ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

+9
  

27.12 slavíme svátek evangelista Jana.

Přečíst celé

+9
  

Milí přátelé, ze srdce  Vám přeji a vyprošuji, krásné a požehnané Vánoce.  Přeji Vám radost a pokoj.

Ať narozené Boží dítěte uzdraví naše rodiny, které tak často touží po lásce a svornosti.

Kéž uzdraví náš rozum, který nás učí často myslet jen na sebe.  Kéž svou láskou promění naší nenávist a nelásku v srdce, které bude otevřené pro lidi kolem nás.  

Přeji Vám, ať si opravdu uvědomíme, že veliké věci nám učinil Pán.

V modlitbě na Vás, vše rodiny a všechny, které máte rádi myslí a žehná

br. Martin Tomáš Ševeček OSB    

15622649_1175948685834193_7633332428598491150_n

+9
  

Blíží se štědrý den a my finišujeme s úklidem, pečením, nakupováním dárků atd. Jak jsem, ale prožili adventní dobu? Měli jsme čas se zastavit?  Třeba Vám k zastavení pomohl článek o Vánocích a tradicích. Dnes jsem uvažoval o malém rozjímání o velké noci.

Přečíst celé

+11
  

Můj kamarád, přišel s nápadem napsat článek o Vánočních tradicích a tak milý Lukáši se snažím tvé přání splnit a nejen tobě krásné čtení.

Proč vlastně slavíme Vánoce?

Přečíst celé

+8
  

4. neděle adventní nám nabízí krásné texty. Já bych se rád, ale zamyslel nad evangeliem dnešní neděle a to nad postavou svatého Josefa.

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Evangelium  (Mt 1,18-24)

josesoucasEvangelista Matouš, který nás bude, po celý letošní liturgický rok provázet, své evangelium směřoval pro křesťany ze židovství. Proto v jeho evangeliu nalezneme mnoho narážek právě na židovství a ne jejich víru, proroky. Matoušovo evangelium, vždy poznáme, když uslyšíme větu: To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků“. Ano to vše stalo a také naplnilo, co Pán řekl ústy našich proroků, které náš národ tak často nebral vážně. Jejich proroctví se ale naplnilo, naplnilo se v postavě Ježíšově.

Matouš svou první kapitolu začíná rodokmenem Ježíše Krista. Který je sice dlouhý a na první pohled se muže zdát nudný, ale když se podíváme hlouběji, tak zjistíme jak je jeho rodokmen pestrý. Ježíšův rodokmen končí Josefem.

Matouš ve svém evangeliu začíná právě postavou Josefa. Jako jediný jde v postavě Josefa do hloubky. Josef, snoubenec Panny Marie, která byla velice mladá, když byla zasnoubena, tak jak to v tehdejší době bylo zvykem. Josef zjistil, že je jeho snoubenka v požehnaném stavu. Matouš tuto Josefovu situaci definuje slovy:Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.“  Nechtěl jí vydat pohaně, říká Matouš.  Zákon izraelský mluvil jasně, že taková žena má být ukamenována. Josef to chtěl řešit touto cestou, bez skandálu jí v tichosti propustit jak praví zákon.

svata-rodina-men-002Musel o tom hodně uvažovat, mnoho se modlit a Bůh ho vyslyšel. Jak? Nechme promluvit Matouše: Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s námi‘

Bůh s Josefem hovoří skrze sny.  O těchto rozhovorech Matouš píše 1) v případě Panny Marie, 2) když utíkali do Egypta před Herodem a za 3) když se z Egypta vraceli zpět.

Sny i tento prostředek Bůh požívá. Co se zdá je sen, toto bychom řekli dneska. Dnešní člověk by sen rozebral a to nejlépe psychologicky…   Co udělal Josef?  Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

Nějak o snu nešpekulova, nerozebíral ho, ale vstal a vzal svou ženu k sobě. Důvěřoval Bohu, že co dělá, dělá dobře. Čím muže být Josef vzorem v dnešní době?  Muže být vzorem tichosti a veliké důvěry v Boží vedení.

Advent je dobou přípravy, dobou ticha a v tom nám muže být vzorem právě svatý Josef. Josef naslouchá, modlí se a koná. Udělejme si v tyto dny čas a konejme tak jako právě Josef.

Sv. Josefe, přimlouvej se za nás!

 

+11
  

Již se jen 7x vyspíme a jsou tu Vánoce. Všude zní koledy a tak jsem pátral po té nejznámější, kterou známe pod názvem Tichá noc – Stille Nacht.

Přečíst celé

+23
  

Jistě si pamatujete, asi před 11 lety šla do kin pohádka Anděl Páně. Pohádka, která se zapsala do srdcí lidí. Zvláště dvě hlavní postavy čert Uriášek a anděl Petronel, který byl poslán na zem, aby obrátil aspoň jednoho hříšníka.  Anděl Páně 1 byla pohádka, která mnoho lidí oslovila a pobavila. Pohádka, která měla veliký úspěch a u které si každý myslel, že pokračování nebude.

Anděl Páně 2 (foto: Marlene Film Production)

(foto: Marlene Film Production)

Před časem jsem se dočetl, že Jiří Strach začal točit druhý díl. Přiznám se, že jsem se na tento úmysl koukal s rezervou.  Ale pohádka, předčila všechna má očekávání.  Již jen ukázky, které jsem viděl, mě rozesmály. Když jsem, ale včera pohádku viděl, tak musím říci jako dnešní děcka:“ ten film je prostě hustý.“ Tvůrcům a hercům se pohádka na 1000% povedla.

Po celou dobu dvě postavy, tedy andělský Matla (Petronel) a jeho věčný pokušitel čert Uriáš z plátna neslezou. Opět pan Jiří Dvořák a Ivan Trojan ukázali, že jsou to páni Herci. Tvůrci celou pohádku postavil do večera, kdy je tradice, že chodí po městě Anděl, Čert a Mikuláš. Petronel a Uriáš jsou Pánem Bohem posláni na zem, aby vrátili jablko ze stromu poznání, které utrhli, když se provokovali. Napravili tuto chybu? Jak to dopadlo?  Zajděte do kina, opravdu to za to stojí.

Pohádka je plná humoru, ale také plná ponaučení.  Diváka pan Jiří Strach chce nejen pobavit, ale také přinutit uvažovat.

Když jsem pohádku viděl, tak mě v některých scénách běhal mráz po zádech, často jsem se smál, ale také jsem měl slzy v očích. Ještě více jsem si uvědomil, že Bůh je plný Lásky a velkého Milosrdenství a také, že Bůh má velký smysl pro humor. Jiří Strach jako hluboce věřící člověk ve filmu ukazuje, že Bůh vždy odpouští, když vidí snahu a lítost.

Tak proč jít na pohádku do kina? Prostě to za ty peníze stojí si udělat radost v době adventní…

Na oficiální ukázku filmu se můžete podívat zde

 

andel-pane-2-vizual-horizont

Obrázek převzat z TotalFilm.

 

 

+18
  

1314642_46822177_fotor-470x260

Vkládám na svůj web, krásné biblické rozjímání, od kněze Jana Peňáze. Tento biblický růženec, které uvádím po dovolení kněží z farnosti Vranov nad Dyjí, kteří spravují web Fatym, kde je toto rozjímaní uvedeno.

Zvláště ho chci uveřejnit v začínajícím roce jubilea Fatimy, kdy by nám toto biblické rozjímaní posvátného růženec mělo přiblížit tuto krásnou modlitbu, která si popředí našeho duchovního života zaslouží. 

Troufám si říci, že po mši svaté a rozjímaní nad písmem svatém je růženec základ duchovního života. Růženec není nic přežitého, růženec je modlitba, která je modlitbou mariánskou, ale také christologickou. V růženci spolu s Marii rozjímáme o životě Ježíše. Kdo jiný, než právě Maria nás může vést za ruku a dovést k svému Synu. Nebojme se této modlitby a třeba i toto rozjímaní nám pomůže zajet na hlubinu a naslouchat Ježíši skrze Marii. 

O růženci jsem už psal mnohokrát na svém webu, tyto články, kterých si vážím dávám k dispozici a odkazy uveřejňuji níže.

O této krasné modlitbě, jsem dával na svůj web kázaní kardinála Joachima Meissnera, který v roce 1990 na poutním místě Francie v Lurdech přednesl kázaní na téma: „růženec mi nesmíte vzít.“

Také jsem uveřejnil své osobní svědectví o této modlitbě, co pro mě růženec znamená, toto svědectví naleznete zde.

Modlíš se rád růženec?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přečíst celé

+18
  

Slavíme 1. neděli adventní a začíná nový církevní rok. Také na poutním místě v portugalské Fatimě se chystají na velké Jubileum. Postavili na tomto místě jubilejní bránu, která má podobu dřevěné konstrukce. Podobnou postavili poutníci na místě zjevení 13. října 1917. Byla sestavena také jubilejní modlitba, která byla přeložena do českého jazyka, její znění nalezneš zde.

Přečíst celé

+16
  

26.11 slavíme církevní silvestr. Ptáte se proč? Neboť začíná nový liturgický rok.  Co pro nás znamená Advent?  Je to opravdu jen období shonu, kdy sháníme dárky, konají se doma šílené úklidy, peče se plno druhů cukroví?

Přečíst celé

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist