ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Rok víry

+21
  

Rok víry

Dnes 11.10.2012 papež Benedikt XVI zahájil rok víry. Je to rok, kdy si v církev připomíná 50 let od veliké události. 11.10. 1962 byl Janem XXIII zahájen II. vatikánský koncil. Koncil, vždy projednával dogmatické otázky. Papež Jan si, ale přál, aby tento konci projednával jak Církev otevřít světu a vést sním dialog. Jinými slovy: jak světu naslouchat a nabízet mu odpověď.

Pro Církev vyhlášení koncilu, byl veliký „šok.“  „Starý“ papež Jan, který byl zvolen v 77 letech na Petrův stolec, všechny překvapil. Jan zdůvodnil svolání koncilu slovy: „Je třeba otevřít okna Duchu svatému a pustit do Církve čerstvý vzduch“

Papež Jan chtěl, aby to byl také ekumenický koncil, kdy si přál, aby se projednávali otázky vztahu Církve s jinými náboženstvími. Byl to koncil, který předčil i v počtu koncilních otců v bazilice svatého Petra, která se proměnila v koncilní aulu, jen s hlasovacím právem jich bylo 2.540. Co  koncil projednával? Mimo jiné například Církev ve vztahu ke světu, liturgie, nebo vztah laiků v církvi atd. Církevní otcové sepsali mnoho dokumentu, jedna z krasných dokumentů se nazývá Lumen gentium – Věroučná konstituce o církvi a mnoho dalších, které vyšli z tohoto požehnaného koncilu.

I přes svůj vysoký věk a vážnou nemoc se živě zajímal jak koncil pokračuje, vše sledoval a studoval. Papež Jan XXIII se dočkal konce prvního období koncilu. Tento velký papež umírá 3. Června 1963. Jeho nástupce Pavel VI. po svém nástupu, rozhodl, že v koncilu bude pokračovat a tak přání Jan XXIII je dokončeno… Koncil byl slavnostně ukončen v roce 1965.

Současný papež Benedikt XVI, který  sám koncilu prožíval, rozhodl, že rok, kdy si připomínám 50 let od zahájení tohoto velkého koncilu, prohlásil rokem víry. Kdy si můžeme uvědomit dar, který nám byl dán. Dar Ducha svatého, který udělal opravdu „průvan“ vevnitř Církve.

Je to rok, kdy se mužem, ale vlastně máme otevřít Duchu svatému a děkovat za veliký dar, který jsme ve víře dostali. Myslím si, že je za co děkovat.

Máme právo se tento rok věnovat, také více sami sobě a vzdělávat se ve své víře čtením knih, nebo zajímavých přednášek a nebo katechezí ve farnosti.  Nebo navštívit tento rok víry místo, kde jsme byli pokřtěni… Vykonat pouť za obnovu své víry… Je toho mnoho co můžeme tento rok pro sebe a nejen pro sebe vykonat. Nebojme se a nechme se vést Božím Duchem, který vane kde chce a kam chce.

 

1 komentář to “Rok víry”

  1. Martin napsal:

    Článek jsem přepracovával, tak se nezlobte.
    autor

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist