ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

1. 11. Slavnost všech svatých; 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

+21
  

Začátkem listopadu slavíme dva svátky. První svátek je pro obyčejného člověka méně známý je to slavnost všech svatých, kdy si křesťané připomínají všechny světce, kteří jsou u Pána Boha a jsou nám vzorem. Druhý svátek je už známější. Jedná se o svátek všech zemřelých, o těch to svátcích bych se rád zmínil níže.

Když jsem byl malý kluk, měl jsem rád fotbal a i dnes na něj rád koukám a tak i na hokej. Vždy jsem obdivoval co dokáže třeba fotbalista Nedvěd s míčem. A pro malého kluka je takový fotbalista vzorem, chce hrát jako nejlepší fotbalista a nebo hokejista. Občas jsou to vzory k následování pro mladého člověka.

Kdo je, ale vzorem pro takového křesťana?  Koho může křesťan napodobovat na cestě za Kristem?  Tyto vzory si můžeme připomenout právě  1. listopadu, kdy mají všichni svátek: je totiž svátek všech svatých, těch známých (kteří jsou v liturgickém kalendáři) i těch, o jejichž svatosti nikdo neví. Jsou to všichni přijatí do Božího království. Tento svátek nás učí jedné důležité věci: že se máme celý život snažit být svatí, Ti to světci jsou nám v tom příkladem. Nejsou to jen figurky na oltářích, ale byli to lidé, kteří měli své dobré i špatné stránky, ale dokázali bojovat a zápasit ze zlem ve svém životě.  Jsou příkladem i pro nás lidi 21. století.  Kéž bychom se k nim často obraceli a brali si příklad z jejich života.

__________________________________________________________________________________________

Pro nás pro všechny je jistě znám fakt, že existují i duše zemřelých, které ještě nejsou před tváří Hospodinovou (říkáme tomuto stavu očistec: člověk se má láskou Boží očistit od následků svých hříchů). Na ty a na všechny zemřelé vzpomínáme 2. listopadu, na „dušičky“. Tato vzpomínka nám připomíná, že máme myslet na své bližní, kteří už umřeli, a máme se za ně myslet a  modlit se za ně. Vždyť i my jednou z tohoto světa odejdeme. Modlitbou za mrtvé projevujeme svou lásku k nim a ochotu pomoci.

Věřícím Církev k tomu nabízí tzv. „odpustky“: církev říká, že mimořádnou pomoc duším v očistci lze poskytnout vykonáním svaté zpovědi, přijetím těla Páně a modlitbou na úmysl Svatého otce 1. a 2. listopadu. Kromě toho v době od 1. do 8. listopadu doporučuje církev návštěvu hřbitovů a modlitbu za zemřelé, čímž se zemřelým také pomáhá.

Až půjdeme v tyto dny na hřbitov zapalme svíčku a vzpomeň v tichu a kdo umí, tak i v modlitbě na naše zemřelé… Jednou budeme i my rádi, že si na nás někdo vzpomene…

Obrázky převzaty z prohlížeče google.

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist