ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

První sobota 2. května 2020

+2
  

Proč slavíme první sobotu? Minulý měsíc jsme si slavení prvních sobot vysvětlovali, ale jak říká moje maminka: „ opakování je matka moudrosti…“  Tak si důvod slavení prvních sobot připomeneme opět.

Abychom porozuměli slavení prvních sobot, musíme se vydat do 13. července 1917, kdy si opět ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě zjevila Panna Maria. Při tomto zjevení dětem mimo jiné ukázala také vidění pekla. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci.
„Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír… přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“ (Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

O osm let později, 10. prosince 1925 se Panna Maria zjevila (s dítětem Ježíšem) Lucii v konventu sester dorotejek v Pontevedra. Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a ukázala srdce ovinuté trny, které měla v druhé ruce. Dítě Ježíš řeklo: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“

Panna Maria poté řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse.

15. února 1926 se Lucii znovu zjevil Ježíš jako dítě v Pontevedra v zahradě konventu. Řekl jí: „Je pravda, moje dcero, že mnoho duší již slaví 1. soboty, ale jen několik jich dokončí a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly…“

Co je tedy potřeba, abychom i my Matce Boží dali ten veliký dar smíru za urážky proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a to i v tomto omezeném čase?

Svatá zpověď(je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie.) v tyto dny, kdy třeba ještě nemůžeme přijmout svatost smíření, tak máme Duchovně vyznávat naše hříchy Ježíši, s hlubokým pokáním a dokonalou lítostí, jak sdělil papež František, když není k dispozici možnost svátostné svaté zpovědi, se slibem, přistoupit ke svátosti smíření (svátostné) co nejdříve bude možné.

Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty

Svaté přijímání– Pokud ještě nemůžeme na mši svatou, tak přijmout duchovní smírné svaté přijímání s úmyslem smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie;

5 desátků svatého růžence

Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut) Sdílet s Pannou Marií, naší Matkou její opuštěnost a být ve spojení s ní v meditaci 15 minut, jako doplněk k rozjímání nad tajemstvími sv. růžence.

Nabídnout toto vše ke sjednocení naší rodiny v Boží lásce, milosti a milosrdenství; s úmyslem prosit za osvobození od “ducha tohoto světa”

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.

Co myslíte, nestojí to za to?

Máme mnoho možností, jak i přes internet slavit první sobotu. Buď přímo v centru Českomoravské Fatimy 

Na stránce: Rytířstvo Neposkvrněné

Nebo Vás zvu v sobotu ve 20:30 na svůj Fb,  kde můžeme společně oslavit první sobotu…

Máme mnoho možností… uděláme se chviličku čas?

Všem Vám přeji krásný a požehnaný květen….

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist