl zvolen papežem a byl znám pod jménem Pavel VI. Je to krásné město i když Ty si tam ještě deníčku nebyl, ale nebreč určitě se tam někdy podíváš.

Tato paní Ti psala, že čte Tvé stránky a že se jí moc líbí. A tak jí Tvým jménem děkuji, že to co zde píšeme se někomu líbí.  Také Tě žádala zda-li bys nezapálil svíčku u hrobu Karla Kryla a opata Anastáze Opaska o kterém se budeme snažit na našem webu také něco napsat. Rád bych Tvým jménem drahý deníčku, této paní poděkoval, vím, že Ti udělala velikou radost a že svíčky u hrobů zapálíš.

Deníčku zas Ti někdy napíši.

Ahoj Martin

Ps: Ze srdce Vám všem děkuji, za Váš čas a že rádi chodíte na můj web. Budu se snažit psát články, které by Vás mohli bavit.

+28
  

Milý deníčku,

 je zelený čtvrtek večer a já podle svého zvyku si pouštím muzikál Jesus Christ Superstar. Proč zrovna tento muzikál?  Tento legendární rockový muzikál od Tima Rica a  Andrewa Lioyd Webbera pojednává  o posledních dnech Ježíše Krista .

Poprvé jsem tento muzikál viděl v divadle Spirála a velice mě oslovil, ale tenkrát jsem ho ještě nechápal.  Letos jsem měl štěstí, že mě dobří lidé pozvali do divadla Karlín na představení tohoto muzikálu, bylo to na začátku postního období . Při té krásné hudbě jsem si uvědomil, nejen Božství Ježíše, ale hlavně jeho lidství .  Uvědomil jsem si proč nám lidem, tak rozumí a proč nás chápe. Není to Deníčku super. Třeba píseň Getshemany, při kterých mi tekli slzy.  Ježíš bojuje ze strachem, kdy věděl co ho čeká…  Můžeš se deníčku podívat sám a to zde kde je anglická verze, ale dávám Ti zde odkaz na českou verzi Kamila Střihavky, zde.

Můj zvyk si na zelený čtvrtek večer pouštět tento muzikál, spočívá v rozjímání o tom, co pro nás Ježíš udělal, jak nás má rád a  hlavně proč nám rozumí. Proč nám Ježíš rozumí? Protože si prožil vše, co prožíváme my.  Jistě deníčku má muzikál mnoho chyb, ale chápající člověk si vezme to dobré. Když budeš mít Deníčku možnost jdi na tento muzikál a nebo si ho alespoň poslechni.

Krásné velikonoce můj Deníčku.  Tvůj Martin

fotka převzata z prohlížeče google

+30
  

Oslava stvoření,  není nic krásnějšího, než to co zde na naší krásné zemi máme.  Na konci 12 stol a začátkem 13 stol  se nad stvořením zamýšlel sv. František z Assisi.  Jeho chvalozpěv stvoření Vám zde předkládám.

Přečíst celé

+28
  

Můj milý deníčku,

dlouho jsem se Ti neozval a tak to chci napravit. Zrovna jsem četl krásný článek na signálech. cz a myslím, že Tobě by se líbil, byl o zpovědi. Rozhodl jsem se, že Ti o tom něco napíšu.

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist