ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)

Já bych se rád růženec modlil, ale nerozumím tomu…

+3
  

Milí přátelé, již nějakou dobu vyrábím pro naše infocentrum ručně dělané růžence.  Někteří z Vás ho již mají. Tolikrát když růžence vyrábím si říkám: „ Ke komu se tento růženec dostane? Bude sloužit svému účelu, nebo se stane jen ozdobou na zpětném zrcátku auta?“

Růženec pro některé je modlitbou, která je pro ně těžko pochopitelná. „Já bych se rád růženec modlil, ale nerozumím tomu. Proč se mám dokola modlit některé modlitby?“

V tomto článku se pokusím Vám, kteří máte tyto pochybnosti podat pomocnou ruku.

První výtkou, kterou jsem měl na začátku své cesty i já: „ je to nudné a hlavně jak udržet myšlenky?“  Časem jsem přišel, že mé výtky byly zbytečné… Modlitba růžence je rozjímavá modlitbou.  Důležité není „drmolit“ naučené modlitby, ale pokusit se soustředit na tajemství, o kterých uvažuji.  Například:  Kterého si Panno, z Ducha Svatého počala.

Mohu si před sebou představit scénu Nazaretu. Mladičkou Marii a Anděla Gabriela, který přichází Marii sdělit, že se stane Matkou Spasitele. Mohu si představit otázky, která tato dívka měla, ale také i důvěru, že ji Bůh neopustí. Proto mohla říci: „Jsem služebnice Pána, ať se mi stane podle Tvého slova.“ Tyto scény si mohu ve své fantazii představit a to mi pomůže od té „nudy“ a strachu, že neudržím myšlenky. Do tohoto rozjímání pak vkládám jednotlivé zdrávasy.  Tak se dá prožít modlitba růžence.  Není to už drmolení, ale rozhovor.

Druhou výtkou: „ Je to moc dlouhé a nudné!“

Pokud mám někoho rád a opravdu si ho vážím, tak se snažím mu naslouchat a využít každého času sním být.  My máme to velikou čest, že můžeme naslouchat té, která byla, je a bude Ježíši nejblíže. Můžeme naslouchat Matce Boží, která nám o svém Synu chce vyprávět. A pokud nám chce někdo, kdo nás má rád něco říci, zda se nám čas sním strávený příliš dlouhý? Kdo jiný než Maminka umí o svém dítěti vyprávět?  Muže se nám to zdá dlouhé a nudné?

Růženec je prý modlitba prostého člověka. Ano je to modlitba prostá, svou jednoduchostí, ale zároveň modlitbou hlubokou. Evangelium v kapse. Na tomto řetízku padesáti uzlíku (kuliček) vyjíždíme na hlubinu, spolu s Marií, která všechno, co s Ježíšem prožila, uchovávala ve svém srdci.

Doufám, že se mi v tomto mém kratičkém pojednání podařilo Vám pomoci odstranit pochybnosti o této pro mě krásné, hluboké a krásně modlitbě.

Nebojte se brát růženec do ruky, ne nadarmo při všech šesti zjeveních ve Fatimě Matka Boží dětem říká: „ Modlete se každý den růženec…!“

Právě v této modlitbě mám pocit, že mě Matka Boží bera za ruku a vede mě za svým Synem. Během té cesty mi vypráví o životě svého Syna a o životě jejím.  Ano skrze Marii k Ježíši.

Pokud by měl někdo zájem o ručně vyrobený růženec, tak se dá zakoupit v klášterní Sypce, kde je také Infocentru břevnovského kláštera a nebo na emailové adresa autora.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist