ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Fatima – Zjevení Panny Marie 13. května a 13 června

+30
  

Moji milí,

pokračujeme společně v seriálu, který jsem se rozhodl vydat jako přípravu k 100 letům zjevení Panny Marie v Portugalské Fatimě.

Předchozích dvou dílech, jsme se již seznámili s Františkem Marto a Hyacintou Marto, obě tyto děti 13. 5. 2000 prohlásil za blahoslavené svatý Jan Pavel II.

Seznámili jsme se také s andělem, který se třikrát zjevil dětem a naučil nejen přinášet oběti, ale také je naučil veliké úctě k eucharistii. Naučil je dvě krásné modlitby:

„Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují.“

 „Nejsvětější Trojice, Otče , Synu a Duchu svatý, klaním se Ti v nejhlubší úctě. Přináším ti oběť Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen ve všech svatostáncích na celém světě, na usmíření za všechna pohanění, znesvěcování a za lhostejnost, která Ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím Tě za obrácení ubohých hříšníků.“

Anděl děti naučil modlitbě a daru přinášet oběti: děti byly v tomto neskutečně učenlivými žáčky, tak jak jsme psali v prvních dvou dílech.  Dokázaly využít každou situaci, aby mohly, až dokonce svých životů říci: Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci.“

RWSP-Fatima-children-aAnděl je svými třemi návštěvami připravoval na „návštěvu“, která měla přijít o pár měsíců později. Panna Maria si tyto tři děti vybrala k velikému dílu na Cova da Iria (údolí Míru) právem se tak toto místo tak jmenuje: Údolí Míru…

Seznámili jsme se již také s dětmi Františkem a Hyacintou.

Ve třetím díle našeho Fatimského seriálu se během výkladu o událostech ve Fatimě seznámíme s posledním z dětí, Lucii de Santos.

Po smrti Hyacnty Marto v roce 1920, poslání o událostech Fatimy a šíření úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, jak předpověděla Matka Boží, zůstalo na nejstarší Lucii. Lucie vstoupila do kláštera, všechno sepsala a postarala se, aby všechna tři tajemství byla správně odevzdána. Dožila se 97 let a celý svůj život neúnavně šířila úctu k Neposkvrněnému srdci Panny. Sestra Lucie zemřela 13.unora 2005.

Jak tyto návštěvy probírali? Nechme mluvit Lucii De Santos, která sepsala tyto zjevení a události tím spojené do svých pamětí, které vyšli v mnoha jazycích.


1 zjevení 13.5.1917

13 května 1917 si Lucie De Santos, František a Hyacinta Marto hráli na hoře na svahu Cova da Iria. Zatímco se jim pásly ovce, postavili si zídku kolem křoví. Náhle uviděli něco jako blesk. V domnění, že se blíží bouřka začali sestupovat, aby hnali ovce domů. Asi v polovině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích uviděli před sebou nad dubem paní, oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce. Vycházelo z ní jasné intenzivní světlo. Všichni tři se octli uvnitř světla, které paní obklopovalo a z ní se rozlévalo. Ze vzdálenosti asi půldruhého metru k nim promluvila: „Nebojte se! Neublížím vám.“Pilgrims-at-the-Shrine-of-Fatima

Na otázky odkud je a co si přeje, odpověděla: „Přicházím z nebe. Přišla jsem vás požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců třináctého dne vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu kdo jsem a co chci…“

Děti se ptaly, zda přijdou do nebe a na dvě děvčata, která před nedávnem zemřela. Když jim Paní s laskavostí dotazy zodpověděla, zeptala se:  „Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás sešle, jako zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ při posledních slovech otevřela ruce a děti zalilo silné světlo, odraz paprsků, které z jejích rukou vycházely. To světlo proniklo dětem do hrudi a do hlubin duše, takže se viděly v Bohu, který byl tím světlem, jasněji než v zrcadle. Padly na kolena a v duchu opakovaly andělem naučenou modlitbu.

Paní pak ještě řekla: „Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír a konec války.“ Pak se začala zvedat a vznášet směrem k východu a její světlo jakoby před ní otevíralo cestu do nebeské klenby.

Děti  si nejprve slíbily, že boudou o tom co zažili mlčet.  Hyacinta o tom doma řekla mamince a tak se to rozšířilo. Rodiče děti šli na faru a pan farář zaujal postoj, který byl opatrný a varoval, že může jít o mámení zlého ducha.maxresdefault

2 zjevení – 13. 6. 1917

13. června po modlitbě růžence spatřili Lucie, František a Hyacinta odraz blížícího se světla a nad dubem se Paní zjevila podruhé. Na Luciinu otázku, co si přeje, odpověděla:

„Přeji si, abyste sem přišli příští měsíc 13., abyste se modlili každý den růženec a naučili se číst. Potom vám řeknu, co chci.“ Dále Lucie přednesla své prosby včetně vzetí do nebe. Paní také řekla, že si brzy Hyacintu a Františka vezme.

V odpovědích se mimo jiné dozvěděla, že Ježíš chce, aby ho lidé poznali a milovali a ona mu má přitom pomoci. Také řekla, že Ježíš: „Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému srdci.“ Lucie projevila smutek, že zůstane na zemi sama. Paní se soucitně zeptala zda ji to hodně bolí a dodala: „Neztrácej odvahu. Nikdy tě neopustím, mé Neposkvrněné srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ Opět je zalila záře jejich paprsků a před pravou dlaní Panny Marie bylo srdce ovinuté trním, které se je zdálo probodávat. Všichni pochopili, že je to Neposkvrněné srdce Mariino, zraňované lidskými hříchy, a že si přeje odčinění těch vin.“ To bylo na závěr zjevení a všichni tři to uchovávali jako první tajemství i když jim v té věci mlčení nebylo přikázáno.

Předchozí 1 díl a 2 díl

Na další díly se můžete těšit již brzy…

Obrázky z prohlížeče Google

Další informace naleznete zde Pokud se chceš podívat do Fatimy živě tak se podívej zde

2 komentářů to “Fatima – Zjevení Panny Marie 13. května a 13 června”

  1. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 letům Fatimských […]

  2. […] kdy jsme se seznámili s Františkem, Hyacintou a Lucii. Seznámili jsme se také s událostmi od 13 května do 13 října.  Rád bych se na svém webu tomuto tématu v roce 2017 věnoval […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist