ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nalomenou třtinu nedolomí. (Mt 12,20)

Fatima – Zjevení Panny Marie 13. května a 13 června

+30
  

Moji milí,

pokračujeme společně v seriálu, který jsem se rozhodl vydat jako přípravu k 100 letům zjevení Panny Marie v Portugalské Fatimě.

Předchozích dvou dílech, jsme se již seznámili s Františkem Marto a Hyacintou Marto, obě tyto děti 13. 5. 2000 prohlásil za blahoslavené svatý Jan Pavel II.

Seznámili jsme se také s andělem, který se třikrát zjevil dětem a naučil nejen přinášet oběti, ale také je naučil veliké úctě k eucharistii. Naučil je dvě krásné modlitby:

„Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují.“

 „Nejsvětější Trojice, Otče , Synu a Duchu svatý, klaním se Ti v nejhlubší úctě. Přináším ti oběť Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen ve všech svatostáncích na celém světě, na usmíření za všechna pohanění, znesvěcování a za lhostejnost, která Ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím Tě za obrácení ubohých hříšníků.“

Anděl děti naučil modlitbě a daru přinášet oběti: děti byly v tomto neskutečně učenlivými žáčky, tak jak jsme psali v prvních dvou dílech.  Dokázaly využít každou situaci, aby mohly, až dokonce svých životů říci: Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci.“

RWSP-Fatima-children-aAnděl je svými třemi návštěvami připravoval na „návštěvu“, která měla přijít o pár měsíců později. Panna Maria si tyto tři děti vybrala k velikému dílu na Cova da Iria (údolí Míru) právem se tak toto místo tak jmenuje: Údolí Míru…

Seznámili jsme se již také s dětmi Františkem a Hyacintou.

Ve třetím díle našeho Fatimského seriálu se během výkladu o událostech ve Fatimě seznámíme s posledním z dětí, Lucii de Santos.

Po smrti Hyacnty Marto v roce 1920, poslání o událostech Fatimy a šíření úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, jak předpověděla Matka Boží, zůstalo na nejstarší Lucii. Lucie vstoupila do kláštera, všechno sepsala a postarala se, aby všechna tři tajemství byla správně odevzdána. Dožila se 97 let a celý svůj život neúnavně šířila úctu k Neposkvrněnému srdci Panny. Sestra Lucie zemřela 13.unora 2005.

Jak tyto návštěvy probírali? Nechme mluvit Lucii De Santos, která sepsala tyto zjevení a události tím spojené do svých pamětí, které vyšli v mnoha jazycích.


1 zjevení 13.5.1917

13 května 1917 si Lucie De Santos, František a Hyacinta Marto hráli na hoře na svahu Cova da Iria. Zatímco se jim pásly ovce, postavili si zídku kolem křoví. Náhle uviděli něco jako blesk. V domnění, že se blíží bouřka začali sestupovat, aby hnali ovce domů. Asi v polovině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích uviděli před sebou nad dubem paní, oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce. Vycházelo z ní jasné intenzivní světlo. Všichni tři se octli uvnitř světla, které paní obklopovalo a z ní se rozlévalo. Ze vzdálenosti asi půldruhého metru k nim promluvila: „Nebojte se! Neublížím vám.“Pilgrims-at-the-Shrine-of-Fatima

Na otázky odkud je a co si přeje, odpověděla: „Přicházím z nebe. Přišla jsem vás požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců třináctého dne vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu kdo jsem a co chci…“

Děti se ptaly, zda přijdou do nebe a na dvě děvčata, která před nedávnem zemřela. Když jim Paní s laskavostí dotazy zodpověděla, zeptala se:  „Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás sešle, jako zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ při posledních slovech otevřela ruce a děti zalilo silné světlo, odraz paprsků, které z jejích rukou vycházely. To světlo proniklo dětem do hrudi a do hlubin duše, takže se viděly v Bohu, který byl tím světlem, jasněji než v zrcadle. Padly na kolena a v duchu opakovaly andělem naučenou modlitbu.

Paní pak ještě řekla: „Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války.“ Pak se začala zvedat a vznášet směrem k východu a její světlo jakoby před ní otevíralo cestu do nebeské klenby.

Děti  si nejprve slíbily, že boudou o tom co zažili mlčet.  Hyacinta o tom doma řekla mamince a tak se to rozšířilo. Rodiče děti šli na faru a pan farář zaujal postoj, který byl opatrný a varoval, že může jít o mámení zlého ducha.maxresdefault

2 zjevení – 13. 6. 1917

13. června po modlitbě růžence spatřili Lucie, František a Hyacinta odraz blížícího se světla a nad dubem se Paní zjevila podruhé. Na Luciinu otázku, co si přeje, odpověděla:

„Přeji si, abyste sem přišli příští měsíc 13., abyste se modlili každý den růženec a naučili se číst. Potom vám řeknu, co chci.“ Dále Lucie přednesla své prosby včetně vzetí do nebe. Paní také řekla, že si brzy Hyacintu a Františka vezme.

V odpovědích se mimo jiné dozvěděla, že Ježíš chce, aby ho lidé poznali a milovali a ona mu má přitom pomoci. Také řekla, že Ježíš: „Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému srdci.“ Lucie projevila smutek, že zůstane na zemi sama. Paní se soucitně zeptala zda ji to hodně bolí a dodala: „Neztrácej odvahu. Nikdy tě neopustím, mé Neposkvrněné srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ Opět je zalila záře jejich paprsků a před pravou dlaní Panny Marie bylo srdce ovinuté trním, které se je zdálo probodávat. Všichni pochopili, že je to Neposkvrněné srdce Mariino, zraňované lidskými hříchy, a že si přeje odčinění těch vin.“ To bylo na závěr zjevení a všichni tři to uchovávali jako první tajemství i když jim v té věci mlčení nebylo přikázáno.

Předchozí 1 díl a 2 díl

Na další díly se můžete těšit již brzy…

Obrázky z prohlížeče Google

Další informace naleznete zde Pokud se chceš podívat do Fatimy živě tak se podívej zde

2 komentáře to “Fatima – Zjevení Panny Marie 13. května a 13 června”

  1. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 letům Fatimských […]

  2. […] kdy jsme se seznámili s Františkem, Hyacintou a Lucii. Seznámili jsme se také s událostmi od 13 května do 13 října.  Rád bych se na svém webu tomuto tématu v roce 2017 věnoval […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist