ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Jak se připravit na Jubileum Fatimy?

+28
  

Již v mnoha článcích na mém webu jsem se zabíral tématem fatimského zjevení. Blíží se velké Jubileum tohoto místa. Je důležité se připravit. Jak?

  1. Modlitbou 
  2. Seznamováním se s tímto místem.

Začneme společně u druhého bodu. Jak jste si všimli, tak jsem se snažil v 8 setkání alespoň malinko nastínit, co se ve Fatimě událo. (Odkazy na předchozí články naleznete níže.)

Každý pochopí, že toto téma na webu je od toho, aby Vám pomohlo se odrazit od břehu a snažit se zajet na hlubinu. Na hlubině se, ale musíte opírat o někoho důležitějšího než je web a články v něm. Proto se přesouváme k prvnímu bodu a tím je modlitba.

Modlitba – vnitřní rozhovor s někým koho mám rád. S někým, na kterém mi záleží. Proto je tak modlitba důležitou součástí každého křesťana.

Aby se jubileum Fatimy nestalo jen něčím povrchním, tak je potřeba se připravit především modlitbou. Ve Fatimě sestavily krásné modlitby, které byly oficiálně přeloženy, také do českého jazyka. Její plné znění zde předkládám.

 

201104301736_2JUBILEJNÍ MODLITBA ZASVĚCENÍ

Zdrávas, Matko Páně,
Panno Maria, Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami,
Ty jsi Obraz Církve oděné do velikonočního světla,
Ty jsi sláva našeho lidu,
Ty jsi vítěz nad znamením zla.

Proroctví milosrdné Lásky Otce,
Učitelko Zvěstování Radostné zvěsti Syna,
Znamení hořícího ohně Ducha Svatého,
uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí
věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.

Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Ve Tvém Neposkvrněném Srdci
ať je útočiště hříšníků
a cesta, která vede k Bohu.

V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve Víře, Naději a Lásce,
svěřuji se Tobě.
Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami, zasvěcuji se Bohu,
Ó, Panno Růžencová z Fatimy.

A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou,
budu chválit Hospodina navěky věků.  Amen

 

 

MODLITBA ZA MÍR

768x1024-fatimaBože, Nejsvětější Otče,
který jsi nám dal svůj Pokoj skrze Ježíše
a skrze Něj jsi nás chtěl vést do svého Srdce
– na tomto místě, kde nás Panna Maria zve k modlitbě za mír ve světě
a kde nás Anděl Míru povzbuzuje ke klanění Bohu – ,
dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi zavládne mír;
ať vůdcové národů hledají cesty ke spravedlnosti,
abychom všichni mohli dosáhnout míru v srdci
a abychom se na přímluvu Královny Míru
mohli stát tvůrci více bratrského světa.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.

MODLITBA ZA PAPEŽE

Pope Francis arrives to lead a special audience with students of Jesuit schools at the VaticanPane,
Dobrý Pastýři lidstva,
který jsi svěřil Petrovi a jeho nástupcům
poslání posilovat bratry ve víře
a ulehčovat jim naslouchání Slovu
– na tomto místě, kde se fatimští pasáčci
stali svědky hluboké úcty ke Svatému otci
a intenzivní lásky k Církvi -,
prosíme Tě, aby Tvůj Duch Moudrosti
osvěcoval Papeže N v jeho poslání nástupce Petra;
ať ho Tvé Milosrdenství chrání a posiluje;
ať svědectví Tvých věřících ho utvrzuje v jeho poslání,
a ať láskyplná přítomnost Panny Marie je pro něj znamením Tvé lásky;
ať je silný ve víře, odvážný v naději a horlivý v lásce.
Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků.
Amen

Otče náš…, Zdrávas, Maria…, Sláva Otci…

 

PT07-AF0100-1aTouto sestavou modliteb se můžeme připravit na tuto velikou a mimořádnou událost. Další modlitby nalezneš zde.

Moc Tebe, kdo čteš tento článek prosím, nepromarni tyto dny, které prožíváš:

  1. Mimořádný svatý rok Milosrdenství.
  2. Rok, který nás čeká, 2017, který jsem si sám pro sebe nazval, rokem Fatimy.

Nepromarněme tyto milosti, které od Božího milosrdenství dostáváme.

Fatimský apoštolát v české zemi založil internetovou stránku, pod názvem Jubileum Fatimy, kde nalezneš všechny informace o chystaných událostech, které se připravují…

Nalezneš tam i  publikace, které si můžeš stáhnout, jako je třeba krasná knížečka Anděla míru , kterou nalezneš zde.

Můžeš si přečíst i knihu: Sestra Lucie hovoří o Fatimě. Tato možnost si knihu stáhnout bude již brzy a naleznete jí zde.

 

Doporučuji si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, 7 díl, 8 díl. Tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 letům Fatimských zjeveních, abychom lépe pochopili krásu a hloubku tohoto zjevení.

Bližší informace naleznete také:  

Odkaz na oficiální stránky potního místa v Portugalské Fatimě naleznete zde

Odkaz na stránky fatimského apoštolátu v Koclířově, naleznete zde.

 

Obrázky převzaty z prohlížeče Google.

 

 

 

 

1 komentář to “Jak se připravit na Jubileum Fatimy?”

  1. […] Slavíme 1. neděli adventní a začíná nový církevní rok. Také na poutním místě v portugalské Fatimě se chystají na velké Jubileum. Postavili na tomto místě jubilejní bránu, která má podobu dřevěné konstrukce. Podobnou postavili poutníci na místě zjevení 13. října 1917. Byla sestavena také jubilejní modlitba, která byla přeložena do českého jazyka, její znění nalezneš zde. […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist