ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13)

Hle Tvá matka, Hle Tvůj syn (Jan 19,26-27)

+2
  

Včera, když jsem dokončil článek o Božím milosrdenství, tak jsem si uvědomil, za pár dní budeme prožívat měsíc květen.  Dva měsíce roku mám nejraději, květen a říjen. Oba měsíce, nám příroda ukazuje svou krásu.  Květen a říjen jsou také měsíce, kdy si intenzivněji připomínáme Pannu Marii, kterou nám Ježíš svěřil a zároveň, nás své Matce daroval: „hle, Tvá Matka! Hle, Tvůj syn! (srov. 19,26-27)

Ježíš nám daroval tu, které nikdy nic neodmítl: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ (Jan 2,5). Moc dobře nebeská Matka věděla, že svatebčanům na svatbě v Galilejské Kaně její Syn pomůže. Panna Maria je ta, která nás jako své děti, stále vede za svým Synem a svou přímluvou se za nás přimlouvá, tak jako na již zmiňované svatbě (srov. 2,1-11) Můžeme si přát většího přímluvce?

Její „ano“ při andělově zvěstování (srov. Lk 1, 26-38) nám ukazuje Mariinu důvěru, že Bůh ví, co dělá. Víra této statečné dívky je také nám křesťanům 21 stol. příkladem, abychom se nebáli říkat Pánu své ano.

Někdy slýchávám, že my křesťané Pannu Marii a světce moc zveličujeme.  Jak jsem již v předchozích článcích uváděl, úcta k Matce Boží a k světcům nemá a nesmí nahradit Pána Ježíše. Úcta k světcům, včetně Matky Boží má nám napomoci si ještě hlouběji vztah k Bohu prohloubit.  Především jejich příkladem.

Úcta k Matce Boží, která jak v evangeliích, tak i v Církví schválených zjeveních, vždy ukazuje na Krista. Pokud by to bylo jinak, je to špatně.

V místě, které mám moc rád a které je mému srdci asi nejblíže, které leží v portugalské Fatimě, se od 13 května, až do 13. října 1917 vždy 13 den, třem dětem zjevovala Panna Maria.  Celé toto zjevení je Christologické a směřující k modlitbě za hříšníky, za mír a za svatého Otce.  Maria děti prosí, aby se každý den modlili růženec, který plno lidí bere jako Mariánskou modlitbu, což je jistě pravda. Také je to modlitba, která nás směřuje ke Kristu.

O čem s Marií v růženci uvažujeme? O životě Ježíše, kdy nám Matka Boží v této modlitbě představuje svého Syna. Proto rád růženec nazývám Novým Zákonem v kostce.

To vše nám může měsíc květen dát, uvědomění si mocné přímluvy Panny Marie.  Nebojme se k Matce Boží obracet a nechat se touto průvodkyní vést.  Nemusíme se bát, že bychom šli špatně… Mnoho světců a také papežů nám tuto cestu nabízí.

Ze srdce Vám přeji krásný květen.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist