ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20)

Deníček 34 – „brány pekelné ji nepřemohou…“

+1
  

Ahoj deníčku,

dříve než TI povím, proč Ti píši, se chci omluvit. Ptáš se proč? Protože jsem se Ti dlouho neozval a dnes jsem si uvědomil, že už je to pomalu 2 roky. No snad se teď polepším…

Proč Ti píši? Původně jsem o tomto tématu psát deníčku nechtěl… Je to téma, které je pro mě velice bolestivé a téma za které se mnoho modlím…   

Jistě sis všiml, co se udalo v Římě, kdy Svatý Otec pozval předsedy biskupských konferencí, na setkání, aby společně diskutovali o celosvětovém problému, sexuálního zneužívaní. Při tomto setkání kromě přednášejících promluvili i oběti… Deníčku já slyšel jen jedno a běhal mi mráz po zádech.

Často mě osobně překvapí, jak se tento problém bagatelizuje.  Dříve se násilí na ženách a dětech neřešil, díky Bohu Deníčku za to, že ve 21 století již toto téma není tabu, ale že se o něm mluví a hlavně, že se začíná řešit.

Násilí na dětech a to nejen sexuální, je problém všeobecný a netýká se jen Církve. V Církvi, je tento problém jen víc vidět. Neboť když se tohoto dopustí kněz, je to problém, neboť kněz je tu jako autorita a někteří kněží tímto skutkem autoritu zneužijí.  Byla a je tu tendence vše zametat pod kobereček… neboť co se doma uvaří má se doma i sníst.  Papež tímto setkáním chtěl tomuto zlu říci jasné NE!!! Církev je tu pro to, aby právě ty nejmenší chránila.

Proto je to téma, kdy se bruslí opravdu na velice tenkém ledě… Násilí a zvláště to sexuální, je bolest, která je pro oběť veliká, a následky jsou obrovské.  Oběť, zvláště dítě je velmi zraněné.  Pocit viny, pohrdání sám sebou a uzavírání do sebe samého, častá agrese k sobě samému a také svému okolí a tím vším zvláště dítě volá o pomoc… Té bolesti je moc a zcela to dokáže pochopit jen ten, kdo si tím sám, nebo někdo v jeho okolí prošel. Pro takové zraněné dítě je nejhorší, že neví, zda mu uvěří, že se to opravdu stalo…  Proto oběť tak často raději mlčí…

Možná někteří si teď myslí, proč to neřeknou hned… Proč nejdou za někým, komu důvěřují? Jaký je tedy důvod? Třeba tento:  Stud, pohrdání, strach, že mi nikdo neuvěří…  Nedůvěra okolí a nepřijetí faktu, že se něco takového stalo je pro oběť asi nejhorší. Teď jistě pochopíme, proč oběti jakéhokoliv sexuálního násilí přichází ze svým trápením, tak pozdě.

Říkáme si, To co se děje je zlé, jak se to může dít v Církvi?  Církev, která krom toho, že je to dílo Ducha Svatého, tak je také plná lidí, lidí, kteří jsou slabí a hříšní…  V Církvi je plno služebníků (biskupů, kněží, jáhnů, řeholníků, řeholnic a laiků) kteří jsou dobří a pro Boží Království dělají plno dobrého, ale jsou to lidé a mají své slabosti.

Než-li začneme odsuzovat a ukazovat prstem uvědomme si, že je také plno lidí co dělá plno dobrého a úžasného a že není vše jen černobílé. Můžeme si být jisti zaslíbením, které dal Pán Ježíš Petrovi: já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi , a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Mt.16, 18-19

Díky za Petra našich dnů, který se snaží těmto maličkým podat pomocnou ruku… Homilii papeže Františka pronesenou při mši svaté na závěr celého setkání na toto téma naleznete zde.

Proto Tě chci Deníčku moc požádat o pomoc… spoj se se mnou v modlitbě za všechny zneužívaní děti a dospívající a za všechny, kteří těmto lidem pomáhají…  Myslím, že doba postní nám k tomu dává mnoho příležitostí…

Fotografie: prohlížeč google

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist