ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

Růženec

+30
  

Milí přátelé,

vkládám sem mou oblíbenou modlitbu, kterou miluji a kterou se moc rád modlím. Je to modlitba růžence. V kládám do textu také obrázek, kde je označeno jak se modlitbu modlit.

Snad si jí také zamilujete jako já… Rád této modlitbě říkám… Nový zákon v kostce… V této Mariánské modlitbě rozjímáme s Pannou Marii o životě Pána Ježíše…

 

Růženec

 

Růženec začíná vyznáním víry:

Věřím v Boha

Pak následuje Otče náš… a 3 x Zdrávas Maria…, přičemž po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:

1. v kterého věříme

2. v kterého doufáme

3. kterého milujeme.

 

Jednotlivé desátky:

Otče náš

10 x Zdrávas Maria

(po jménu Ježíš se vkládají jednotlivá tajemství)

Sláva Otci

Po Sláva Otci se může vložit fatimská modlitba: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

 

Radostný růženec

1. kterého jsi z Ducha svatého počala

2. s kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila

3. kterého jsi v Betlémě porodila

4. kterého jsi v chrámě obětovala

5. kterého jsi v chrámě nalezla

 

Růženec světla

1. který byl v Jordánu pokřtěn

2. který se prvním zázrakem v Káně projevil

3. který království Boží ohlašoval a k obrácení vyzýval

4. který se na hoře ve slávě proměnil

5. který eucharistii ustanovil

 

Růženec bolestný

1. který se pro nás krví potil

2. který byl pro nás bičován

3. který byl pro nás trním korunován

4. který pro nás těžký kříž nesl

5. který byl pro nás ukřižován

 

Růženec slavný

1. který z mrtvých vstal

2. který na nebe vstoupil

3. který Ducha svatého seslal

4. který tě, Panno, na nebe vzal

5. který tě, Panno, na nebi korunoval

 

Závěr:

Zdrávas Královno

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se: Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

________________________________________________________________________________________

Pokud modlitby neznáš nebo si je nepamatuješ  nalezneš zde:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. – Amen.

________________________________________________________________________________________

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen

_________________________________________________________________________________________

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. – Amen.

________________________________________________________________________________________

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. – Amen.

_________________________________________________________________________________________

 

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

_________________________________________________________________________________________

 

 

2 komentářů to “Růženec”

  1. […] celý život Pána Ježíše a jeho Matky. Jak se tuto modlitbu pomodlit? Stačí  kliknout zde na mém […]

  2. […] O růženci si můžete přečíst v předešlých článcích zde […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist