ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

+32
  

velikonoční příní Milí přátelé,

začíná svatý týden a tím také vstup do svatého týdne.  V tyto dny začíná vrchol celého církevního roku a tak Vám chci všem přát vše dobré.

Kéž tyto dny prožijete co nejlépe, ať Vás tyto dny naplní naději, vděčností a radostí, že co pro nás Pán vykonal bylo z lásky k nám lidem…

Myslím na Vás na všechny v modlitbě a moc Vás prosím také já vzpomeňte si na mně.

Váš vděčný

 

br. Martin

+25
  

ahoj Deníčku,

tak je tu 20 dopis pro Tebe… Není to důvod to oslavit? Myslím, že je a tak jsem moc rád, že Ti mohu napsat o události, která se teď udála.

0305SRE205_POPE-_0305_1113.3 svatý otec František při kající pobožnosti vyhlásil svatý rok Božího milosrdenství … Deníčku, myslím, že je to doslova bomba, neboť je potřeba nám neustále připomínat, že Boží milosrdenství je v našem životě zapotřebí … Bude se konat od 8.12.2015 a bude do 20.10. 2016 Svatý otec při kající bohoslužbě řekl: „Drazí bratři a sestry, často myslím na to, jak by mohla církev více zviditelnit svoje poslání dosvědčovat milosrdenství. Je to cesta. která začíná duchovním obrácením. Proto jsem se rozhodl vyhlásit mimořádné Jubileum, jehož jádrem bude Boží milosrdenství, Svatý rok Milosrdenství. Chceme jej prožít ve světle Pánových slov: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Deníčku, není to úžasné? Jistě Ti o této události ještě napíšu

Další zpráva pro Tebe Deníčku, už jen 14 dní a jsou tu Velikonoce. 40 dní od popeleční středy, kdy se připravujeme na velikonoční třídenní a vrcholem je Velká noc. Pro mně Deníčku jsou Velikonoce jedny z nejkrásnějších svátku a pokud Tě zajímá co budeme slavit, tak si o těchto dnech můžeš přečíst zde.

Pro mně deníčku jsou tyto velikonoce ještě v něčem důležité. Můj kamarád bude na Bílou sobotu pokřtěný . Deníčku celou dobu se snaží Krista Pána poznávat a mám velikou radost jak ho dobrý Bůh vede. Moc Tě Deníčku prosím mysli na něj, neboť modlitbu teď velice potřebuje.

Deníčku moc Ti přeji, krásné a požehnané Velikonoční svátky….

+25
  

Již jen 14 dní a budou Velikonoce, co to Velikonoce jsou? Proč vlastně Velikonoce slavíme? Pokusím se Vám zde vysvětlit dny, které jsou pro všechny křesťany nejdůležitější.

Přečíst celé

+21
  

13.března 2013 začal pontifikát papeže Františka. Při každé příležitosti se František snaží nám všem ukazovat Boží lásku a jeho veliké milosrdenství. Nezapomíná také na lásku k bližnímu, která mu leží velice na srdci, neboť Boží Láska, bez Lásky k bližnímu není možná!!!

Svatý otec František 13. března 2015 vyhlásil dnem 24 hodin pro Pána. Má to být 24 hodin modlitby a možnosti přijmout svatost smíření. Sám papež začal tyto hodiny pro Pána v bazilice svatého Patra kající pobožností … Jeho promluva mně hodně oslovila a tak jsem si říkal, že by mohla oslovit i Vás… Oslovila mně i další událost dnešního dne… Boží milosrdenství potřebuje každý z nás a i papež František při každé příležitosti na tuto skutečnost Lásky ukazuje… Proto papež vyhlásil následující rok, svatým rok, rokem Božího milosrdenství. Rok který začne 8. prosince 2015 a bude trvat do 20 listopadu 2016 Nyní dávám slovo už svatému otci:

Přečíst celé

+19
  

Karikatury Boha

O Bohu mám plno falešných představ, Kateřina Lachmanová si dala tu práci a zabývala se touto problematikou o falešných představách, které o Bohu máme. Kateřina měla na toto téma mnoho přednášek a na konec vyšla i její kniha, kterou seženete v Karmelitanském nakladatelství

Důležitou část této knihy jsem našel na webu vira.cz a s jejich s laskavým svolením jsem tento článek převzal i na můj web .. Doba postní, která vrcholí nám muže pomoci se těchto zkreslených představ o dobrém Bohu zbavit… Máte k tomu odvahu? pokud ano klikněte a čtete dál 🙂

Přečíst celé

+22
  

Kříž sv. otce Benedikta (CSPB – Crux Santi Patris Benedicti)

Medaljon_sv_Benedikta_poledjinaje kříž s delším svislým ramenem (vyskytuje si i kříž rovnoramenný), vepsaný do oválu (nebo kruhu).

Mezi rameny kříže jsou písmena C S P B:
Crux Sancti Patris Benedicti — Kříž svatého otce Benedikta.

Na kříži jsou písmena:
svisle C S S M L: Crux Sancta Sit Mihi Lux — Svatý kříž mi buď světlem,
na příčném břevnu N D S M D: Non Draco Sit Mihi Dux — drak (tj. ďábel) ať mi není vůdcem.

Na oválu (kruhu) kolem kříže jsou písmena V R S N S M V S M Q L I V B:
Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana Sunt Mala Quæ Libas Ipse Venena Bibas — Odstup dále Satane a nikdy mi neraď. Marné je zlo které nabízíš, ten jed si vypij sám.

Tento benediktinský kříž je k dostaní ve všech prodejnách z devocionaliema, nebo u nás v klášteře v břevnov… můžete také napsat na můj email.

Přečíst celé

+29
  

7078Máme za sebou druhou neděli postní… Možná, že si také kladete otázku, jak dobu postní prožíváme? Děláme něco pro svůj duchovní život? Děláme něco pro druhé? Snažíme se vůbec o něco? I o tom doba postní je, snažit se svůj život změnit… Nově obnovit svůj vztah k Bohu a k bližnímu..

Nevím jak Vám, ale hodně se mně dotýká a nenechává mně klidným, to co se děje nejen křesťanům v Nigerii, Egyptě, Sýrii atd. Dá se to nazvat „pronásledovaní v 21. stol“.   Lidé v těchto zemích mají pocit, že jsou sami a že jsme je opustil … Proto nás, tak naléhavě papež František nabádá a prosí o modlitbu za tyto lidi za tyto křesťany… Když slyším o tom jak umírají lidé pro svou víru nahání mi to slzy do očí a běhá mně mráz po zádech a kladu si otázku: „Jak jim já mohu pomoci… Jsem vůbec schopen pomoci“?

Proto jsem se rozhodl proto největší co mohu udělat a to je modlitba neboť: Je-li Bůh s námi kdo proti nám? (Řím 8, 31) Věřím, že ani v tomto utrpení je Bůh neopustil a i já mám povinnost je neopouštět… Musí vědět, že jsme i my zde v Evropě s nimi… Nesmí a nemůže nám to být jedno !!!!!

Na první sobotu v měsíci 7.3. kdy každá sobota je dnem Panny Marie a na první sobotu obzvláště.  Jsme se rozhodl obětovat modlitbu růženec za tyto lidi… Chci Vás požádat, kdo se ke mne trpici_krestanev ten den přidá? Vy co se modlit neumíte a nebo nechcete prosím… zapalte v ten den svíčku za tyto lidi…

Vím je to asi ve vašich očích málo, ale věřím, že i to málo je v očích Božích a v očích těchto lidí mnoho… Nejsou sami a to je podstatné…

Neboť nikdo nemůže a nesmí lidský život mařit a nebo dokonce člověka ve jménu Boha zabíjet… To Bůh nechce!!! Bůh nechce lidi trpící v klecích a aby je v jeho jménu zabíjeli jak zvířata. Bůh nechce smrt člověka, ale člověka zachránit… Snad zdraví rozum a láska zvítězí!!!!

 Děkuji moc kdo se ke mně přidá

Fotografie převzaty z prohlížeče Google.

+18
  

DMK313668_165618_4188622Opět tu máme dobu postní, moji milí čtenáři. Doba postní je části liturgického roku a začíná popeleční středou. Doba postní trvá 40 dní (bez neděl) a je vrcholnou přípravou ne největší událost naší spásy .

Můžeme si říci doba, která je smutná, nezáživná atd. Milí přátelé věřte mi, že to je veliký omyl… Doba postní není dobou smutnou, ale obdobím, kdy máme možnost doslova „restratovat“ svůj život možná také “ přeinstalovat“… Uvědomit si, že nás Bůh i přes všechny naše slabosti a provinění má stále rád a podává nám svojí pomocnou ruku…

Jistě již chápeme, že doba postní není doba smutku, ale doba naděje a radosti. Je to také období kdy nemáme myslet jen na sebe. Proto nám Církev doporučuje tři takové“body“… Abychom se často obraceli k Bohu modlitbou. Doporučuje nám půst, který nás učí sebeovládání. Církev nám také doporučuje i almužnu, která je velikou podstatou doby postní, kdy to co si odepřeme můžeme dávat stranou a poslat a nebo dát na dobrou věc. Postní období nás učí že nejsme na světě sami.

Všem Vám milí přátelé přeji, aby nám byla doba postní obdobím opravdového obrácení, obdobím k návratu k Bohu. A přeji nám všem abychom opravdu dokázali svůj život a naše hodnoty „restartovat“ a dobře se připravili na Velikonoce.

Obrázek převzat: zde

+27
  

concentration-camp-poland-auschwitz-birkenau-petition-chicago-ivo-widlakNa rozkaz Heinricha Himmlera vzniká v jižním Polsku koncentrační tábor, později se tento tábor stal vyhlazovacím. Velitel tohoto“děsivého“ tábora stává Rudolf Hoss, tento velitel se stal velitelem tábora.

1389.4 Holocaust ADo tábora Auschwitz vězni procházeli bránou, kde byl nápis: „Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje) Touto bránou procházelo tisícovky vězňů. Tento tábor na začátku sloužil jako pracovní, kde až doslova vysílením nepadli muži i ženy.

Tábor v Auschwitz se „proslavil“ zvláště blokem 10, kde se na lidech děli lékařské experimenty. Takový děsivým „lékařem“ byl pro mnohé vězně, zvláště pro děti „lékař Josef Mengele, který na lidech, zvláště dětech dělal děsivé pokusy.

Později se tento tábor stal „táborem smrti“ kde byli plynové komory, které se staly nástrojem hromadné zhouby. V těchto komorách příslušníci SS používali, tak zvaný cyklon B, který se při kontaktu se vzduchem a vlhkostí měnil v jedovatý plyn. ¨

Auschwitz-Birkenau1Bohužel ještě o 3 km dále bývala vesnice Březinka , kde němci vybudovali další tábor. Tábor, do kterého vedla železniční dráha, která přivážela ve vagonech pro „dobytek“ lidi, především židy z celé Evropy. Z Březinky se stal jeden z největší vyhlazovacím táborem, kde zemřelo na několik milionů lidí. Jen židů 2,5 milionů.

5684006255_de2687c9ca_zTábor Oswětim byl osvobozen Rudou armádou 27.1. 1945. Letos si připomínáme 70 let od osvobození tohoto tábora .

¨Ještě dnes, když tento tábor navštívíte, tak je nápis jednoho vězně, který toto děsivé místo a tyto děsivé chvíle přežil : „Když zapomeneš na to co si zde zažil, jsi odsouzen k tomu, abys to zažil znova“

Myslím, že je důležité nikdy NEZAPOMENOUT !!!!!

Na dané téma najdete na tomto webu článek ještě zde.

 

Fotografie převzaty z prohlížeče Google a www.holocaust.cz

+25
  

filippine_papa_bambiniDeníčku, koukám na mši svatou papeže Františka při jeho návštěvě na Filipínách v Manile, kde se zúčastnilo plno lidí. Papež František chtěl tuto zem osobně navštívit. Především lidi, kteří byl zasaženy přírodní katastrofou, po této katastrofě, bylo plno mrtvých a zůstalo plno sirotků i je papež navštívil.

V sobotu 17.1 navštívil i ostrov, kde bylo nejvíce tohoto neštěstí. Bohoslužba, která tuto návštěvu ostrova předcházela, byla „dojemná“ i přes nepřízeň počasí papež František tuto mši sloužil. Měl připravený projev v angličtině, ale nakonec promluvil k věřícím ve španělštině a z patra… Letiště, kde se mše konala bylo plné lidí, kteří papeži naslouchali a spolu s papežem se modlili…1872067-img-filipiny

Deníčku myslím, že my věřící v Evropě, bychom se od těchto bratří a sester měli hodně co učit. Asi se zeptáš proč…? Víš, táhnou za jeden provaz a i přes nepřízeň „osudů“, které je provázejí jsou plný víry a lásky a ochotní pomáhat, kde mohou. Jsou radostní a jejich víra je skutečně živá.

Deníčku, papeže Františka si vážím čím dál více a jeho pokora a láska k lidem je veliká … Jsem za tohoto papeže moc rád… Po každé promluvě a po každém setkání papež prosí:“ nezapomeňte se za mně modlit“  Prosím nezapomínejme na něj… Potřebuje jí, tak jako každý z nás.

 

Fotografie převzaty z Googlu

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist