ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

5 neděle postní – „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

+1
  

Slavíme 5. neděli postní a texty nám opět nabízí mnoho možností se zamyslet. Blíží se vrchol postní doby. Můžeme si položit otázku, jak jsme těch pět neděl prožili? Třeba nám pomůže dnešní evangelium se zastavit a nechat se oslovit z pokladnice Božího slova.

Tak se zastavme a začtěme se do krásného textu Janova evangelia.

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ Jan 8,1-11

Evangelista Jan nás zve do chrámu, kde se Ježíš: „ posadil a učil je.“ Učil a mluvil o svém Otci, tak jak to učitelé zákona a farizeové nedělali. Ježíš mluví často v podobenstvích a mluví o svém, otci, jako o tom, který je milosrdný a přijímá každého bez rozdílu.

V chrámu muselo být napjaté ovzduší, neboť přichází: … učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Nešlo ani tak o ženu, chtěli tím vším spíše Ježíše přistihnout, při porušení zákona: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Co říká Ježíš na toto obvinění této ženy, které toho moc nevíme? Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem.

Ježíš na obvinění ženy mlčí, nic neříká, jen prstem psal něco do země. Chtěli tak obvinit Ježíše, že: … na něj nepřestávali dotírat otázkami… Otázky jsou hodně dost „otravné“ a tak Ježíš odpovídá hodně tvrdě, když se: „vzpřímil a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ Ježíš tvrdě odsuzuje lidské posuzování, pomluvu a klevetění: „Kdo z vás je bez hříchu…?“  Ježíšovo následující mlčení je dosti výmluvné… Proto: „Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním.“

Hříšná žena a Ježíš, kteří zůstávají samotní. Oči těchto dvou se setkávají. Evangelista Jan detailně píše: Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Oči ženy, plné obav a strachu na dotaz odpovídají: „Nikdo, Pane.“ Oči Ježíše, které jsou plné lásky a odpuštění, se na ženu podívají: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

To co se zde dělo, prožívá každý z nás u svátosti smíření. Ježíš, na naší hříšnost mlčí, a nemá tendenci odsoudit. Stačí mu jediné, naše lítost… Proto i nám znějí jako rajská hudba slova Ježíše: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

Proto dříve, než začneme někoho soudit, tak si každý musíme uvědomit, že také nám platí Ježíšova slova „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ Abychom mohli přijmout Boží odpuštění, je potřeba si přiznat: „i já jsem člověk hříšný. Člověk, který dělá mnoho chyb, také já často kolem sebe kopu. Tolik toužím po slovech pána Ježíše: Ani já tě neodsuzuji…“

Tyto dvě poslední věty nedělního evangelia nám mohou znít v uších a můžou se nám stát mottem tohoto týdne. Nikdy nepochybujme, že ať uděláme cokoliv, Ježíš vždy řekne, to co řekl dnes ženě: „Ani já tě neodsuzuji“

Krásnou neděli Vám všem…

 

2 komentářů to “5 neděle postní – „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“”

  1. Jan napsal:

    Ahoj kamaráde máš krásný článek moc se mi líbil

  2. Martin napsal:

    Děkuji moooc

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist