ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Mistr Jan

+27
  

Když jsem byl malý, tak mi táta vždy říkal: “jo, ty katolíci upálili Jana Husa, špatná to církev“ a když jsem později i já uvěřil, tak neříkal „ty katolíci“, ale „ vy katolíci“. Proč to, ale říkám.  Když jsem byl  v létě v lázních, tak jsem o tomto velikém muži uvažoval a říkal jsem si: „opravdu měl táta pravdu a nebo ne.“

Pokusím se zde napsat to, co k tomu to muži českých dějin cítím já sám. Tento článek neberte jako vědeckou práci, ale jako můj komentář k tomu to velikému muži 15 stol.

Kdo to vlastně mistr Jan Hus byl?

Mistra Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic. Sám studoval na pražské univerzitě. Po nějaké době byl vysvěcen na kněze a začal také sám přednášet na univerzitě… Jako katolický kněz sloužil a kázal v betlémské kapli, která se díky jeho kázáním stala proslavenou nejen po celé Praze.

Mistr Jan sám viděl co se v Praze a v celé Církvi dělo a sám začal v kázáních ukazovat, že je něco špatně.

Je jisté, že Mistr Jan viděl, že i církev nebyla stálá… mimo jiné byli tři papežové. Kněží se chovali špatně, převážně vůči prostému lidu. Vybírali se odpustky, za svátosti katolické církve (svátosti, v katolické církve jako je křest, zpověď, mše svatá) Kněží žili rozmařilím životem.  Na tohle všechno Mistr Jan začala ukazovat.

Husovi se stal v některých myšlenkách vzorem anglikánský myslitel 14 stol. John Viklef, jehož některé části učení, převzal i mistr Jan. Převážně to hlavně bylo: Podle jeho učení, nesmí mít církev pozemské statky, jediným pramenem víry je Písmo, papež je antikrist a církev ho nepotřebuje.

Tak se mistr Jan stal trnem v oku nejen církvi, ale také králi Zikmudovi… Papež Husovi zakázal konat v Praze církevní obřady. Jan Hus však nedbal zákazu a odmítl papeži poslušnost, odvolával se na učení Kristovo.

Král Zikmund vyzval Jana aby obhájil své učení před koncilem v Kostnici a sám mu slíbil svou osobní ochranu, ale opak byl pravdou po příjezdu do kostnice byl mistr Jan zatčen a vyslýchán.

Koncil mistra Jan obvinil z kacířství a král Zikmund i církevní otcové žádali, aby odvolal to co učil. Mistr Jan si, ale trval na svém… Koncilem byl prohlášen za kacíře a předán světské moci… která 6. července roku 1415 upálen.

To je stručný život toho to muže…

Nevím jak Vy, ale myslím si, že i v 15 století byli lidé dobří i zlí a bohužel i v Církvi, která měla hlásat lásku se našli lidé, kteří přestřelili…

Mistra Jan byl vzdělaný kněz katolické církve bohužel díky učení Viklafa v některých učeních církve uhnul. To nemění na faktu, že ukazoval na to, že by se měli kněží biskupové, arcibiskupové, kardinálové a i sám papež  v 15 stol zamyslet nad sebou jak se chovat.

Tak pořád neví měl táta pravdu?

Na Internetu jsem našel výpis z díla mistra Jan, tak ho sem také dávám.

Dílo:

 • O církvi – latinský spis, ve kterém dokazuje, že hlavou církve je sám Kristus, že křesťan nemusí poslouchat papeže, jestliže jsou jeho nařízení v rozporu s biblí. V tomto díle popírá papežovo právo být hlavou církve. Jedná se o jednu z největších kritik církve.
 • Výklad Viery, Desatera a Páteře – dílo podává výklad základních bohoslužebných pojmů
 • Knížky o svatokupectví – kritizuje církev pro její bohatství. Nelíbí se mu, že žije v přepychu, že se chová jako šlechta, má služebnictvo …
 • Postila – sbírka traktátů. Nejznámější Husovo dílo.
 • Husovy listy – psány ve vězení 10.6.1415. Byly určeny jeho přátelům v Čechách.
 • Dcerka – o výchově dívek

·  De ortographia Bohemica (O českém pravopise) – Jan Hus se pokusil o zjednodušení pravopisu; spřežkový pravopis nahradil diakritickým pravopisem. Autorství spisu je však nejisté.

2 komentářů to “Mistr Jan”

 1. Kuraimo napsal:

  Myslím, že Mistr Jan Hus tvoří podstatnou část naší historie. Stál si za svými názory, protože věděl, že jsou správné, a učinil tak velký zlom, který byl potřeba. Zvláštní, že datum jeho upálení si jako jeden z mála z hodin dějepisu pamatuji. 😀
  Co by se stalo, kdyby upálen nebyl? Těžko říct, nicméně je zde možnost, že myšlenky, které hlásal, by zanikly, a svět by teď vypadal jinak. Možná je dobře, že byl upálen, jakkoliv se to zdá nespravedlivé.
  Ale je pravda, že kvůli činům několika jednotlivců nemůžeme odsoudit celou církev. A je také nutné si uvědomit, že se katolická církev vyvíjí. Příliš se v tom nevyznám, ale řekla bych, že mezi církví tehdy a církví dnes jsou rozdíly. Myslíš, že by dnes katolíci Jana Husa upálili? Pokud ano, nejspíš měl tvůj táta pravdu…

 2. Martin napsal:

  ahoooj,
  děkuji za komentář…
  Ano rok 1415 jsem si také moc dobře pamatoval
  Bohu díky by snad dneska nikdo Jana HIusa neupalil, ale asi by bylo plno komentářů atd
  Blahoslavený Jan Pavel II se snažil řešit případ Jana Husa a za jeho upálení se v roce 2000 veřejně omluvil

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist