ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Teď je ta doba příhodná. (2 Kor 6,2)

Svatý rok milosrdenství- nyní je ta doba příhodná; nyní je čas spásy.

+30
  

Zažíváme již několik měsíců mimořádný svatý rok, který vyhlásil papež František.

Započal  8.12.2015 a bude ukončen  20.11.2016

Papež František otevřel ve všech římských papežských bazilikách svaté brány milosrdenství.

Také si přál, aby byli otevřené brány milosrdenství v katedrálách a v kostelích, které určí  místní biskup. V naší zemi jsou svaté brány otevřené ve všech katedrálách Čech a Moravy.

Jejich seznam najdete zde!

 

rokmilosrdenstviČasto si klademe otázku, co jsou odpustky a k čemu je potřebujeme?  Zvláště pro náš národ je toto téma těžké a bolestivé. Zvláště z důvodu dějin „ zaplať si a získej vstupenku do nebe!“ Asi tak by se dala formulovat praxe v době Jana Husa. Trestuhodný čin, který tenkrát byl.

Církev se, ale i dnes snaží, abychom si uvědomili velké dary, které máme a které si za peníze koupit nemůžeme.

Já se pokusím na příkladu, který samozřejmě pokulhává vysvětlit, co odpustky vlastně jsou:

 

Kdo utrpí těžký uraz, léčí se v nemocnici. I když se operace podaří a pacient je z nemocnice propuštěn, může mít následky, třeba i vážné. Musí chodit na cvičení, kterému se říká rehabilitace, aby se následky úrazu odstranily. V době léčení má možnost uvažovat, zda si své utrpení nezavinil sám, např. rychlou jízdou v autě.

Hřích, to je úraz na duši a léčí se odpuštěním ve svátosti smíření. Následky hříchu, jako jsou špatné sklony, zlozvyky, lpění na věcech tohoto světa a také trest za hřích, toto všechno odstraňují odpustky. Odpustky jsou tedy prominutím následků hříchů a trestů za hříchy.

Jsou zde podobnosti:

nemocnice — zpovědnice,

následky zranění — následky hříchu,

bolesti spojené s úrazem — trest za hřích,

ELE5fca1b_P201512080343701rehabilitace (cvičení) — odpustky.

 

Odpustky se dají získat pro sebe nebo věnovat duším v očistci.

Za jakých podmínek je možné takové odpustky získat?

1) přijmout svátost smíření; ( muže byt i v jiný den)

 

V ten den má být:

 2) přijmout eucharistii; (v ten den)

3) pomodlit se Věřím v Boha a Otče náš

4) pomodlit se jakoukoliv modlitbu na úmysl papeže;

 

Svatý otec František ještě dodává dvě další podmínky

5) vykonat v rámci svých možnosti pěší pout k svaté bráně

6) rozjímat nějakou dobu o Božím milosrdenství.

 

 

Doufám, že se Vám malinko tento příspěvek pomohl pochopit, jaký velký dar tento rok zažíváme. Věřím, že to je opravdu čas příhodný je to čas spásy (srov. 2 Kor 6,2)

Co se děje nejen v naší zemi v době tohoto svatého roku, ale i v celé církvi můžete sledovat zde

obrázek s papežem Františkem převzat zde

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist