ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)

zamyšlení nad texty 16. neděle v mezidobí – „Odpočinek“

+3
  

Také dnes se zamýšlím nad texty písma svatého. Slavíme  16. neděli a tak jsem se rozhodl se s Vámi o tento text mého rozjímaní podělit. Třeba Vás osloví 🙂

Text evangelia nám ukazuje Ježíše, který naslouchá svým učedníkům.  Co svým dvanácti doporučuje?  

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. Mk 6,30-34

Čas prázdnin a dovolených nám často nabízí mnohé chvíle, které nám udělají radost, a toužíme se o ně podělit. Tak o nich mluvíme, sdílíme fotografie na sociálních sítích atd. Také Ježíš a jeho učedníci něco takového prožili.

Pokud si pamatujete, tak evangelium 15. neděle ukazuje Ježíše, který: svých Dvanáct, začal posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy (Mk 6,7) Učedníci ve jméně Pána Ježíše dělali mnohé zázraky: Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. (Mk 6,13)

Dnes nám evangelista Marek vypráví, co se udalo po příchodu, těchto vyslaných učedníku.

Apoštolové se: shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Jsou plní zážitků a tak vypravují. Dokáži si ve své fantazii představit Ježíše, jak sedí, usmívá se a naslouchá.

Ježíš udělá najednou něco naprosto „lidského“:  „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Ježíš zcela lidsky myslí i na to, že Ti co jsou vysláni, si potřebuji odpočinout. Odpočinek je důležitou součástí lidského života. Neboť stále přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Ježíš se ukazuje jako pastýř, který chce, aby jeho učedníci si odpočinuli: Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Místo, kde budou sami.

Samota nám nabízí prostor odpočinku. Ježíš často sám chodil na místo, kde byl sám, kde nabíral sílu, pro hlásání evangelia… Odpočinek znamená nabrat sílu, pro svou práci, poslání, které mám ve svém životě.

Ale i lidé si všímají, že se něco děje: Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nim. Ježíš se ukazuje jako ten, kterému na člověku záleží. Proto, když zástup vidí: bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.

Ano, odpočinek je důležitý, ale i při odpočinku bych si měl uvědomit, že nesu jméno křesťan a tak se stále podle toho mám chovat.

Moc Vám přeji krásný čas odpočinku a pozvaní našeho Pána a Spasitele: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“   

fotografie: autor

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist