ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Rembrandt – Marnotratný syn

+28
  

 

Dneska jsem dostal krasný email a odkaz na prezentaci Rembrandtova obrazu Návrat marnotratného syna. Abychom celý obraz a prezentaci pochopili dávám Vám zde celý text Lukášova Evangelia, podle kterého slavný malíř maloval…

Lk 15, 11-32

Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění.

Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi.Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře.A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!  Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.  Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘  I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ‘Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí,protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit.

Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec.Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat.On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu.Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli.  Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé.Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘“

Tolik krásný text Lukášova Evangelia, který ukazuje nesmírnou Boží lásku k nám, lidem… a prezentace Rembrandtova obrazu nám ukáže více… Pokusme se chvilinku se zastavit a rozjímat, třeba nás tento unikátní obraz osloví… Boží láska a milosrdenství, který mnohokráte potřebujeme…

Prezentace je níže

Rembrandt_van_Rijn_-_Navrat_marnotratneho_syna_(2)

Obrázek převzat z prohlížeče google

1 komentář to “Rembrandt – Marnotratný syn”

  1. Martin napsal:

    Jen doufám, že prezentace Vám pujde… Pokud ne napište mi
    Martin

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist