ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Doufejte v Hospodina navždy. (Iz 26,4)

Svatý Václav

+30
  

Milí čtenáři,

dnes 28. září se v České zemi slaví svátek patrona České země a patrona České státnost. Slaví se slavnost svatého Václava.

V novinách jsem se dočet zajímavou zprávu, že svatý Václav je na okraji zájmu nás Čechů. Pokud je to pravda, tak je to hodně smutné.  Nestálo by za to, se malinko zamyslet nad tím, co pro nás Čechy Svatý Václav znamená a kdo to vlastně kníže Václav byl?

svvaclavPodle staré tradice se kníže Václav narodil na Stochově u Libušína kolem roku 907 jako syn vévody Vratislava. O křesťanskou výchovu se především starala jeho babička Svatá Ludmila. Naučil se slovanskému písmu a na Budči si osvojil znalost latiny.  Legendy o životě svatého Václava pravý, že měl velikou lásku k chudým a rád se účastnil bohoslužeb (měl velkou lásku k eucharistii). Když se v roce 925 ujal vlády, snažil se povznést kulturní a náboženský život naší země.

Jeho způsob vlády, který měl především základy v křesťanství, měl především nádech přísnosti a spravedlnosti.  Václavova přísnost především k neukázněné šlechtě, která byla většinou ještě pohanská, vyvolávali rozbroje. Vrchol, ale byl, když Václav přijal lenni (podmíněná držba půdy, nebo úřadů, na základě lenní smlouvy) závislost na Jindřichu I. Toto všechno vyvolalo otázky, jak se zbavit Václava a to vše v čele s mladším bratrem Boleslavem. Na jehož popud byl Václav na Boleslavově hradě 28. září roku 929 nebo 935 zabit (v dnešní Staré Boleslavy).

BOS260142_lebPo třech letech bylo jeho tělo přeneseno do rotundy svatého Víta, kterou on sám založil jako třetí kostel na Pražském hradě.

Václavův nejstarší životopis byl napsán staroslověnsky hlaholským písmem brzy po jeho smrti.

JW462c4b_115603_1767120Mnoho českých kostelů bylo zasvěceno právě Svatému Václavovi… Na začátku 14 stol. byl svatému Václavovu zasvěcen jeden z oltářů v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Od 17 stol. byl jeho svátek v celocírkevním kalendáři.

Myslíte si i Vy, že by Václav měl být na pokraji našeho zájmu?  Nevím jak Vy, ale jak stále studuji a poznávám dějiny naši země a neustále se snažím nalézat nové věci, tak stále si myslím, že Václav patří k velikým postavám naší krásné země.

Obrázky převzaty z prohlížeče Google.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist