ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Květen – měsíc Panny Marie

+27
  

Příroda se v květnu probouzí, i když máme pocit, že spíše blázní, pokud vidíme ty časté změny, které v tyto dny nás neustále překvapují.

Přesto jsem měl a mám rád tento krásný měsíc, který ukazuje probouzející se přírodu v celé své kráse a nádheře… Nebojím se použít přirovnání, že příroda v květnu je jako královna ozdobená šperky.

Květen je taky měsícem nebeské Matky Panny Marie. Křesťané si právě v květnu připomínají nebeskou Matku a často se k ní obracejí jako k Té, která je nám na blízku a která nás vede k svému Synu.

Nazval jsem přírodu jako královnu.  Kdo jiný by měl býti královnou, než právě Matka. Maminka je pro nás nejdůležitější a nejkrásnější ať je jí kolik chce, tak pro nás nejkrásnější. Tak i pro křesťany je nejkrásnější maminkou právě Panna Maria.  Maria, která dokázala na Boží pozvání říci: „jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.“ Její „ano“ je pro nás právě v květnu příkladem… „ano“ chci být Božím dítětem a s pomocí Boží se chci nechat vést naším Pánem.

Svatý Jan Pavel II byl velký ctitel Panny Marie a vždy nezapomněl povzbudit a ukázat na nebeskou Matku, která je pro nás příkladem, pokory, poslušnosti a zbožnosti.  Tímto článkem jsem chtěl upozornit na měsíc květen a také na příklad Panny Marie, kterou si více  v květnu připomínáme a o které někteří světci,  říkají: “skrze Pannu Marii se dostaneme blíže k jejímu Synu a jejího Syna  budeme skrze Ní lépe poznávat „  Nebojme se jí požádat, aby nás vedla a zůstávala vždy s námi tak jako byla s Ježíšovými učedníky ve večeřadle…

V květnu lidé často navštěvují  Mariánské poutní místa, kde se obracejí v modlitbě litanii nebo modlitbou růžence k nebeské Matce. Svěřují mamince své bolesti a radosti a prosí ji, aby je přenesla před Pána.

Také já se těším na 25 květen, kdy odjíždím na pouť do portugalské Fatimy. Kde chci nebeské Matce svěřit svou minulost, současnost a požádat jí o ochranu pro svou budoucnost.

„Královno máje, buď vždy s námi a neopouštěj nás.  Moc Tě prosím, abys nás dovedla k svému Synu a nauč nás Tvého syna poznávat a milovat.“   Totus Tuus Marie!   (celý Tvůj Maria!)

Milí přátelé, moc Vám všem přeji krásný květen…

Obrázky převzaty z prohlížeče Google

1 komentář to “Květen – měsíc Panny Marie”

  1. Martin napsal:

    Je jasné přátelé, že na své pouti si vzpomenu i na Vás 🙂

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist