ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13)

ZAMYŠLENÍ NAD TEXTY 30 NEDĚLE V MEZIDOBÍ: Farizeus a celník

+22
  

Rád bych dnes s Vámi uvažoval o krásném evangeliu 30. neděle liturgického mezidobí. Nejdříve se do textu Lukášova evangelia začteme:

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.“ Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Lk 18,9-14

Nádherný text Lukášova evangelia, kdy Ježíš v podobenství srovnává dva příchozí do Chrámu. Jeden je farizeus a druhý celník.

Farizeus, člověk, který byl „na úrovni.“ Vysoce nejen v Jeruzalémě postavený člověkem a tím pádem také uznávaný. Velice zbožný žid! Několikrát za den se modlil a modlí se i teď v chrámě: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů.“

fariz_celnik-previewDruhý příchozí je celník, odpad společnosti, kolaborant s Římem, člověk, kterému se každý zbožný žid zdaleka vyhne! Přesto, přichází s pokorou před Pána do chrámu a modlí se: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ Celník se bije v prsa a neodváží se ani pohlédnout a neustále se modlí a touží po Boží milosti a odpuštění. Touží po Božím milosrdenství! „…buď milostiv mně hříšnému!“

Ruku na srdce, nechováme se také tak jako ten farizeus? Ano, plníme všechny své křesťanské povinnosti, tak jako každý správný křesťan. Často si i my křesťané myslíme, že jsme spravedlivý, že bychom tu odměnu přece měli od Boha dostat, neboť jsem spravedlivý a ne jako ty, bezdomovci, zkorumpovaní politici, různí podnikatelé a všelijaký kriminální živlové atd. Tak proč bych neměl odměnu dostat, když takový já nejsem a snažím se být dobrým křesťanem. Tak asi uvažoval i farizeus v dnešním evangeliu.

Jak jednal celník?  Prosí a s důvěrou čeká na Boží milost… Na Boží milosrdenství! Neodváží se přijít blíže a pozvednout oči. Bije se v prsa a prosí tou krásnou pokornou modlitbou: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“

Tak muže volat každý z nás, jako tento celník: „Buď milostiv mě hříšnému“. A pokud si já osobě myslím, že jsem spravedlivý a dokonalý a že my Bůh mou oděnu dát má, tak bych měl pamatovat na konec dnešního evangelia: každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen…

Moji milí přátelé, nebojte se zvláště v tomto roce milosrdenství více se modlit a rozjímat o modlitbě celníka: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“

Všem Vám přeji krásnou a pokojnou neděli.

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist