ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13)

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

+3
  

Milí přátelé, letošní doba postní díky událostem kolem nás je „zvláštní“. Zažíváme něco, co nikdo z nás nezažil. Zavřené kostely, mši svatou můžeme sledovat pouze skrze internet a televizi.

Nebojme si vzít do ruky písmo svaté a v rodinách si pasáže číst… Skrze Boží Slovo k nám Bůh rád hovoří.

Přečíst celé

+1
  

Vážení a milí přátelé,

také Vás již unavuje, že vše co otevřete, zvláště media, tak řeší jen virus? Přiznám se, že mě již ano.  Proto se v tyto dny více zamýšlím, co mi toto období může dát?  Mohu toto období, které je pro mnoho lidí těžké, brát jako výzvu?

Také já sám si v tyto dny uvědomuji, že to co prožíváme, nejistotu, strach atd. mohu brát jako možnost a jako výzvu…

Výzva – co je tedy v mém životě důležité? Jaké mam v životě jistoty?

My, křesťané, prožíváme dobu postní, možná je to možnost se opravdu zastavit. Nemohu dělat to, na co jsem zvyklý? Co se v tyto dny více věnovat rodině, najít si čas pro děti?

Mohu si najít čas i na prohloubení mé víry. Nebojme si vzít do rukou Písmo svaté, duchovní literaturu. Najít si čas na modlitbu a nebát se vzít do ruky růženec a vše svěřovat pod mocnou přímluvu Matky Boží.

Nevíme, jak dlouho tento stav bude trvat. Nepropadejme panice, ale také danou situaci nezlehčujme. Každý z nás má zodpovědnost za dění, které je kolem nás.

Modleme se a obětujme, vše co děláme dobrému Pánu, aby se rozšiřování tohoto viru co nejdříve zastavilo.

Držte se a přeji vám krásnou a požehnanou 4. neděli postní a nechme se, tak jako slepec Ježíšem uzdravit, abychom čistě a jasně viděli a dokázali jako slepec Pánu Ježíši říci: Věřím, Pane…“

 

Pamatuji na Vás v modlitbě…

 

Váš

br. Martin Tomáš Ševeček O.S.B.

+1
  

Milí přátelé, vy z Vás, kdo mě sledujete na FB, jste si jistě všimli, že se pravidelně modlívám modlitbu růžence, na kterou Vás chci srdečně pozvat.

Do Velikonoc, vždy od 20:00 hod. kromě pátku, kdy v naší bazilice máme postní adoraci.

V jakou hodinu se budeme modlit po Velikonocích Vám řeknu později.

Najdete mě na: facebook

 

 

+1
  

Ahoj Deníčku,

srdečně Tě zdravím v den první soboty v měsíci a zároveň i v den, který lidově nazýváme „ dušičky“ (památka, všech věrných zemřelých).

Přečíst celé

+1
  

Milý Deníčku,

před měsícem, 12. září jsem byl na cestě na pražské letiště, kde jsem se vydal na pouť do portugalské Fatimy.

Místo, které pro můj život mnoho znamená, místo, kde jsem dostal mnoho milostí.  Putoval jsem v roce, kdy si připomínáme 100let od odchodu do nebeského království malého Františka Marto, jehož mocné přímluvě jsem vložil všechno, co jsem prožíval.

Opět jsem na tomto místě prožil 13. den měsíce září. Přijeli jsme ve 2 hodiny ráno 13. dne do hotelu, kde jsme se ubytovali. Já jsem se vypravil na místo zjevení, kde probíhalo noční bdění. Bylo to něco úžasného, když jsem se mohl ve 3.30 pomodlit růženec a být na první mši svaté v bazilice Panny Marie růžencové. Prožil jsem 13. den vzpomínkou na události před 102 lety a rozjímal nad slovy: „Pokračujete v každodenní modlitbě růžence k Panně Marii Růžencové, abyste vyprosili konec války.

Při letošní pouti jsem si vezl veliký seznam proseb od lidí, kteří mě žádali o modlitbu. Obětoval jsem na to celé 14 září. Putoval jsem po Fatimě v místech, kde se fatimští děti tolikrát modlily v ústraní růženec. Poznával jsem promodlená místa, kde jsem zažíval přítomnost těchto dětí.  Tak jako ony jsem s jejich mocnou přímluvou mohl Pánu předkládat intence, které jsem měl napsané.

Nejkrásnější okamžik nastal, když jsem večer celý balíček mohl zanechat na místě zjevení. Pociťoval jsem jistotu, že Matka Boží všechny prosby vložila před Boži tvář.

Ještě více jsem si uvědomil mocnou zbraň, kterou máme v modlitbě posvátného růžence, v které si můžeme vyprosit mnoho milostí a darů.

Opět jsem si, Deníčku, z Fatimy dovezl ubezpečení, že nám Ježíš dal ten veliký dar, když nám předal svou Matku. „Skrze Marii ke Kristu“, není žádná laciná fráze, ale fakt, který je velikým Božím darem. Věř mi Deníčku, že já jsem příkladem toho, co mocná přímluva Nebeské Maminky dokáže.

 

+1
  

Můj milý deníčku,

dlouho jsem Ti nepsal a tak Ti píšu tady a teď.

Přečíst celé

+1
  

13.října si letos připomeneme 102 let od posledního zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Zjevení, kdy Matka Boží slíbila dětem, že učiní zázrak, aby lidé uvěřili.

Přečíst celé

+1
  

Blíží se 13. srpna a jak jste zvyklí, tak si připomeneme, co se v měsíci srpnu událo ve Fatimě.

Čtvrté zjevení Panny Marie se neudálo v pondělí 13. srpna 1917, neboť děti byly zavřené správcem, který chtěl tím, že děti zavře, vystrašit tak, že z pasáčků dostane tajemství, které jim Panna Maria řekla 13 července. Statečné děti nic neříkají. Dokonce František Marto správci řekl: klidně nás zabijte, ale my nic nevyzradíme.

Jak jsem již psal, v pondělí 13. srpna se dětem Panna Maria zjevit nemohla. Dětem se Panna Maria zjevuje v neděli 19. srpna 1917

Lucie ve svých pamětech o 19. srpnu roce 1917 píše:

„Co si ode mě žádáte, Paní?“

„Chci, abyste i nadále chodili na Cova da Iria každého třináctého dne měsíce a pokračovali v každodenní modlitbě růžence. Poslední měsíc udělám zázrak, aby všichni uvěřili.“

„Co chcete, Paní, aby se udělalo s penězi, které lidé nechávají na Cova da Iria?“

„… Peníze jsou určeny na svátek Panny Marie Růžencové. Co zbude, poslouží na stavbu kaple, která mi bude vybudována.“…

Pak její výraz posmutněl.

„Modlete se, mnoho se modlete, konejte oběti za hříšníky, protože mnoho duší přichází do pekla kvůli tomu, že se za ně nikdo nemodlí a neobětuje. 

 

Poselství Fatimy v měsíci srpnu je neskutečná a odzbrojující statečnost dětí, které bez rodičů mezi zločinci a ve strachu, že, správce splní to, čím jim vyhrožoval. Statečnost Františka, který dokázal i ve strachu se podívat správci do očí a říci: klidně nás zabijte, ale my nic nevyzradíme. Veliké odhodlání, vše obětovat za obrácení hříšníků.

Smutek dětí, že 13 srpna neviděli krásnou paní, byl kompenzován ujištěním, že to byla možnost pro velké oběti za obrácení hříšníků. Jak jsem již psal výše, Matka Boží nenechala děti samotné a přišla je navštívit 19. srpna. Radost dětí byla veliká.

Matka Boží řekla něco, co bychom si tento měsíc mohli ještě více uvědomit. Její smutný obličej, který ukazuje její velikou lásku a starostlivost o osud každého člověka i toho největšího hříšníka. Proto dětem říká: „Modlete se, mnoho se modlete, konejte oběti za hříšníky, protože mnoho duší přichází do pekla kvůli tomu, že se za ně nikdo nemodlí a neobětuje.“ 

Co myslíte, nestojí zato si v modlitbě vzpomenout i na ty o kterých si myslíme jen to „nejhorší“?  Na Ty, na které nikdo nepamatuje? Myslím, že naléhavost  této prosby platí i v roce 2019

Všem Vám přeji statečnost a odvahu fatimských dětí.

+1
  

Poslední dobou se setkávám, a to i v naší farnosti, že při modlitbě růžence „přemeleme“ jen modlitby bez jakéhokoliv rozjímání.  Tato zkušenost mě přinutila malinko se zamyslet.

Modlitbu růžence považuji za rozjímavou modlitbu, při které uvažuji spolu s Ježíšovou Matkou o životě Ježíše. Ano, sice v modlitbě zdrávas po slově Ježíš vložíme dané tajemství různého desátku, ale čím dál více co se růženec modlím, mi to přijde málo.

Myslím, že všichni různé citáty z nového zákona známe a před každým desátkem se zamyslet nad tajemstvím daného desátku, mi ještě více pomůže zajet na hlubinu. Nebo máme mnoho vydaných brožurek, kde krátká rozjímání máme. Nebojte se tohoto rozjímaní v modlitbě růžence.

Dobrodružství této modlitby Vám ještě více otevře krásu a hloubku do působení našeho Pána a Spasitele. Kdo nás tímto dobrodružstvím provází? Ta, která Ježíše zná nejlépe, jeho i naše Matka.

Kdo jiný dokáže o svém dítěti krásně vyprávět – maminka?  Nebeská Maminka nás zve k rozjímání o tajemstvích růžence. Skrze rozjímání, se dostaneme ke kráse daného tajemství.

Ve Fatimě Matka Boží prosím, abychom o tajemstvích uvažovali. Bohužel se ale často toho bojíme. Já se také na začátku bál. Již tak dlouhá modlitba a ještě jí prodlužovat?  Když jsem v kostele modlitbu vedl, vždy byl předčtený citát, který nás do tajemství uvedl. Když se modlím sám, tak rozjímám delší dobu.

Proto mě malinko mrzí, pokud se růženec modlíme, že často ho oddrmolíme. Jak jsem již psal, stačí větička, která nás uvede do různých tajemství růžence. Nebojte se, růženec je vlastně Nový Zákon, který můžeme mít v kapse. Je čas dovolených a prázdnin a tak se vydejme na dobrodružství v modlitbě posvátného růžence, který nás uvádí do úžasných momentů naší spásy.

Budu rád, když napíšete své zkušenosti do komentářů pod článkem.

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist