ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Fatima

+38
  

Od čtvrtka 20.9 do pondělí 24.9 budu na svém oblíbeném místě v portugalské Fatimě. Budu se Vám pak snažit zde napsat co jsem v tyto dny prožil. Proč mám, ale zrovna Fatimu rád?

Před 95 lety v roce 1917 se třem dětem Lucii, Františkovi a Hiacentě zjevila v dolině Iria (Cova da Iria) Panna Maria…

Tyto tři děti byli pasáčkové, kteří pomáhala svým rodičům, tak jako každé dítě v té době… Lucii v té době bylo 10 let a Františkovi  9 let a Hiacintě 7let…

Těmto dětem v poledne 13.května 1917 se zjevila pana Maria, která jim řekla, že mají vždy 13 následujících 6 měsíců přijít a 13 října jim řekne, kdo je a co si přeje. Požádala je aby se každý den modlili růženec za mír, za obracení hříšníku

Než se jim zjevila Matka Boží, tak je na tento den připravoval anděl pokoje, který se těmto dětem 3x zjevil povzbuzoval je ve víře v Boha  a naučil je následující modlitbu „Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují“.  

Při třetím setkání je naučil další modlitbu a požádal je, aby se jí modlil za všechny hříšníky: “ Nějsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se vám klaním a obětuji vám drahocenné tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina vás prosím za obrácení ubohých hříšníků.“

Rok po zjevení anděla, přichází požehnaný den, kdy se dětem zjevila 13 května Matka Boží. Vzácná paní, jak děti paní nazvali se dozvěděli, že Hiacintu vezme brzy do nebe a Františka také, ale musí se pomodlit ještě mnoho růženců. Lucie do nebe přijde také, ale musí zde ještě zůstat, aby rozšířila úctu k neposkvrněnému srdci.  Lucie po zjevení požádala svého bratrance a sestřenici, aby o tom nikomu neříkali. Hiacinta to, ale nevydržela a řekla to své mamince a tím dětem, zvláště Lucii krušné chvíle. Dozvědělo se to také množství lidí a začali za dětmi chodit. Matka malé Lucie, nevěřila a podezřívala svou dceru, že nemluví pravdu… Děti všechno své utrpení obětovali za hříšníky.

13 srpna se děti nemohli dostavit na místo v dolině Iria: Spravce této krajiny se o zjevení dozvěděl a chtěl aby mu děti, řekli, co jim „vzácná“ paní řekla. Aby děti vystrašil dokonce je zavřel i do vězení. Pak jim pohrozil, že je uvaří v oleji… Děti, ale neřekli nic a všechno utrpení obětovali Pánu. Nakonec je správce propustil. Jediné co děti mrzelo, že neviděli vzácnou paní. Matka Boží se jim, ale zjevila 19.srpna.

13 října roku 1917 učinila Matka Boží to co dětem slíbila, že jim řekne kdo je a že učiní zázrak, aby všichni uvěřili, že děti mluvili pravdu. Oznámila jim, že je  Královna posvátného růžence a aby se k její uctě vystavěla kaple. pak učinila sluneční zázrak v ten den v dolině Iria  bylo cca 70 000 lidí, kteří zázrak viděli.

Jak Matka Boží slíbila vzala do nebe Františka 4. dubna 1919 .   Hiacinta umírá v tichosti v nemocnici v Lisabonu 20. února 1920.

Lucie zde na zemi, až jako karmelitka do roku 2005 žila a vydávala svědectví o zjevení. Dožila se i toho, že v roce 2000 papež Jan Pavel II blahořečil Františka a Hiacintu.

Fatima se stala velikým poutním místem, které navštěvuje mnoho poutníku… také několik papežů toto místo navštívilo.  Pavel VI; Jan Pavel II a Benedik XVI.

 

 

 

 

 

 

 

  Sestra Lucia a  Jan Pavel  II 1981 – Převzato  z  googlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka převzata   z oficiální stránky Fatimy

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist