ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás naučí všemu. (Jan 14,26)

Fatima – svatořečení

+11
  

V roce stoletého výročí zjevení Panny Marie se ve Fatimě chystají oslavy. Přijede jako poutník na toto místo, také papež František. Při hlavní mši svaté 13 května se uskuteční událost, která má pro toto místo veliký význam.  Papež František prohlásí za svaté dvě Fatimské děti, Františka a Hyacintu.

Malá Hyacinta se jednou Lucie ptala: „Tolik poutníku na toto místo přichází, proč nepřijede také svatý otec?“  Nebyla schopná to pochopit.  Právě Hyacinta byla ta, která se mnoho modlila za svatého otce. Vždy při modlitbě růžence přidávala tři zdrávasy za na tento úmysl.

Hyacinta se návštěvy svatého otce nedožila, ale její starší sestřenice Lucie ano. Fatimu navštívil svatý otec Pavel VI.  Jan Pavel II. Benedikt XVI. a teď v roce 2017 dá-li Bůh i František. Stojí dodat, že svatý otec Jan Pavel II toto místo navštívil několikrát. Při své návštěvě v roce 2000 tyto dvě děti prohlásil za blahoslavené.

Myslím, že se máme čemu od těchto dětí učit.

Děti byly při zjevení anděla, vedeni veliké úctě k eucharistii a k oběti. Anděl je naučil také úctě k trojjedinému Bohu.

Panna Maria děti vedla ke každodenní modlitbě růžence a především k modlitbě za mír a za obracení hříšníků. Učila je úctě k svatému otci a především k  jejímu neposkvrněnému srdci.

Troufám si říci, i když je tomu již 100 let, stálé je poselství Fatimy aktuální„mnoho se modlete za mír a za obracení ubohých hříšníků.“ „Ať už neuráží Boha, našeho Pána, který je už tolik urážen.“ Potřebují tato slova Panny Marie nějaký komentář?  Myslím, že ne, neboť i dnes je vše aktuální.

Proto je potřeba modlitba růžence a každodenní oběť – brát každodenní situace jako možnost jak přinášet Bohu oběť, nic jiného tyto děti totiž nedělaly a toto vše je učila Matka Boží.  Každý den nám přináší mnoho možností, kdy můžeme říci: Ó Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.“

 

Tak se nebojme a spolu s Františkem a Hyacintou následujme jejich lásku k pánu Ježíši a k Nebeské Matce. Jejich nesmírnou lásku k eucharistii a k modlitbě růžence a ke každodenní možnosti přinášet oběti za obrácení hříšníků a možnost smíru za hříchy proti Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Proto je můžeme prosit o přímluvu a pomoc: „Františku a Hyacinto, orodujete za nás!“

Pokud se chcete o těchto dětech dozvědět více, tak odkaz máte: bl. František; bl. Hyacinta a  s. Lucie de Santos další odkazy o Fatimě nalezneš na mém webu zde.

Odkaz na oficiální stránky poutního místa v Portugalské Fatimě naleznete zde

Odkaz na stránky fatimského apoštolátu v Koclířově, naleznete zde

Také bych rád upozornil, že bude každý měsíc na svůj web vycházet malé zamyšlení nad tím, co se v měsíci od května až října roku 1917 událo ve Fatimě… Je to meditace, kterou budou mít farníci u svaté Markéty vždy na lavicích při modlitbě růžence na první sobotu v měsíci.

 

 

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist