ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Odvrať mě od cesty lži. (Žl 119,29)

Kříž sv. otce Benedikta (CSPB – Crux Santi Patris Benedicti)

+21
  

Kříž sv. otce Benedikta (CSPB – Crux Santi Patris Benedicti)

Medaljon_sv_Benedikta_poledjinaje kříž s delším svislým ramenem (vyskytuje si i kříž rovnoramenný), vepsaný do oválu (nebo kruhu).

Mezi rameny kříže jsou písmena C S P B:
Crux Sancti Patris Benedicti — Kříž svatého otce Benedikta.

Na kříži jsou písmena:
svisle C S S M L: Crux Sancta Sit Mihi Lux — Svatý kříž mi buď světlem,
na příčném břevnu N D S M D: Non Draco Sit Mihi Dux — drak (tj. ďábel) ať mi není vůdcem.

Na oválu (kruhu) kolem kříže jsou písmena V R S N S M V S M Q L I V B:
Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana Sunt Mala Quæ Libas Ipse Venena Bibas — Odstup dále Satane a nikdy mi neraď. Marné je zlo které nabízíš, ten jed si vypij sám.

Tento benediktinský kříž je k dostaní ve všech prodejnách z devocionaliema, nebo u nás v klášteře v břevnov… můžete také napsat na můj email.

Benediktinská medaile je odpustkový medailon na jehož přední straně je kříž svatého otce Benedikta s exorcismem, na rubu je obraz světce — patriarchy západního mnišství (6. stol.).

Kříž na medaili sv. Benedikta je znamením Kristova vykupitelského díla; ve víře ve spásnou moc Kristova kříže Benedikt již za svého života vykonal mnoho zázraků. Znamením kříže sv. Benedikt zahání ďábla — viz exorcismus na přední straně (tzv. „apotropaion“, z řec., zažehnávání, rozumějme zlých sil, ďábla).
V tradici spíše lidové se medailce připisoval také ochranný a léčivý účinek proti uštknutí lidí i dobytka a byla též nošena jako ochrana proti živelním pohromám.
Sv. Benedikt byl ctěn i jako patron dobré smrti; v některých provedeních je obraz sv. Benedikta na rubu medaile doprovázen textem „Eius in obitu nostro praesentia muniamur! — Jeho (tj. Benediktova) přítomnost ať nás chrání při našem umírání“.

Podle tradice má kříž i medaile svůj původ v zázračném uzdravení alsaského hraběte Brunona z Egisheimu, pozdějšího papeže Lva IX. (1048—1054). Jako mladík byl kousnut jedovatou ropuchou (tehdy se věřilo, že ropuchy jsou jedovaté), ve snu pak spatřil sv. Benedikta, jak mu klade na ústa kříž a tak ho uzdravuje.
Od 11. do 17. stol. byla úcta ke kříži svatého otce Benedikta neoficiální, soukromá. Nejstarší památka na projevy této úcty byla r. 1647 nalezena v klášteře v Metten — obrázek a popis kříže sv. otce Benedikta z r. 1415, podle něhož byly později benediktinské medaile zhotovovány.
Oficiální schválení ražby medailí získal až břevnovský opat Benno II. Löbl (1738—1752), nejprve dekretem kongregace pro udílení odpustků (Congregatio indulgentiarum) z prosince 1741, a poté (v březnu 1742) i bullou papeže Benedikta XIV. Podle této bully každá osoba ve stavu posvěcující milosti, která medaili nosí a nejméně jednou týdně se pomodlí růženec nebo sedm kajících žalmů, a vykoná také nějaké skutky tělesného milosrdenství, získá ve všechny hlavní svátky /tj. Narození Páně, Zjevení Páně, Velikonoce, Nanebevstoupení Páně a Božího Těla/, dále ve všechny hlavní svátky mariánské, Všech Svatých a sv. Benedikta plnomocné odpustky, připojí-li modlitbu za vyhubení kacířství, povznesení Církve sv., pokoj a mír mezi křesťany a za všechny naléhavé potřeby Církve svaté. Kromě toho bulla také jmenuje řadu dalších, neplnomocných odpustků.

K svěcení medailí měli oprávnění pouze benediktini z českomoravské kongregace; r. 1844 získala totéž právo kongregace cassinská (breve papeže Řehoře XVI. z 9. 2. 1844).
Breve Pia IX. z 27. 6. 1856 a Lva XIII. z 12. 4. 1902 udělilo opatům představeným benediktinských kongregací a opatu primasovi benediktinské konfederace zplnomocnění pověřovat svěcením medaile kteréhokoli kněze, dle vlastního uvážení a výběru.

Kříž sv. otce Benedikta bývá také někdy chápán jako řádový znak benediktinů. O znak v přesném slova smyslu však nejde, toto vnímání je dáno četností, s jakou se kříž sv. otce Benedikta objevuje — nejen na apotropaických medailkách, ale takřka v každé klášterní stavbě, na obrazech, freskách apod. Někdy se jeho charakteristický tvar promítá i do architektury samotné, např. v kombinacích kříže a oválu v půdorysu kostelních staveb.

Podle: Tumpach, J., a Podlaha, A. Český slovník bohovědný II. Praha: V. Kotrba, 1916, s. 108n.,
Buben, M. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. II/II: mnišské řády. Praha: Libri, 2004, s. 10n., pro web upravil Anselm Skřivánek OSB.

S laskavým dovolením br. Anaselma, bylo převzata z webu: www.brevnov.cz

1 komentář to “Kříž sv. otce Benedikta (CSPB – Crux Santi Patris Benedicti)”

  1. Josefka Margoldová napsal:

    už několik roků se modlím k sv. Benediktu medailku nosím u sebe , ale nevěděla jsem že je také kříž s medailkou. Moc ráda jsem si přečetla všechno co píšete o sv. Beneniktovi., moc mě mrzí,že si to nedovedu vytisknou a nemohu to dát dále pro ty kdo nemají internet a neví o tom. Za mě vám moc a moc děkuji je to krásné, když jsem to přečetla a ne jednou a vím toho více o sv. Benediktovi…

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist