ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Znám své ovce. (J 10,14)

modlitba svatého Františka

+30
  

Oslava stvoření,  není nic krásnějšího, než to co zde na naší krásné zemi máme.  Na konci 12 stol a začátkem 13 stol  se nad stvořením zamýšlel sv. František z Assisi.  Jeho chvalozpěv stvoření Vám zde předkládám.

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,

tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všecho, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příijemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blažení ti, kdo je nesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.

(Sv. František z Assisi)

obrázky převzaty s prohlížeče google

3 komentářů to “modlitba svatého Františka”

  1. adam coufal napsal:

    to bylo hezké Martine :)))))
    Áďa

  2. Hana Marková napsal:

    Moc děkuji za napsání a vyvěšení modlitby sv. Františka. V dnešní svátek 4.10.jsem si ji chtěla přečíst a hned se mi takto ukázala. Vážím si toho, že jsem ji mohla takto brzo( ihnad ) najít. Přeji jen vše dobré a zdravím, Hana Marková

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist