ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

40 let od úmrtí filosofa Jana Patočky

+11
  

V tyto dny si připomínáme 40 let od úmrtí, velkého filosofa Jana Potočky. Kdo byl Jan Patočka?

Narodil se Narození: 1.6.1907 v Trutnově.

Jan Patočka studuje v letech 1925 až 1932 a to na fakultě Filosofie při Karlově Univerzitě. Během studii, si vzdělaní doplňuje na pařížské Sorbonně. Při pobytu v Paříži se v roce 1928 poprvé setkává s filosofem, pedagogem  Edmudem Husserlem. V roce 1932 je promován na doktora filosofie. Jeho disertační práce, kterou také obhajoval, nesla název Pojem evidence.

V letech 1934 až 1944 je profesorem na několika gymnáziích. V roce 1936 se habilitoval prací Přirozený svět jako filosofický problém, která ovlivnila české filosofické prostředí na mnoho let.

V roce 1945, kdy byli otevřeny vysoké školy, se Jan Patočka vrací zpět na pražskou Univerzitu.  Od roku 1950 pracoval v Ústavu T. G. Masaryka, pak ve Výzkumném ústavu pedagogickém.

V roce 1977 vznikla v Československu občanská iniciativa pod názvem Charta 77. Tato charta kritizovala politickou a statní moc, která nedodržovala občanská a lidská práva k jejiž dodržování se stát zavázal svým podpisem při konferenci o bezpečnosti a spolupráce v Evropě, které se uskutečnilo v Helsinkách.

První signatáři byl právě Jan Patočka. Dála např.: Jiří Němec, Václav Benda, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Uhl, Ladislav Vaculík, Jiří Hájek a Václav Malý a mnoho dalších.

Jan Patočka se stává jedním z prvních mluvčích Charty 1977. V tomto období napsal úvahu „O povinnosti bránit se proti bezpráví“.

Po setkání s Holandským ministrem zahraničí je Jan Patočka zatčen statní bezpečností a podroben několika výslechům. Poslední z nich trval přes 11 hodin. Po tomto výslechu je postižen mozkovou mrtvicí a po několika dnech v nemocnici umírá. Zemřel 13.3 v roce 1977 ve věku 69 let.

Jeho pohřeb, který se konal v břevnovském klášteře, se stal manifestací a zároveň také ukázkou moci, která chtěla zabránit důstojnému rozloučení s Janem Patočkou.  Tato veliká osobnost je pohřbena na břevnovském hřbitově. Během ukládaní jeho ostatků jezdili na ploché draze na Markétě motorky, aby na hřbitově nebylo slyšet ani slovo. Tak se režim bál tohoto velikého člověka, křesťana a filosofa.

Celý svůj život se Jan Patočka snažil se nezpronevěřit svému povolání. Bránil lidské hodnoty a svobodu. Když nemohl učit, tak přednášel po bytech a tyto semináře se stali proslavené.

Myslím, že i po 40 letech nám má tento veliký filosof 20. stol co říci. Už jen to, že si máme vážit svobody, kterou mnoho osobností 20 stol. obhajovalo a někteří, jako právě Jan Patočka zaplatili svým životem.

Obrazky vzaty z prohlížeče google.

čerpáno z webu spisovatele.cz

 

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist