ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Fatima – Rozjímaní nad první sobotou v měsíci

+4
  

Slavíme první sobotu v měsíci, kdy si připomínáme prosbu Panny Marie, o kterou žádala ve Fatimě, abychom v tento den více pamatovali na její neposkvrněné srdce. Vše, co v tento den děláme, máme být ochotni obětovat, jako smír za hříchy spáchané proti jejímu neposkvrněnému srdci a za obrácení hříšníků.

Také i později, v klášteře v Pontevedro, kde sestra Lucie vstoupila, žádala o zasvěcení světa jejímu neposkvrněnému srdci a zavedení pěti prvních sobot v měsíci. (o sestře Lucii se můžete dočíst zde.) Doslova říká: Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním, nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň Ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse, těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonávají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence

V tento den obětovat modlitbu růžence, jako smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie. 15 minut s Matkou Boží uvažovat o životě jejího Syna v tajemstvích posvátného růžence.  Být ochotni obětovat svaté přijímaní na tento úmysl. Nemít zalíbení v hříchu a být po svátosti smíření.

V rozjímání nám muže pomoc třeba i veliký ctitel Panny Marie, kterým byl svatý Bernard, který sepsal mnoho traktátu, homiliích (kázáních) a krásných modliteb k oslavě Matky Boží. V jedné také homilii píše:

201104301736_2Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje celý vesmír, její záře vysoko svítí na nebi, ba až do podsvětí proniká, ozařuje i zemi a hřeje více duši než tělo, podporuje ctnosti a ničí neřesti. Ona je ta nejjasnější a nejskvělejší hvězda, zářící ctnostmi a svítící příkladem, a po zásluze byla vyvýšena nad toto velké a rozsáhlé moře.
Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů, než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila. Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a už už tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci. Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem. Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli. 

Tento text mě vždy osobně naplňuje velikou nadějí, neboť nám svatý Bernard radí, kam máme hledět, když prožíváme nejen těžkosti života „k hvězdě se dívej, Marii vzývej!“

Lucia_02A když toto vše budeme dělat, tak si můžeme být jisti že když jí: Následuješ, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli. Není to úžasné?

K tomu můžeme doplnit radu světec a autora díla O pravé Marianské úctě sv. Ludvíka:  Skrze Marii k Ježíši.  Ano Maria nás bere jako své děti za ruku a chce nás dovést k svému Synu. Jediné co Matka Boží chce, abychom více poznávali a tím i milovali jejího Syna. Proto i nám radí: „Udělejte, cokoli vám řekne.“ (Jan 2,5)

Toto vše nám může pomoci, abychom se nebáli vložit se do veliké Lásky Ježíšovi Maminky.  Maria nás zve, svěřit se do jejího neposkvrněného srdce. Ona je ta nejjasnější a nejskvělejší hvězda, zářící ctnostmi a svítící příkladem, a po zásluze byla vyvýšena nad toto velké a rozsáhlé moře. 

 

Doporučuji si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, 7 díl, 8 díl , 9 díl , 10 díl, 11 díl, 12 díl tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 letům Fatimských zjeveních, abychom lépe pochopili krásu a hloubku tohoto zjevení.

Odkaz na oficiální stránky poutního místa v Portugalské Fatimě naleznete zde

Odkaz na stránky fatimského apoštolátu v Koclířově, naleznete zde

1 komentář to “Fatima – Rozjímaní nad první sobotou v měsíci”

  1. […] Tak za prvé, když Ti píši, tak slavíme první sobota v měsíci. Tedy den, kdy si více uvědomujeme postavu Panny Marie a snažíme se první sobotu v měsíce obětovat za smír, za hříchy proti neposkvrněnému srdce Panny Marie.  O první sobotě jsem psal, takové malé pojednání, když budeš chtít, přečti si ho zde. […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist