ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Rok Fatimy 2017 a brána Jubilea otevřena

+18
  

Slavíme 1. neděli adventní a začíná nový církevní rok. Také na poutním místě v portugalské Fatimě se chystají na velké Jubileum. Postavili na tomto místě jubilejní bránu, která má podobu dřevěné konstrukce. Podobnou postavili poutníci na místě zjevení 13. října 1917. Byla sestavena také jubilejní modlitba, která byla přeložena do českého jazyka, její znění nalezneš zde.

Poutník může od 27.11.2016 vstoupit Jubilejní branou. Cesta pokračuje do kaple zjevení, kde se má poutník pomodlit 9posvátný růženec a modlitbu za svatého otce. Při modlitbě růžence by měl poutník rozjímat o tajemstvích spolu s Pannou Marii.

Tato cesta nás také vede ke hrobům pasáčků, kde muže poutník uvažovat o životě těchto dětí. Poutní cesta vrcholí v kapli nejsvětější svátosti, kde se poutník pomodlí modlitbu za mír a jubilejní modlitbu zasvěcení.

Na mém webu se na Jubileum chystáme také, již jsem vydal několik článku na tomto téma, kdy jsme se seznámili s Františkem, Hyacintou a Lucii. Seznámili jsme se také s událostmi od 13 května do 13 října.  Rád bych se na svém webu tomuto tématu v roce 2017 věnoval více.

Fatimský apoštolát, který zde v české zemi sídlí v Koclířově u Svitav, se na toto Jubileum chystá. O všech chystaných akcích informace nalezneš zde.

Celý rok Jubilea Fatimy nenechme přejít jen tak, ale využijme tento dar, který máme. Neměli bychom události Fatimy přehlížet a zanedbávat, jak se to bohužel v našem prostředí stává.

Kéž nás novým liturgickým rokem a rokem 2017 provází Matka Boží a dovede nás k svému Synu. Více si připomínejme události, které se stali před 100 lety a která jsou stále aktuální.

Modleme se za mír a za obrácení těch, kteří Pána a jeho Matku urážejí. Myslím, že tato modlitba je důležitá, neboť se modlíme především sami za sebe. Každý z nás svými hříchy urážíme Pána…

Panna Maria nás ubezpečuje, že její Neposkvrněné Srdce zvítězí! Kéž zvítězí, také v našich životech.

Peregrinação Mensal de 13 de novembro e encerramento da Porta SantaNa oslavu Jubilea přijede mnoho poutníku, mezi nimi, také svatý otec František, který barnou jubilea projde 12.5 a 13.5.2017 tedy v hlavní den oslav.

Také naší vlast navštíví Panna Maria z Fatimy a to v září roku 2017, kdy Matka Boží bude putovat po všech českých a Moravských katedrálách a poutních místech. Vrchol nastane 7.10. 2017 v Koclířově u Svitav, kde sídlí Fatimský Apoštolát. Na tomto místě bude zavěcen Neposkvrněnému srdci Panny Marie naše vlast.

Milostnou sochu přivezou naši biskupové, kteří v září roku 2017 se chatají na národní pouť do Fatimy. O národní pouti do Fatimy se informace dozvíš zde. O putovaní Matky Boží po našich katedrálách a poutních místech se dozvíš zde.

Všem Vám přeji požehnaný Advent a požehnaný vstup do období Jubilea Fatimy.

Fotografie převzaty z prohlížeče Google

Odkaz na oficiální stránky poutního místa v Portugalské Fatimě naleznete zde

Odkaz na stránky fatimského apoštolátu v Koclířově, naleznete zde

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist