ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

antibiotika první soboty

+5
  

Jak již název článku říká, chci Vám představit velice účinné antibiotikum, který nám nabízí Panna Maria v rámci slavení prvních soboty.  Sl1 sobotu v měsíci v červenci. Jsou prázdniny a dny volna a tak si můžeme udělat čas a zamyslet se nad událostmi, které se událi 13 července a mají veliký význam.

13 července roku 1917 se opět Maria zjevuje třem pasáčkům. Co se událo, o tom jsem psal zde!

Rád bych se chtěl při první sobotě zastavit u některých okamžiků. Po přečtení předchozích článků víte, že Panna Maria řekla několik věcí, které ale děti nesměly říci. Až později, když Lucie dostává dovolení s nebe o těchto událostech hovořit.

13 července Panna Maria ukázala dětem vidění pekla. Ptáme se proč tak dobrá Matka chce děti strašit? Matka děti strašit nechce, po vidění pekla děti pochopily, proč je anděl a později i Panna Maria žádala, aby se mnoho modlily za obrácení hříšníků. Panna Maria, po tom co dětem peklo ukázala, řekla: „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků.“ Děti dostaly veliký dar lásky, právě k oběti za obrácení těch, kteří obrácení potřebují, nebyl pro ně problém Pánu obětovat vše, co dělaly.

V ten den Panna Maria dětem po vidění pekla představila „antibiotika“ pro léčbu nás hříšníků, tím lékem je se ponořit do Neposkvrněného srdce Nebeské Matky: Lucie píše: „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír… přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“ (Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

Lék, který je velice účinný a nic nás nestojí…Panna Mari chce zavést úctu k jejímu srdci, které je plné lásky. Touží, aby se celý svět zasvětil jejímu srdci. Rok 1917 byl rokem, kdy se v Rusku k moci dostávali bolševici, kteří svou ideologii roznesli po celé zemi. Co vzniklo, víme všichni. Proto Marie říká: „přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“

První soboty mají veliký význam… První soboty, kdy si připomínáme velikou lásku Panny Marie, která, ale nechce být cílem. Panna Maria nás vede ke svému Synu.  Její Syn je cíl.

Srdce jejího Syna je uráženo mnohými hříchy a urážkami, tím  je uráženo i srdce Panny Marie. V roce 1925 se stře Lucii v klášteře Pontevedra zjevila Panna Maria s dítětem Ježíšem a ukázala Lucie srdce ovinuté trny a to malé dítě Ježíš řeklo: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“ Veliký smutek ve slovech tohoto Syna.

Panna Marie poté Lucii řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse. 

„Snaž se alespoň ty mně potěšit…“ Tato slova platí pro každého z nás!

 

 

 

PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI

1) svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie. Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty)

2) Svaté přijímání na smír

3) 5 desátků svatého růžence

4) Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut)

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot. 

Ze srdce Vám přeji krásnou první sobotu v měsíci a využijme tento den Boží milosti.

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist