ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí

+3
  

Slavíme první sobotu v měsíci a já každou první sobotu uvažuji a rozjímám, co vlastně zaslíbení z Fatimy znamená.

Abychom pochopili toto zaslíbení, je potřeba si připomenout třetí zjevení, které se odehrálo 13. července 1917, kdy Panna Maria třem dětem ukázala vidění pekla. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci.
„Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír… přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“ (Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

O několik let později Matka Boží právě sestře Lucii toto zaslíbení připomíná, když se 10. prosince 1925 se zjevila (s dítětem Ježíšem). Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a ukázala srdce ovinuté trny, které měla v druhé ruce. Dítě Ježíš řeklo: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají  a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“
Panna Maria poté řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse. 

15. února 1926 se Lucii znovu zjevil Ježíš jako dítě.  Řekl jí: „Je pravda, moje dcero, že mnoho duší již slaví 1. soboty, ale jen několik jich dokončí a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly…“

Velké zaslíbení, které nám Matka Boží dala, že „NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ…“ (13.7.1917)

Když se řekne srdce, tak každý ví, že to je nejdůležitější orgán, který rozhání krev po celém těle. Srdce je také znak lásky. Zvláště srdce maminek. Panna Maria Lucii v roce 1925 ukazuje srdce, které je ovinuté trním: „pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem.“

Každá matka trpí, když vidí, jak se zachází s jejím dítětem. Tak je to také u Panny Marie. Její Syn je celá staletí často urážen, lidé se vůči jejímu Synu rouhají a to Matku Ježíšovu zraňuje.

Je potřeba pokání a oběti, tolik je zapotřebí slavit první soboty a aspoň tak ulehčit srdcím lásky. Také nám Ježíš říká: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a  nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“

Pro každého z nás totiž platí, že „NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ…“ Nestojí to za trošku našeho času, které můžeme Pánu dát?

1 komentář to “Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí”

  1. br.Br napsal:

    Hodně dobré povzbuzení! Díky za něj!

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist