ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

Svatý rok milosrdenství- nyní je ta doba příhodná; nyní je čas spásy.

+30
  

Zažíváme již několik měsíců mimořádný svatý rok, který vyhlásil papež František.

Započal  8.12.2015 a bude ukončen  20.11.2016

Papež František otevřel ve všech římských papežských bazilikách svaté brány milosrdenství.

Také si přál, aby byli otevřené brány milosrdenství v katedrálách a v kostelích, které určí  místní biskup. V naší zemi jsou svaté brány otevřené ve všech katedrálách Čech a Moravy.

Jejich seznam najdete zde!

 

rokmilosrdenstviČasto si klademe otázku, co jsou odpustky a k čemu je potřebujeme?  Zvláště pro náš národ je toto téma těžké a bolestivé. Zvláště z důvodu dějin „ zaplať si a získej vstupenku do nebe!“ Asi tak by se dala formulovat praxe v době Jana Husa. Trestuhodný čin, který tenkrát byl.

Církev se, ale i dnes snaží, abychom si uvědomili velké dary, které máme a které si za peníze koupit nemůžeme.

Já se pokusím na příkladu, který samozřejmě pokulhává vysvětlit, co odpustky vlastně jsou:

 

Kdo utrpí těžký uraz, léčí se v nemocnici. I když se operace podaří a pacient je z nemocnice propuštěn, může mít následky, třeba i vážné. Musí chodit na cvičení, kterému se říká rehabilitace, aby se následky úrazu odstranily. V době léčení má možnost uvažovat, zda si své utrpení nezavinil sám, např. rychlou jízdou v autě.

Hřích, to je úraz na duši a léčí se odpuštěním ve svátosti smíření. Následky hříchu, jako jsou špatné sklony, zlozvyky, lpění na věcech tohoto světa a také trest za hřích, toto všechno odstraňují odpustky. Odpustky jsou tedy prominutím následků hříchů a trestů za hříchy.

Jsou zde podobnosti:

nemocnice — zpovědnice,

následky zranění — následky hříchu,

bolesti spojené s úrazem — trest za hřích,

ELE5fca1b_P201512080343701rehabilitace (cvičení) — odpustky.

 

Odpustky se dají získat pro sebe nebo věnovat duším v očistci.

Za jakých podmínek je možné takové odpustky získat?

1) přijmout svátost smíření; ( muže byt i v jiný den)

 

V ten den má být:

 2) přijmout eucharistii; (v ten den)

3) pomodlit se Věřím v Boha a Otče náš

4) pomodlit se jakoukoliv modlitbu na úmysl papeže;

 

Svatý otec František ještě dodává dvě další podmínky

5) vykonat v rámci svých možnosti pěší pout k svaté bráně

6) rozjímat nějakou dobu o Božím milosrdenství.

 

 

Doufám, že se Vám malinko tento příspěvek pomohl pochopit, jaký velký dar tento rok zažíváme. Věřím, že to je opravdu čas příhodný je to čas spásy (srov. 2 Kor 6,2)

Co se děje nejen v naší zemi v době tohoto svatého roku, ale i v celé církvi můžete sledovat zde

obrázek s papežem Františkem převzat zde

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist