ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

kdo je pro nás Anežka Česká?

+20
  

Milí kamarádi, možná, že to ani nevíte, ale naše zem si připomíná velikou událost a tak jsem se rozhodl vám o tom na blog napsat…
Před 800 lety se narodila veliká postava českých dějin, kdyby náhodou někdo nevěděl, tak se jedná o Anežku Přemyslovnu, nebo také známou jako Anežka Česká… Proč je Anežka tolik v české zemi uctívaná a ctěna…?
Tato žena a světice žila ve 13 století,  byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. A vychovávána, tak jako plno jiných osobností české země v klášteřích, kde se lidé vzdělávali… Tak i Anežka studovala v klášteře v Doksanech.  Anežka byla zasnoubena Jindřicha VII a měla se stát císařovnou, ale ze zasnoubení sešlo a Anežka mohla zůstat v Praze. Anežka cítila, že její cesta je jiná. Spolu se svým bratrem Václavem I. založila klášter v Praze. Do svého kláštera, který založila sama později vstoupila.
Anežka často pamatovala na chudé a trpící a tak se rozhodla, že pro chudé něco musí vykonat a tak zakládá první český špital  svatého Františka.
Anežka se vyznačovala nejen svou zbožností, ale také tím, že jí nebylo jedno co se v jejím okolí a v její zemi dělo a tak se zasloužila o usmíření svého bratra s jeho synem Přemyslem Otakarem II.
Jistě již chápete, proč je tolik Anežka ctěna, ale pokud by to pořád nebylo jasné, tak pro její  dobrosrdečnost a milosrdenství.  O Této ženě 13 století se říkalo, „Až bude Anežka Česká svatořečena, nastanou v Čechách lepší časy“
12. listopadu v roce 1989 byla tato veliká žena 13. století prohlášena svatým otce dnes už blahoslaveného Jana Pavla II prohlášenou za svatou… Po jejím svatořečení se v českém národě začali dít věci… Změna přišla 17. listopadu kdy byla tak zvaná sametová revoluce… 40 let nesvobody skončilo…

Třeba v tyhle dny budete mít cestu do pražské katedrály a nebo na výstavu do Anežského kláštera, kde je připravená krásná výstava k životě svaté Anežky. A tam si třeba uvědomíme, čím nám může Anežka česká být příkladem, třeba svou láskou a pochopení  ke všem lidem, ale také úctou  ke své vlasti a k pochopení své historii…
Anežka není jen historickou osobností, ale muže být i vzorem pro člověka 21 století…

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist