ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Jak prožít dobu adventní?

0
  

Dnes večer začíná nový liturgický rok. Nový rok začínáme jako vždy dobou adventní. Tak jako doba postní byla provázena omezením díky korona viru, tak i letošní advent bude takový zvláštní. Je to ale důvod dobu adventní nevyužít a zastavit se a prožít ho jinak než-li v obchodních centrech a na trzích? Snad Vám další věty tohoto článku pomohou se na Advent podívat jinak.

Co pro nás má znamenat slavit advent? Je advent opravdu jen o nakupování dárků? O pečení cukroví a velkém úklidu domácnosti? Jinak řečeno advent = stresové období?

Nebylo by to malinko málo!

Co se tedy skrývá pod slovem advent? Advent je, jak jsem již říkal, první část nového církevního roku, doba přípravy na Vánoce. Vzpomínáme na příchod (= latinsky adventus) Kristův mezi nás lidi.

Na začátku této doby se při bohoslužbách čtou čtení připomínající, že se v židovském národě narodí Spasitel.

Ke konci adventu se čte o událostech předcházejících Ježíšovu narození.

S adventem se tradičně spojují některé symboly a zvyklosti, např. adventní věnec, roráty.

  1. Adventní věnec

Adventní věnec se svícemi je v předvánočním čase oblíbeným symbolem. Světlo čtyř svíček, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa.“ (Mt 5,14)

Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí: vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Jak symbol adventního věnce vzniknul?

V jednom dětském domově v cca 19. století v Hamburku učil jeden mladý pedagog. Jak to bývá, tak již tenkrát se děti ptaly: „Kdy už budou Vánoce?“ Tento pedagog tedy udělal veliký věnec, na který dal 24 svící. Aby neděle malinko odlišil, tak na neděli dal svíci bílou a velkou. Každý večer se děti shromáždily v místnosti, kde byl tento věnec. A jejich očička zářila každý večer více, čím víc světla od věnce zářilo.

 

 

  1. Roráty

V církvi se v adventní době každý den časně ráno sloužívají mše ke cti Panny Marie, říká se jim roráty. Název je odvozen od vstupního mešního zpěvu „Rosu dejte, nebesa, shůry“ — latinsky „Rorate, coeli, desuper“ (Iz 45,8).

Zařazením této mše svaté na časnou ranní hodinu se chce připomenout, že Panna Maria zasvitla lidem jako „hvězda jitřní“ před východem Slunce — Ježíše Krista.

Kéž by nikdo z nás i v tuhle těžkou dobu tento posvátný čas, který v neděli začíná, nepromarnil. Připravme se na nádherné svátky, které nás čekají, tím, že se budeme snažit chovat k sobě lépe, všímat si věcí kolem sebe (hlavně ve svém okolí). A hlavně tím, že se budeme snažit o opravdový život s tím, který se má narodit chudičký, slabý, ve stáji.

Věřte mi, když se budete celou adventní dobu snažit žít lépe, uvidíte, že Kristovo narození prožijete úplně jinak než doposud. Radostně a s vědomím, že jste Ježíši k jesličkám přinesli jen sami sebe, což pro něj znamená nejvíce.

Uděláme si malý rozbor adventních nedělí:

První neděle adventní nás nabádá, abychom vzali vážně Kristův druhý příchod — Pán přichází znenadání jako dárce pokoje (cyklus A), vykupitel (cyklus B) a osvoboditel (cyklus C). Pán nás vybízí k postoji bdění a modlitby,

 Druhá neděle adventní. Pán přichází jako soudce spravedlivý (cyklus A), mocný (cyklus B), v jasu a záři (cyklus C). Jan Křtitel hlásá lidem, že se mají obrátit a připravit cestu Pánu. Toto pozvání je třeba vzít vážně, osobně je přijmout a uskutečňovat.

 Třetí neděle adventní. Pozornost přechází z druhého Pánova příchodu na jeho první příchod. Hlavní postavou je stále Jan Křtitel. Je dotazován a on sám se táže na Ježíše. Objevuje ho jako světlo a jako toho kdo křtí Duchem svatým. Kdo prožije tuto Janovu zkušenost, objeví základní postoj adventu — radost, která vychází z Ducha svatého a z blízkosti Pána jako spasitele. To vše se dovíme v neděli při nedělních cyklech.

 Čtvrtá neděle adventní. Všechno se už soustředí na narození Ježíše a na Pannu Marii, která přijala Boží plán. Boží zvěstí určenou Josefovi (cyklus A) a Marii (cyklus B) začíná nový úsek dějin. Ve dvou objímajících se matkách (cyklus C) se setkává Starý a Nový zákon. Proroctví se uskutečňuje díky otevřenosti vůči Bohu a díky přijetí jeho záměru, tak jak to udělala matka Boží Panna Maria.

Proto se snažme o opravdovost ve svém vztahu k našemu Pánu a Spasiteli. Pán totiž čeká u našich srdcí a klepe, nenechávejme ho u našich srdcí stát a čekat, pusťme ho dovnitř a prosme ho, aby tam zůstal. A sami se budeme divit, jaké věci se budou dít.

Snažili jsme se, milí přátelé, abychom pochopili, že advent je úžasná a požehná doba. Možná, že tato omezení nám pomohou  Advent prožít více s našim Pánem a Spasitelem.

Moc Vám přeji požehaný advent. Snad Vám tento článek malinko pomůže advent prožít co nejlépe…

Pamatuji na Vás a Vaše rodiny v modlitbě

Váš

 

Martin

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist