ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Doufejte v Hospodina navždy. (Iz 26,4)

Sv. Bernard z Clairvaux

+23
  

Svatý Bernard velký světec 11 stol

Bernard se narodil roku 1090 ve Fontaines-lés-Dijon v dnešní Francii. Byl to velikým teologem, filosofem a také myslitelem středověku. Studuje na opatské škole, kde získává vzdělání a stává se ctnostným mužem. S 30 muži se na statku svého otce připravuje na vstup do řádu. Pro vstup si vybírá nově založený řád cisterciácký. Byl to řád, který žil podle reformované Benediktovy řehole. Sám Bernard byl vybrán, aby založil nový Cisterciácký klášter v Clairvaux. Bernard je člověkem, který toužil po dokonalejším životě a tak se rozhodl sepsat přísnější pravidla.

Stává se rádcem papežem, který se k němu obrací často o radu…  Bernard se vyznačoval velikou úctou k Matce Boží Panně Marii, které věnoval mnoho krasných modliteb a také mnoho teologických spisů. jednu takovou krasnou modlitbu předkládám i do toho to článku. Bernard umírá uprostřed svých bratří 21. srpna roku 1152

Papež ho jmenoval za jednoho z učitelů Církve

 

Pamatuj, Láskyplná Panno Maria,
že od věků nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod Tvou ochranu,
kdo vzýval Tvou moc,
kdo prosil o Tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k Tobě utíkám,
Panno panen a Matko,
k Tobě přicházím, před Tebou stojím,
já kající hříšník.

Dobrá Matko Vtěleného Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš.
Amen.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist