ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

PŘÍSPĚVKY V RUBRICE

křesťanství

+27
  

Jak již název mého nového příspěvku napovídá, tak si budeme povídat o době postní. Opravdu dobu postní, my lidé 21 stol potřebujeme? Proč se mám uskromňovat, když se to dnes nenosí. Dnešní svět přece říká: „užívej si života, dokud můžeš i na úkor druhého člověka…“

Přečíst celé

+27
  

Svatý otec František vyhlásil rok Božího milosrdenství.

obrazekRozhodl jsem se otevřít deníček světice Faustyny, kterou v roce 2000 svatořečil sv. Jan Pavel II.  V tomto úžasném díle této světice je modlitba, kterou nazýváme, korunka Božího milosrdenství, o významu této krásné a velice hluboké modlitby mluví sám deníček:  „I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost.“ Není to silné zaslíbení?  

Jak se korunka modlí?

Modlíme se jí na běžném růženci

Začátek: Otče náš…,Zdrávas Maria…,Věřím v Boha,…

Na velkých zrnkách: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smíření za hříchy naše i celého světa. (1x)

Na malých zrnkách: Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. (10x)

Na závěr: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.(3x)

V deníčku sestry Faustyny jsou k této modlitbě přislíbení:

Slova Pána Ježíše:

„Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti.“

(Deníček 754) /str. 327/

„…stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodlí…“

(Deníček 811) /str. 344/

„Napiš, že když se tuto korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcema umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jak o milosrdný spasitel.“

(Deníček 1541)

„Skrze modlitbu této KORUNKY rád dám všechno, o co mě budou prosit,…,bude-li to … ve shodě s Mou vůlí.“

(Deníček 1541) /str. 563/

„…nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se korunku modlí.“

(Deníček 847)

Tato krásná modlitba se doporučuje modlit ve tři hodiny odpoledne, neboť to je hodina Ježíšovy smrti na kříži – Hodina Milosrdenství, jak třetí hodinu sestře Faustyně označil sám Pán Ježíš.

Obrázky: prohlížeč Google

čerpáno: Kawalská Faustyna –  Deníček  / Karmelitánské nakladatelství 2001

maxresdefault

 

 

 

+26
  

Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

26083Blíží se čas, kdy chodíme na hřbitovy a vzpomínáme na naše zemřelé. Vzpomínáme na Ty, který nás předešli, do života věčného.  Přicházíme na hřbitovy a zapalujeme na hrobech svíčky. Svíčka – světlo věčné – plamen, který nám připomíná Krista. Světlo naděje.  Máme se snažit žít tak, aby náš život vedl tam, kde už nebude tmy ani zármutku.

Církev nás vybízí, abych v tyto dny právě na zemřelé vzpomínali a vyprošovali jim odpuštění. Zemřelí, kteří ještě nejsou v nebi, ale jsou v očistci, potřebují naší přímluvu. Od 1 do 8 listopadu prokazujme našim zemřelým milosrdenství a lásku, když budeme na zemřelé myslet především v modlitbě.

Církev tyto dny vybízí k získání plnomocných odpustky, právě našim zemřelým. Níže vám píši vypíšu za  jakých podmínek lze odpustky získat.

Vy co do kostela nechodíte nebo se modlit neumíte, nevadí, vzpomeňte na své blízké tím, že za ně právě zapálíte svíčku a budete na své blízké vzpomínat v dobrém.

Svátek všech věrných zemřelých – dušičky není svátek smutný, ale svátek plný naděje, neboť smrt je jen přechod, kde je věčná Láska a věčný mír.

dusicky021.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a snahy se zříci a vyvarovat se jakéhokoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

+18
  

Dostal se mi do rukou jedno kázaní, které v roce 1990 na poutním místě Francie v Lurdech přednesl otec Joachim Kardinál Meissner. Kázaní , které mně velice povzbudilo v modlitbě růžence. Rozhodl jsem se Vám celé znění tohoto kázání zde dát, třeba Vás osloví, stejně tak jako oslovilo mně.

 

Přečíst celé

+18
  

media-QxtfTQtsy7A-2Milí přátelé, dneska jsem rozjímal o událostech, které se stali na Golgotě. Uvažoval jsem o osobách, které byli blízko Ježíši.

Velký pátek, den kdy Ježíš byl pro nás ponížen, trpěl a byl ukřižován. Před večer Velkého pátku při „poslední večeři“ nám Kristu dal sám sebe, když vzal do svých rukou chléb a řekl: „toto je mé tělo“ T_Kristus a lotrpak vzal kalich, který byl naplněn vínem a řekl: „toto je má krev, která se prolévá za Vás a za všechny…“ Na kříži nám daroval to poslední co měl – svou Matku… U kříže stál Jan a Marie, matka Ježíšova, „Hle Tvá Matka“ „Hle tvůj syn.“ Dává nám to poslední… Ježíšova maminka se stává maminkou i naší… Často Ježíši děkuji za to, že nám svou maminku dal, neboť ona je velikou pomocnici a přímluvkyní, kterou můžeme mít… Neboť, která maminka by pro své dítě neudělala vše co může, aby bylo šťastné?

Evangelisté nám píší, že byli s Ježíšem ukřižovaní i dva zločinci… Evangelista Jan se o této události rozepisuje… Lotr po pravici, jak tohoto muže nazýváme, neznáme ani jeho jméno, ale i přesto nám evangelista Lukáš o něm píše. Ježíše pokorně žádá: „pamatuj na mně, až přijdeš do svého království“ „Amen, pravím Ti dnes budeš semnou v ráji“ Jak krásný slib, který dává Ježíš tomuto muži… Jakou velikou naději musel mít tento muž, který zřejmě toužil po odpuštění… Každý máme šanci… Ježíš nedělá rozdíl…. Zemřel za každého z nás.

Tak si někdy říkám, kéž až jednu budu umírat mám odvahu požádat Krista o to samé co tento muž…

+19
  

Začal svatý týden, když v tyto dny navštívíte kostela, tak vás texty, které se při liturgii čtou, úžasně připraví na okamžiky velikonočního třídenní.  V evangelium, každého dne svatého týdne nám vypráví, co se událo, než Pán Ježíš za nás trpěl, byl ukřižován, zemřel a vstal, tedy hlavní události největších křesťanských svátků.

Přečíst celé

+25
  

Již jen 14 dní a budou Velikonoce, co to Velikonoce jsou? Proč vlastně Velikonoce slavíme? Pokusím se Vám zde vysvětlit dny, které jsou pro všechny křesťany nejdůležitější.

Přečíst celé

+21
  

13.března 2013 začal pontifikát papeže Františka. Při každé příležitosti se František snaží nám všem ukazovat Boží lásku a jeho veliké milosrdenství. Nezapomíná také na lásku k bližnímu, která mu leží velice na srdci, neboť Boží Láska, bez Lásky k bližnímu není možná!!!

Svatý otec František 13. března 2015 vyhlásil dnem 24 hodin pro Pána. Má to být 24 hodin modlitby a možnosti přijmout svatost smíření. Sám papež začal tyto hodiny pro Pána v bazilice svatého Patra kající pobožností … Jeho promluva mně hodně oslovila a tak jsem si říkal, že by mohla oslovit i Vás… Oslovila mně i další událost dnešního dne… Boží milosrdenství potřebuje každý z nás a i papež František při každé příležitosti na tuto skutečnost Lásky ukazuje… Proto papež vyhlásil následující rok, svatým rok, rokem Božího milosrdenství. Rok který začne 8. prosince 2015 a bude trvat do 20 listopadu 2016 Nyní dávám slovo už svatému otci:

Přečíst celé

+19
  

Karikatury Boha

O Bohu mám plno falešných představ, Kateřina Lachmanová si dala tu práci a zabývala se touto problematikou o falešných představách, které o Bohu máme. Kateřina měla na toto téma mnoho přednášek a na konec vyšla i její kniha, kterou seženete v Karmelitanském nakladatelství

Důležitou část této knihy jsem našel na webu vira.cz a s jejich s laskavým svolením jsem tento článek převzal i na můj web .. Doba postní, která vrcholí nám muže pomoci se těchto zkreslených představ o dobrém Bohu zbavit… Máte k tomu odvahu? pokud ano klikněte a čtete dál 🙂

Přečíst celé

+22
  

Kříž sv. otce Benedikta (CSPB – Crux Santi Patris Benedicti)

Medaljon_sv_Benedikta_poledjinaje kříž s delším svislým ramenem (vyskytuje si i kříž rovnoramenný), vepsaný do oválu (nebo kruhu).

Mezi rameny kříže jsou písmena C S P B:
Crux Sancti Patris Benedicti — Kříž svatého otce Benedikta.

Na kříži jsou písmena:
svisle C S S M L: Crux Sancta Sit Mihi Lux — Svatý kříž mi buď světlem,
na příčném břevnu N D S M D: Non Draco Sit Mihi Dux — drak (tj. ďábel) ať mi není vůdcem.

Na oválu (kruhu) kolem kříže jsou písmena V R S N S M V S M Q L I V B:
Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana Sunt Mala Quæ Libas Ipse Venena Bibas — Odstup dále Satane a nikdy mi neraď. Marné je zlo které nabízíš, ten jed si vypij sám.

Tento benediktinský kříž je k dostaní ve všech prodejnách z devocionaliema, nebo u nás v klášteře v břevnov… můžete také napsat na můj email.

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist