ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)

Život a dílo svatého Vojtěcha

+25
  

 

Kdo To byl Vojtěch? Co znamenal pro českou  historii? Pokusím se zde malinko odpovědět

Svatý Vojtěch 2. pražský biskup se narodil v roce 956 na Libici (Libice nad Cidlinou). Měl složitý život, celkem třikrát musí opustit českou zemi. Poprvé chtěl putovat do Svaté země (do dnešní Izraele), což se mu nedaří, prochází Itálii a přichází ke klášteru na Monte Cassinu, kde se rozhodl zůstat.  Později Vojtěch putuje do Říma na Aventinum  (jeden ze sedmi pahorků v Římě), kde vstupuje do benediktinského kláštera. Zde ho přijímají jako právoplatného člena kláštera. Češi si, ale uvědomili, že nemohou zůstat bez biskupa. Proto posílají posly, aby se biskup Vojtěch vrátil nazpět.  Vojtěch se nechce do Prahy vrátit sám,  přivádí 12 bratří z Říma s úmyslem vybudovat u Prahy klášter, což se povedlo v roce 993, kdy spolu s knížetem Boleslavem II. vybudovali břevnovský klášter. Tento klášter je nejstarším mužským klášterem v Čechách a na Moravě.

Při své poslední cestě do Říma, kam putuje ze svým bratrem Radimem se dozvěděl smutnou zprávu: jeho rod byl 27.9. 995 vyvražděn… V Římě se rozhodl, že bude putovat na dnešní polské území, kde blízko Baltského moře  Vojtěchův život končí mučednickou smrtí v roce 997 na pruském území, kam Vojtěch přichází hlásat křesťanství.

Jeho tělo, se dostává do Polského Hnězdna, kde se v roce 1000 stává prvním arcibiskupem sv. Radim, bratr sv. Vojtěcha…

Tělo Vojtěchovo je v polském Hnězdně, až do roku 1039, kdy v trestní vojenské výpravě kníže Břetislav I. ostatky sv. Vojtěcha v Polsku sebral a odvezl zpět do Prahy.

Vojtěchova postava v dějinách české země byla velkou, již jen svou zbožností a úctou k životu, neboť se stal bojovníkem proti prodávání otroků. Svým vzděláním a vážností ke všemu co podnikal a co vyžadoval. Vojtěch se také stává velikým benediktinem, který řeholi  sv. Benedikta bere do všech důsledku vážně a předpokládá, že bratři v břevnově mu pomohou v hlásaní Krista v české zemi…

Snad si i my čtenáři budeme více vážit i této postavy české země a jeho odkazu, který je aktuální i v 21 století

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist