ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

Radostná tajemství posvátného růžence

+22
  

Jak jsem slíbil, rád bych zde uváděl malinká zamyšlení nad růžencem… dnes se zamyslíme nad tajemstvím radostného růžence… 

I. tajemství 

Ježíš, kterého jsi panno z Ducha svatého počala

c1eb3f7e59158024

Maria, Nazaretská dívka, která jako každý izraelita očekával Mesiáše.  „Buď zdravá milosti plná“ Cos e Ti asi Maria honilo hlavou ve chvíli, pozdravu Gabriela. „počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ “ jak se to stane, když Muže nepoznávám“ Jistě si byla plná strachu a uvažovala si i o židovské zákoně, který byl velice přísný. Přesto odpovíš na toto pozvání Božího plánu “ Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova“

Marie si veliká svým  ANO. Jsi skutečně požehnána mezi ženami.  „Marie dej mi sílu, abych i já dokázal říci své ano na vše co mi Tvůj Syn nabízí v mém životě a dej mi dostatek odvahy bojovat s pýchou, abych neustále nediskutoval o to, že vím přece lépe než Bůh co ze životem. Marie děkuji Ti za Tvůj příklad statečnosti a důvěry.

 

II. tajemství

Ježíš s kterým jsi panno Alžbětu navštívila

stažený soubor

„I tvá příbuzná Alžběta počala i když byla považována za neplodnou. U Boha není nic nemožného“ U Boha není opravdu nic nemožného, děkuji Ti nebeský Otče, že vše co děláš je “ velmi dobré“ I Maria si to uvědomovala a plná radosti běžela za svou příbuznou. Jakmile se tyto dvě ženy potkali pln radosti se pozdravili: “ jakmile jsem uslyšela Tvůj pozdrav dítě se radostně pohnulo v mém lůně“. Radost Marie byla ta veliká, že vyzpívala Bohu svůj chvalozpěv: „Velebí má duše Hospodina“ “ neboť veliké věci mi učinil Pán“ Ano, veliké věci Ti učinil dobrý Pán… Tvé srdce čisté a uchráněné dědičného hříchu mohlo vyzpívat tato slova…

Děkuji Ti Pane, že i nám činíš každý den veliké věci za které Ti nemůžeme být dostatečně vděčný.

 

III. tajemství

Ježíš, kterého jsi Panno v Betlémě porodila

rad3_betlem2

Maria, nosíš pod svým srdce Božího Syna. V tomto období musíš se svým mužem Josefem do Judského Betléma, kvůli sčítání lidu. Jaká to musela být cesta, která byla plné utrap a nebezpečí.

Malinké městečko Betlém. Malinké a přesto veliké, neboť je to Davidovo město a zde se měl narodit Mesiáš.  Když se naplnil Tvůj čas a měla si Maria porodit svého syna, nikde Vás nechtěli přijmout. Za městem byli jeskyně, které moc dobře znali pastýři a tam jste našli místo. Kdyby tak lidé Betléma věděli,  koho nepustili do svého domu!

Jeskyně vhodné místo pro Božího Syna?  Bůh svého syna neopouští, přichází andělé a zvěstují radostnou zprávu všem“sláva na výsostech Bohu a na zemi v kterých má Bůh zaslíbení“ Radostná zpráva pro všechny i pro ty nejmenší jako byli pastýři: “ dnes se Vám nerodil spasitel.“  Pastýři běželi se poklonit Božímu synu a byli první, kdo tuto zprávu předávali dál… “ Nám, nám narodil se“   Opravdu Nám a pro Nás se narodil Boží Syn

„Pane přijď do mého srdce. Přijď a neopouštěj můj příbytek… Zůstaňte zde a neopouštějte mně…“

IV. tajemství

Ježíš, kterého jsi panno v chrámě obětovala

rad4_obet2

„Vše mužského rodu má být obětováno Pánu“ tak mluví Mojžíšův zákon. Maria a Josef chtěli splnit a naplnit zákon. Jakmile vše podle zákona splnili, tak veden duchem svatým přichází kněz Simeon… vzal dítě do náručí a chválil Boha. „ bude povstáním mnohých v Izraeli“ pak se podíval na Marii a řek“ tvou vlastní duší pronikne meč“ Maria, Ty na kterou se tato prorocká slova naplnila… skutečně bolest, kterou si prožívala byla tak veliká, že se podobala meči…

Děkuji Ti Pane z tvou matku Marii, která vše uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o všem co jí učinil Pán.

 

V. tajemství

Ježíš, kterého si v chrámě nalezla

rad5_chram2

Ježíši je 12 let a poprvé jde s vámi do Jeruzalémského chrámu… Každý zbožný Izraelita musel aspoň jednou do Jeruzaléma… Z Nazareta Vás šla veliká skupina. Když jste splnili vše tak jste se vydali zpět domů… Později jste zjistili, že Vám Ježíš chybí a začali jste ho hledat. Co si asi Matko Boží musela zažívat, když jste ho mezi příbuznýma nenašli a museli jste zpět do Jeruzaléma?  Tři dny velkého strachu.  Přicházíte do chrámu a tam malý Ježíš jak diskutuje ze zákoníky, kněžími a farizei… „Synu, proč si nám to udělal, tvůj otec i já jsme tě hledali!“ Odpověď Tvého Syna Tě musela překvapit, když si slyšela: „Proč jste mě hledali, což nevíte, že musím být v tom co je mého otce?“

Matko Boží, ty si to všechno uchovávala ve svém srdci a uvažovala o tom… Dej i nám sílu abychom byli v životě v tom co patří našemu nebeskému Otci.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist