ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20)

FATIMA 1917 – 2017 – SLAVENÍ JUBILEA V ČR

+2
  

Dobrý den, moc rád zde kopíruji program vzácné návštěvy, které naši zem navštíví. Tím vzácným hostem je Nebeská Matka Panna Maria Fatimské. Dávám zde přesný program, který bude probíhat při putovaní krasné paní… podrobné informace můžete sledovat na stránkách Fatimského apoštolátu . Nebo také i zde na mém webu.


Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech
12. – 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích.
Při hlavní bohoslužbě 100. výročí zjevení Panny Marie v Cova d´Iria, převezme předseda ČBK primas český a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP
z místa zjevení milostnou sochu Panny Marie Fatimské.

PROGRAM POUTI SOCHY PANNY MARIE FATIMSKÉ V DIECÉZÍCH ČECH A MORAVY:

ČESKÁ PROVINCIE
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ 
Pátek 15. 9. 2017 – Památka Panny Marie Bolestné
slavnostní zahájení poutě milostné sochy Panny Marie Fatimské v katedrálách a na poutních místech diecézí Čech a Moravy.

PRAHA 
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA – PÁTEK 15. 9. 2017 
16:00 hod. Fatima – výzva k modlitbě a pokání
Meditace – modlitba v katedrále u milostné sochy Panny Marie Fatimské
– Mons. Pavel Dokládal a Ing. Hana Frančáková z ČM Fatimy Koclířov
17:00 hod. Pontifikální mše sv. – hlavní celebrant a kazatel arcibiskup pražský a primas český
kardinál Dominik Duka OP, koncelebrují kněží z arcidiecéze
18:30 hod. Znamení úcty – společná cesta z katedrály na Loretánské náměstí
– Modlitba za Prahu a arcidiecézi -Te Deum, národní a fatimská hymna

KATEDRÁLA SV. KLIMENTA – APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT – Sobota 16. 9. 2017 
(Praha, Haštalské náměstí 4)
10:00 hod. slavnostní uvítání Panny Marie Fatimské
10:15 hod. liturgie východního obřadu – celebruje biskup – apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko
12:00 hod. společná modlitba v katedrále sv. Klimenta
12-15 hod. ztišení, meditace, modlitby společenství – římsko- i řeckokatolické

PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
Svatá Hora – středa 27. 9. 2017 
15.00 modlitba růžence, možnost svátosti smíření
16.00 výklad
17.00 mše svatá; po skončení průvod zakončený uctíváním sochy Panny Marie Fatimské

Stará Boleslav při národní Svatováclavské pouti ve čtvrtek 28. 9. 2017

DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ
katedrála sv. Mikuláše v 9:30 hod. zahájení kněžského dne českobudějovické diecéze slavnostním přivítáním sochy Panny Marie Fatimské. Pontifikální mše sv., koncelebrují kněží diecéze – hl. celebrant světící biskup českobudějovický Mons. Mgr. Pavel Posád, po mši sv. Fatima – výzva k modlitbě a pokání, přednáška
pro kněze, společná modlitba a závěrečné slovo diecézního
 biskupa Mons. ThDr. Vlastimila Kročila.

Ztišení k modlitbě a meditaci v katedrále v přítomnosti milostné sochy Panny Marie Fatimské v čase
od 12:30-14:30 hod. vedou modlitební skupiny a společenství.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
KATEDRÁLA SV. MIKULÁŠE – Pondělí 18. 9. 2017
Setkání diecéze – zahájení v 15:00 hod. modlitbou k Božímu Milosrdenství
Modlitba sv. růžence – tajemství Světla za jednotlivé stavy
16:00 hod. Fatima naše naděje, výklad o poslání Fatimy pro dnešní svět
16:30 hod. slavná pontifikální mše sv.- hl. celebrant otec biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil
Po mši sv. – znamení úcty – společný průvod se sochou Panny Marie Fatimské
Zásvětná modlitba, Te Deum a závěrečná hodinka ztišení a meditace a osobní uctění
Následuje cesta na poutní místo Dobrá Voda u Nových Hradů

PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE
Dobrá Voda u Nových Hradů – pondělí 18. 9. 2017 
22:00 hod. uvítání sochy Panny Marie Fatimské a noční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a bdění s Pannou Marii Fatimskou.
Dobrá Voda u Nových Hradů  – úterý 19. 9. 2017
10:00 hod. sv. růženec; 11:00 hod. mše sv. v německém jazyce
od 12:30 hod. ztišení k modlitbě a meditaci
15:00 hod. Korunka k Božímu Milosrdenství
16:00 hod. modlitba sv. růžence – tajemství Světla za jednotlivé stavy
17:00 hod. promluva Fatima naše naděje
17:30 hod. pontifikální mše sv. – hl. celebrant otec biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil
Na závěr společná zásvětná modlitba
A průvod se sochou Panny Marie Fatimské – rozloučení a odjezd do Klokot v 19:30 hod.

Klokoty u Tábora – úterý 19. 9. 2017 
Od 20 hod. svátost smíření
20:30 hod. zpívané Klokotské hodinky
21:00 hod. – zahájení v kostele – modlitba sv. růžence a slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské a pontifikální mše sv. – hl. celebrant světící biskup Mons. Mgr. Pavel Posád
Po mši sv. zásvětná modlitba, osobní „úklona úcty“, zpívané litanie, noční bdění
Klokoty u Tábora – středa 20. 9. 2017
od 7-10 hod. ranní chvály, sv. růženec, Klokotské hodinky
10:00 hod. mše sv.- hl. celebrant Mons. Pavel Dokládal, zásvětná modlitba, litanie, osobní úcta
11:45 hod. Anděl Páně v kostele – malý průvod
12:00 hod. rozloučení a odjezd za zvuku klokotských zvonů do Plzně

DIECÉZE PLZEŇSKÁ 
PLZEŇ
Středa 20. 9. 2017 – přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské v Plzni
15.00 hod. Modlitba sv. růžence, výklad Fatima naše naděje
16.30 hod. Pontifikální mše sv. – hlavní celebrant a kazatel Mons. Tomáš Holub, sídelní biskup plzeňský
Te Deum a svěření diecéze Neposkvrněném Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu
Možnost osobního uctění, ztišení

DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ 
LITOMĚŘICE
KATEDRÁLA SV. ŠTĚPÁNA- Pátek 22. 9. 2017
10:00 hod. Slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské – modlitba a pozdravy hostů
10:30 hod. Pontifikální mše sv. – koncelebrují kněží litoměřické diecéze
12-14 hod. Osobní ztišení v modlitbě a meditaci – poselství Fatimy
14:00 hod. Modlitba sv. růžence – promluva na téma Fatima naše naděje
Zasvěcení – svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Zakončení slavnosti modlitební cestou se sochou Panny Marie Fatimské (Dómské náměstí)
Te Deum a svátostné požehnání.

DIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ
HRADEC KRÁLOVÉ – Středa 4. 10. 2017
10-17 hod. teologicko-pastorální sympozium o Fatimě
(bude pak pokračovat ve dnech 5.-7. 10. 2017 v Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav)
17:00 hod. zahájení průvodu se sochou Panny Marie Fatimské z biskupství, přes Velké nám.
do katedrály. Zde modlitba růžence Světla s modlitbou za jednotlivé stavy – Fatima naše naděje –
18:30 hod. slavná pontifikální mše sv. – hl. celebrant a kazatel otec biskup Mons. Jan Vokál
Na závěr modlitba za diecézi – zasvěcení a osobní ztišení, meditace v přítomnosti Panny Marie Fatimské (účastníci sympozia mají ve 20 hod. odjezd busem do Koclířova)

Hlavní poutní místo diecéze – Hora Matky Boží u Králík uvítá sochu Panny Marie Fatimské
O slavnosti sv. Václava – na státní svátek ve čtvrtek 28. 9. 2017
17:00 hod. uvítání a společný průvod a modlitba sv. růžence Světla za jednotlivé stavy
a promluva „Fatima naše naděje“
18:00 hod. hlavní koncelebrovaná mše sv., zasvěcení a modlitební cesta s Pannou Marií Fatimskou

Národní centrum Fatimy – Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav – diecéze královéhradecká

slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské druhý den sympozia ve čtvrtek 5. 10. 2017
10:00 hod. následuje pontifikální mše sv. – hl. celebrant a kazatel sídelní biskup diecéze Žilina a prezident Světového apoštolátu Fatimy na Slovensku Mons. Tomáš Galis. 
Po mši sv. pak pokračuje program sympozia.

pátek 6.10. 2017 – celodenní program sympozia se mší sv. v 18:00 hod.

1. mariánská sobota a svátek Panny Marie Růžencové 7.10.2017
9:30 hod.
 modlitební hodina s Pannou Marii za náš národ a celou ČR
10:30 hod. hlavní pontifikální mše sv. s obnovou zasvěcení – hl. celebrant a kazatel předseda ČBK primas český a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP
12:00 hod. zasvěcení
14:00 hod. modlitba u Anděla míru a zásvětný průvod
Závěrečné přednášky semináře s poselstvím Fatimy pro ČR
17:00 hod. mše svatá 1. mariánské soboty

Neděle 8. 10. 2017
9:00 hod. adorace a modlitba sv. růžence
10:00 hod. farní mše sv. – průvod k památníku Anděla míru a ČR
a společná modlitba na závěr pouti Panny Marie Jubilea Fatimy v ČR

MORAVSKÁ PROVINCIE
DIECÉZE BRNĚNSKÁ
BRNO
KATEDRÁLA SV. PETRA A PAVLA – PETROV – Neděle 17. 9. 2017 
10:00 hod. Zahájení – Přivítání sochy Panny Marie fatimské v Brně
10:30 hod. mše sv. – hlavní celebrant a kazatel – děkan slavkovský P. Milan Vavro, 
diecézní poutní referent a koordinátor slavení Jubilea Fatimy v brněnské diecézi
12:00 hod. modlitba Anděl Páně a zahájení modliteb a meditací farností, hnutí, komunit
Společenství v katedrále v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské
15:00 hod. program slavnostního setkání diecéze v katedrále při Jubileu Fatimy
– světící biskup Mons. Pavel Konzbul – úvodní slovo
Tajemství růžence Světla – přípravná modlitba k zasvěcení jednotlivých stavů
(děti, mladí, rodiny, senioři, duchovenstvo)
Fatima – výzva k modlitbě a pokání 
(výklad o významu fatimského proroctví zasahující přes uplynulé století do současnosti)
Mons. Pavel Dokládal a Ing. Hana Frančáková
16:30 hod. hlavní mše sv. – celebruje otec biskup Mons. Pavel Konzbul a kněží brněnské diecéze
ZNAMENÍ ÚCTY – slavnostní průvod děti, mladých, krojovaných – společná cesta s Pannou Marií Fatimskou přes Dominikánské nám. na Zelný trh – modlitba za město Brno a diecézi – zakončení v katedrále, Te Deum a hymna Fatimy.

Na hlavní odpolední program bude převlékání kněží, jáhnů (alba a bílá štola), ministrantů a akolytů – budou mít v katedrále, stejně jako řeholníci a řeholnice a krojovaní vyhrazená místa
a po mši sv. jdou v čele průvodu s Pannou Marií.

Poutní místa v brněnské diecézi:
ŽAROŠICE, POUTNÍ KOSTEL – Sobota 30. 9. 2017
17:00 hod. slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské
a modlitba sv. růžence za jednotlivé stavy a promluva Fatima naše naděje
18:00 hod. slavná pontifikální mše sv. 
             hl. celebrant a kazatel světící biskup českobudějovický Mons. Mgr. Pavel Posád,
zásvětná modlitba a mariánský průvod s Pannou Marii Fatimskou
20:00 hod. adorace, svátostné požehnání a rozloučení se sochou Panny Marie
20:45 hod. odjezd do Křtin

20:30 hod. sv. růženec – rádio Proglas – farnost Křtiny

KŘTINY – Sobota 30. 9. 2017
22:00 hod. uvítání Panny Marie Fatimské ve Křtinách a noční bdění v bazilice u Panny Marie

KŘTINY –  Neděle 1. 10. 2017
6:00 hod. Anděl Páně a ranní modlitba
7:30 hod. mše sv. – P. Jan Krbec
8:30-10:30 hod. modlitby růžencových tajemství s příležitostí osobního uctění sochy Panny Marie Fatimské
10:30 hod. slavná mše sv. – hl. celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal 
– společná modlitba zasvěcení – odevzdání Panně Marii jejímu Neposkvrněnému Srdci
12:00 hod. Anděl Páně a odpolední poutní program

DIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
Sobota 23. 9. 2017 –  KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE V OSTRAVĚ
10:00 hod. slavnostní zahájení a přivítání sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení ve Fatimě
10:30 hod. pontifikální mše sv. koncelebrují kněží z diecéze
12-14 hod. osobní ztišení v modlitbě a meditaci – poselství Fatimy
14:00 hod. modlitba sv. růžence a promluva na téma „Fatima naše naděje“
Obnova zasvěcení – svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Slavnostní modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské se zakončením v katedrále
Te Deum a svátostné požehnání

Pátek 29. 9. 2017 – BAZILIKA PANNY MARIE VE FRÝDKU 
10:00 hod. zahájení a slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení ve Fatimě
– společná modlitba sv. růžence
11:00 hod. koncelebrovaná mše sv. a zásvětný průvod se sochou Panny Marie
13:00 hod. promluva na téma „Fatima naše naděje“
Te Deum a závěrečné požehnání s modlitbou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Pátek 29. 9. 2017 – POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE POMOCNÉ NA MARIA HILF 
16.30 hod. Zahájení a slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení ve Fatimě – společná modlitba sv. růžence
17.30 hod. Koncelebrovaná mše sv. a zásvětný průvod se sochou Panny Marie
19.00 hod. Promluva na téma Fatima naše naděje – Te Deum a modlitba zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Následuje osobní ztišení a meditace v poutním chrámu – poselství Fatimy

ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÁ
OLOMOUC 
KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA – NEDĚLE 24. 9. 2017
10:00 hod. přivítání sochy Panny Marie Fatimské v Olomouci
Následuje slavná pontifikální mše sv. hlavní celebrant a kazatel 
            metropolita Moravy, J.E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
12:00 hod. modlitba Anděl Páně a zahájení modliteb a meditací farností, hnutí, komunit
Společenství v katedrále v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské
15:00 hod. program setkání diecéze v katedrále při Jubileu Fatimy
Zahájení – Tajemství růžence Světla – přípravná modlitba k zasvěcení jednotlivých stavů
(děti, mládež, rodiny, senioři, duchovenstvo)
Fatima – výzva k modlitbě a pokání
(výklad o významu poselství Fatimy, zasvěcení, sv.růženec, 1.mariánské soboty)
16:30 hod. mše sv. v katedrále
Po mši sv. – Znamení úcty – slavnostní průvod dětí, mladých, krojovaných – společná cesta s Pannou Marií Fatimskou, modlitba zasvěcení města Olomouc a arcidiecéze – zakončení  v katedrále
Te Deum a hymna Fatimy

Poutní místa olomoucké arcidiecéze
Pondělí 25. 9. 2017 – OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 
16:00 hod. slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské
Následuje program modlitby sv. růžence, výklad Fatima naše naděje
Hlavní mše sv. – zasvěcení – svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, osobní ztišení, meditace

Úterý 26. 9. 2017 – VELEHRAD
17:00 hod. slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské
Promluva „Fatima naše naděje“, modlitba sv. růžence
18:00 hod. mše sv. – hl. celebrant a kazatel Mons. Pavel Dokládal
společné svěření – odevzdání Neposkvrněnému Srdci Panny Marie – osobní ztišení a uctění sochy Panny Marie Fatimské

Sobota 30. 9. 2017 – SVATÝ HOSTÝN
10:00 hod. slavnostní uvítání sochy Panny Marie Fatimské před Svatohostýnskou bazilikou
10:15 hod. slavná koncelebrovaná mše sv. Hhlavní celebrant generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Po mši sv. zásvětný průvod na venkovní tribunu – zde modlitba sv. růžence, osobní ztišení, výklad Fatima naše naděje
12:30 hod. Procesí do baziliky
13:00 hod. Te Deum a svátostné požehnání, rozloučení a odjezd na poutní místo brněnské diecéze

Teologicko – pastorální sympozium FATIMA NAŠE NADĚJE
4. -7. 10. 2017 · Hradec Králové a ČM Fatima Koclířov

Středa 4. 10. 2017 
Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Velké nám. 32
8:30 hod. registrace
10:00 hod. zahájení
10:30-12:30 hod. dopolední blok
14-16 hod. odpolední blok
17:00 hod. zásvětný průvod na Velkém náměstí
18:30 hod. pontifikální mše svatá v katedrále – zasvěcení diecéze

Čtvrtek 5. 10. a pátek 6. 10. 2017
Koclířov, Českomoravská Fatima 
10-12 hod. Dopolední blok · 14-16 hod. Odpolední blok · 18:00 hod. Modlitba sv. růžence a mše svatá  · Celonoční adorace

7. 10. 2017 – 1. sobota, svátek Panny Marie Růžencové
hlavní den s obnovou zasvěcení
Dopolední program:  9:30 hod. modlitba · 10:30 hod. pontifikální mše svatá · kardinál Dominik Duka OP, biskupové a kněží – na hlavní tribuně v areálu
sv. Jana Pavla II. v ČM Fatimě v Koclířově · 12.00 hod. zasvěcení
Odpolední program: 14:00 hod. modlitba u Anděla míru a zásvětný průvod
Závěrečné přednášky semináře s poselstvím Fatimy pro ČR
17:00 hod. mše svatá 1. mariánské soboty

Přijímáme přihlášky:
na celý seminář – 4 dny (účastnický poplatek 300 Kč) / jednodenní (účastnický poplatek 90 Kč)

Účastnický poplatek se hradí při registraci – přihlášky kněží i laiků k účasti – e-mail: recepce@cm-fatima.cz, tel. 731 646 800
Pokud žádáte zajištění ubytování v Koclířově a stravování – uveďte v přihlášce.
Je možné využít cestu autobusem z Hradce Králové do Koclířova – 4. 10. ve 20:00 hod. odjezd z HK – uveďte v přihlášce.

Seminář Fatima naše naděje:
J.Em. kardinál Dominik Duka OP, Praha     J.Ex. Mons. Tomáš Galis, Slovensko – Žilina
J.Ex. Mons. Jan Vokál, Hradec Králové       J.Ex. Mons. Vlastimil Kročil, České Budějovice

Zahraniční přednášející z Portugalska (anglicky, německy – tlumočení do českého jazyka)
P. Vítor Coutinho, vícerektor poutního místa ve Fatimě ·  Dr. Pedro Valinho ·  Nuno Prazéres- vedoucí sekretariátu Světového apoštolátu Fatimy
Dále přednáší ThLic. David Bouma, Th.D., PhDr. Štěpán Martin Filip OP, Th.D., P.Mgr. Jan Paseka, Mons. Pavel Dokládal

Vedoucí semináře: Ing. Hana Frančáková

ČESKOMORAVSKÁ FATIMA V KOCLÍŘOVĚ U SVITAV
I. mariánská sobota – svátek Panny Marie Růžencové – 7. 10. 2017

7 hod. ukončení noční adorace s Pannou Marii Fatimskou v kostele ČM Fatimy
7:30 hod. modlitba radostných tajemství sv. růžence – svátostné požehnání
9:30 hod. modlitba tajemství růžence Světla s rozjímáním za jednotlivé stavy
10:30 hod. slavná pontifikální mše sv. s hlavním celebrantem 
            předsedou ČBK, primasem českým a arcibiskupem pražským kardinálem Dominikem Dukou   koncelebrují naši biskupové a kněží.
12:00 hod. na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. se uskuteční
odevzdání – svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni – ZASVĚCENÍ BOHU

Následuje zásvětný průvod z areálu Jana Pavla II do poutního kostela sv. Filomény
Závěrečné Te Deum.
Osobní „úklona úcty“ Panně Marii Fatimské od 13-16 hod. nepřetržitě v kostele sv. Filomény

14:30-16 hod. závěrečný kulatý stůl sympozia Fatimy otevřený i všem poutníkům I. soboty
(kulatý stůl bude probíhat v kostele Fatimy nebo na hlavní tribuně – vždy ozvučení a přenosy)

16:00 hod. ukončení osobního uctívání Panny Marie Fatimské společnou modlitbou rozjímavého svatého růžence podle Fatimy

17:00 hod. mše sv. I. mariánské soboty v kostele Fatimy
Zakončení hlavního poutního dne Jubilea Fatimy v ČR

Neděle 8. 10. 2017 
9:00 hod. adorace a modlitba sv. růžence
10:00 hod. farní mše sv. – průvod k památníku Anděla míru a ČR
a společná modlitba na závěr pouti Panny Marie Jubilea Fatimy v ČR

www.fatima2017.cz; e-mail: recepce@cm-fatima.cz ; mob. 731 598 752 nebo 731 646 800

1 komentář to “FATIMA 1917 – 2017 – SLAVENÍ JUBILEA V ČR”

  1. […] Více o Fatimě se dozvíte v sekci Fatima, nebo na stránkách Fatimského apoštolátu. Nebo také na oficiálních stránkách Fatimy. O putování Matky Boží po naší zemi se dozvíte zde. […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist