ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Končí náš zájem o Fatimu, po oslavách 100 let Fatimského zjevení ?

+3
  

Blíží se 13 říjen a tím i připomínka toho, co Matka Boží slíbila třem dětem ve Fatimě…  Dětem „Krásná Paní“ slíbila, že udělá zázrak a řekne kdo je a co žádá. O těchto událostech jsem se zmiňoval v článku, který naleznete zde.

V tyto dny v naší zemi „Krásná Paní“ z Fatimy putovala po naší zemi. 13. září 2017 poutnickou sošku převzali naši biskupové.

15.září jsme naši „Krásnou Paní“ přivítali v katedrále pražské. Měl jsem osobně tu čest aspoň na malou chvilinku v katedrále být. Moc to Matce Boží v katedrále slušelo. Poté jsem se připojil k zásvětnému průvodu, kdy na hradčanském náměstí byla naše pražská arcidiecéze zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Na každém místě naši zemi, byla „Krásná Paní“ z Fatimy přivítána. 7. října toto putování vyvrcholilo v Koclířově u Svitav, kde naše zem, byla zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Tomuto zasvěcení předcházel krásný seminář, který začal v Hradci Králové a pak pokračoval v Koclířově, kde sídlí Fatimský apoštolát.

Měl jsem tu čest být v pátek na krásných přednáškách tři hostů přímo z Fatimy. Přiznám se, že hosté z Fatimy mi představili zcela nový pohled na toto zjevení.

První kdo hovořil byl generální sekretář Světového apoštolátu Fatimy Nuno Prazéres.  Při této přednášce mě nejvíce zaujalo, jak Nuno představil fatimské děti… Vyprávěl o svém dědovi, který osobně děti znal… Byl to pohled, který mi osobně ukázal, že se máme od těchto dětí hodně učit.

Po této přednášce nastoupil další přednášející a to Dr. Pedro Valinho,  který se na zjevení ve Fatimě podíval z biblického pohledu a ukázal i prorocké souvislosti tohoto zjevení.

 Po obědě mezi nás přišel i vícerektor poutního místa P. Vítor Coutinho,  který doplnil předchozí informace, které nám dali předchozí přednášející.

Přiznám se, že o Fatimě vím mnoho, ale slyšet lidi, kteří ve Fatimě žijí a jsou přímo u zdroje je ujištění, že Fatima má veliký význam. Ukazuje na Trinitární, Christologické a prorocké zaměření tohoto zjevení.

Uvědomil jsem si ten veliký dar, který nám Bůh skrze Marii dává… Děkoval jsem v tento den, že mohu být u toho a to zvláště při večerní mši svaté, kterou sloužil otec Pavel Dokládal a hlavním kazatelem byl Otec Vítor.

7. října 2017 v Koclířově přijelo veliké množství lidí. Osobně jsem chtěl jít k oltáři, ale byl jsem požádán, abych lidem rozdával obrázky s modlitbou zasvěcení. Byla to krásná služba a já měl radost, že mohu aspoň malinko pomoci.

V tento den bylo od  rána zataženo. Když jsme se začali modlit růženec, začalo pršet. Připadal jsem si jako 13. října v roce 1917, kdy také pršelo. Nepršelo tolik, ale stálo to za to…

Bůh mi opět skrze Matku Boží ukázal, jak je úžasný.  Začala mše svatá a celý prostor se ponořil do krásného prostředí modlitby. Blížilo se svaté přijímání a začalo svítit slunko a svítilo, až do zasvěcení naší země.  Jak jinak nám už může dobrý Bůh ukázat jak nás má rád, než takovými milostmi.

13.října 1917 mimo jiné Matka Boží řekla větu, která nás nutí se zamyslet: Ať už neuráží Boha, našeho Pána, který je už tolik urážen.“ Při této větě Matka Boží její pohled posmutněl. Jak se zachovám?  Bude mi tato věta jedno?  

Končí náš zájem o Fatimu 13 října 2017?  Pokud by to tak bylo, tak jsme poselství Fatimy špatně pochopili.

Fatimské poselství je stále aktuální. Neustále nás Matka Boží vybízí: abyste i nadále pokračovali v každodenní modlitbě růžence.“(13. říjen 1917)

Kéž bychom vzali za své to, co dělily Fatimské děti: Modlit každý den růženec, odčiňovat urážky proti nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a Neposkvrněnému srdci Panny Marie, utěšovat Pána, modlit se za mír a za svatého otce…

Když to zvládly děti, Lucie 10 let, František 9 let a malé Hyacinta 7 let, zvládnuto také já? S pomocí Boží a s přímluvou  jistě ano.

Všem Vám přeji opravdovou radost a pokoj…

 Fotografie převzaty z Fb Fatimského apoštolátu. 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist