ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Říjen – měsíc Panny Marie

+31
  

Jako měsíc květen , tak také říjen je zasvěcen Matce Boží , kdy se křesťané zvláště k ní obrací. Matka Krista, je i naší Matkou a nejen naší Matkou je i naší sestrou. Matka Boží nám jde příkladem, jako ta tichá a věrná služebnice Boží. Písmo o Matce Boží mluví v souvislosti s životem Kristem.

10305033_800451216641134_8445456383438842538_nPísmo svaté Pannu Marii ukazuje jako tu tichou služebnici Pána (srov. Lk1,38)jako tu, které toho moc nenamluvila, ale vše uchovávala ve svém srdci a rozvažoval o všem co jí učinil Pán (srov. 2.51). Maria moc dobře ví, že oč Syna požádá Syn jí to neodepře, jak píše apoštol Jan o svatbě v Galilejské Káně (Jan 2,1-12.) Maria nám při té příležitosti radí, abychom udělali vše co nám její Syn řekne, neboť moc dobře jako dobrá Matka ví, že její Syn chce pro nás jen to dobré. (srov. Jan 2,5)

Vrchol Boží lásky k nám lidem, byla výkupná oběť Ježíše Krista na Kříži, kdy všechny naše hříchy vzal na sebe a prolil, pro nás svou Krev. Nic si Ježíš nenechal a poslední co nám dal, byla jeho Matka, kdy jí svěřil apoštolu Janovi a Jana svěřil své matce: “ Hle Tvá matka, hle Tvůj syn (Jan 19,16-17). Od té chvíle, je Maria i naší Matkou, která nás vede k svému Synu a je nám příkladem vytrvalé modlitby(srov. SK1.14) a tím učí apoštoly a nás, jak se modlit.

Ano Maria je ta, která Bůh učinil veliké věci (srov. Lk 1,49) a tím nám dal tu, která je nám velkým příkladem…

Měsíc říjen nám tohle vše ukazuje a proto se křesťané zvláště v modlitbě svatého růžence k nebeské Matce obracejí. Kdy můžeme v růženci rozjímat spolu s Ježíšovou Matkou o životě Ježíšově a o životě jejím. Proto se této modlitbě dá říká „Nový Zákon v kapse…“ Neboť růženec se může dát do kapsy a pořád ho máme při sobě a modlit se ho můžeme naprosto všude. Krásná a skromná modlitba, modlitba kterou někteří pohrdají, neboť jí pokládají za modlitbu babiček a prostých lidí… ale růženec, který se zvláště teď v říjnu modlíme je velice hluboká a úžasná modlitba.

768x1024-fatimaŘíjen je také měsíc, kdy se Fatimě 13. října 1917 naposledy zjevila Panna Maria a udělal zázrak, který slíbila, že vykoná, tak zvaný slunečný zázrak… Opět vyzvala děti, aby se denně modlili růženec, aby skončila vojna a lidé se obrátili. „modlete se denně růženec za obrácení hříšníku a jako smír za všechny hříchy proti mému neposkvrněnému srdci.“ Už je to 97 let co se Matka Boží ve Fatimě zjevila a stále je její výzva aktuální.

Jak jinak ukončit tento článek, než citátem z písma a výzva Panny Marie „udělejte vše co Vám řekne“ (srov. Jan2,5)

O růženci si můžete přečíst v předešlých článcích zde

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist