ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Vládcové, ctěte moudrost. (Mdr 6,21)

ZAMYŠLENÍ NAD TEXTY 4 NEDĚLE adventní – „jsem služebnice Paně“

+1
  

Dnes hoří na našich adventních věncích čtvrtá adventní svíčka… Svíčka, která symbolizuje Krista, který o sobě řekl, že je Světlo světa…

Můžeme si společně otevřít evangelistu Lukáše a vydat se do „galilejského města, které se jmenuje Nazaret…“

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel. Lk 1,26-38

Nazaret, městečko, které leží v Galilei.  Městečko, které bylo možné v očích mnohých obyčejné. V tomto „obyčejném“ městě žila dívka, která v očích Božích byla tou, kterou si vyvolil k velikým věcem…

Marie, která byla zasnoubena s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Josef, muž spravedlivý a bohabojný… Marii měl opravdově rád…

Evangelista Lukáš píše, že k této mladé dívce přichází anděl Gabriel, aby jí seznámil s Božím plánem…  Tolikrát jsem při četbě této části uvažoval, co se Marii honilo hlavou, když slyšela: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“  Lukáš jen doplňuje, že se ulekla a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat… Anděl Gabriel tuto statečnou a skromnou dívku nenechavá dlouho uvažovat a pokračuje: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

Ano Maria, nalezla si milost u Boha, proto z tvých úst zaznít Tvá chvála, když si navštívila Alžbětu: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“

Anděl Marii oznamuje Boží plán, který tuto statečnou ženu neustále povede. Marie si není úplně jistá provedení tohoto Božího plánu. Nechce, zpochybňovat Boží moc, ale i tak klade otázku:  „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“

Anděl jí okamžitě dává úplnou odpověď: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. Aby neměla pochyb, dává příklad: „I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou“. Nastává chvilka, kterou nám Gabriel ukazuj Boha jako toho, který je mocný a není u něj „…nic nemožného.“

Mockrát jsem rozjímal tento text a kladl si otázku, jak bych asi reagoval já… (budu teď mluvit jako Maria) Vědět, že jsem zasnoubená s Josefem a je v Božím planu, že počnu i když jsem ještě muže nepoznala? Vezme tuto zprávu můj snoubenec? Přece zákon mluví jasně, mám být ukamenována…Je to opravdu Boží plán?

Jak ale reaguje tato mladá dívka? Svěřuje se tomu, který její kroky vždy vedl a vede.  Proto vyslovuje, dle mého názoru tu nejkrásnější modlitbu: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“

Mariino „Ano“ je souhlasem pro Boží plán. Toto “Ano“ je klíčem naší spásy.

Díky Marie za tvou statečnost. Za velikou důvěru, kterou si měla.

Snad Vám toto mé malé rozjímání pomohlo si uvědomit, že také nám dobrý Bůh činí každý den veliké věci. Také my máme Bohu říci své Ano… Učiníme tento krok naší důvěry v Boží vedení?

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist