ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Doufejte v Hospodina navždy. (Iz 26,4)

Svatý Prokop

+26
  

Včera 4.7 byl svátek Prokopa.  Naše komunita byla na pouti na pražském hradě v kostele všech svatých, kde je hrob tohoto sázavského opata. Kdo to vlastně Prokop byl?

Svatý Prokop opat sázavský světec český, žil v přelomu 10 a 11 stol. Narodil se roku 970, dostává vzdělání na slovanské škole na Vyšehradě, kde se z Prokopa stává velice vzdělaný muž… Stává se světským knězem a narodil se mu syn.  Vstupuje k benediktinům do Břevnova. Po nějaké době odchází do Posázaví , kde se snaží o poustevnický života. Praktikuje zde heslo benediktinské řádu  „modli se a pracuj“ Na Sázavě mýtí lesy a orá získanou pudu… Zde také vzniká známá legenda., kdy do pluhu svatý Prokop zapřáhl samotného ďábla…

Kolem Prokopovy poustevny vzniká mnišský klášter, kde byli Prokopovy následovatelé. Prokop se stává prvním opatem Sázavského kláštera… Sázavský klášter si vzal za vzor řeholy svatého Benedikta a v tomto klášteře se k bohoslužbě, liturgii a k vzdělávání používal výhradně  staroslovanský jazyk…

Svatý Prokop jako první světec české země ve 13 století přesně 1204 je svatořečen papežem v Římě…

 

Jsou dny prázdnin a dovolených, co se vydat na pouť na Sázavu, kde je klášter, kde tento velký světec působil. Nebo, navštívit hrob tohoto velkého světce, kde?  Na pražském hradě, v kostelech všech svatých. V tomto chrámě je hrob tohoto světce… To je taková snaha o možnost výletu, třeba využijete. 😀 Krasné putování a nebojte se jako svatý Prokop toho ďáblíka v našem životě zapřáhnout do pluhu na cestě za Bohem.

Obrázek ze stránky pastorace.cz

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist